vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 21, 2019
Kích thước font chữ:


   Tìm người thân
Đăng mẩu tin tìm người: bấm vào đây

ID: 4171 - 20/10/2019, 04:26:55 PM EST
Tìm người tên là: Nguyễn Văn Su Nick Su Nổ - Su Pilot - Su Long Xuy
-Tm gặp Nguyễn văn Su nick Su Nổ or Su Pilot li my bay mig 21 qu qun Long Xuyn An Giang , trước 1975 cấp bậc Hạ sỷ giử kho Bom mm tại phi trường Cần Thơ , Qua Mỹ diện DOP Con Lai 1985 cng vợ l L nhnh Mai ( Mai Ci ) v con gi lai Mỹ tn t No ...cư tr tại SanJose miền bắc Cali USA ..Tại đy anh Su Nổ mở l v kickboxing Thailand v ma đi , Vợ l Mai giử trẻ baby sister tại nh , Ring Chu t No tm được cha ruột v hiện lm chủ tiệm Nail... - Anh Su Nổ hoặc ai biết xin lin lạc về Mỹ Uyển email : Longxuyen@aol.com
Liên lạc về: tuanxuan75@aol.com

ID: 4170 - 08/10/2019, 12:52:11 PM EST
Tìm người tên là: phan quang minh
Ti tn L Huu Thiu mun lin lac voi vo chng Minh v Tho xua o San Jos,s din thoai cu cua Minh khng th goi duoc, ai bit tin v gia dinh Minh lm on xin lin lac voi dia chi email trn hoac s din thoai: 0951303669 hoac s cm tay: 0695227455 . Xin cam on nhiu
Liên lạc về: famille.le33720@yahoo.com

ID: 4169 - 06/10/2019, 11:45:28 AM EST
Tìm người tên là: L Thnh Long
Tm Cựu TSI L-Thnh-Long (vợ Chị Mai) TĐ.1/32/SĐ.21BB. Nay anh ở đu ? Xin lin lạc về địa-chỉ Email bn dưới. Ai biết xin vui lng chuyển gim . Đa tạ.
Liên lạc về: Phamhba@yahoo.com

ID: 4168 - 22/09/2019, 08:22:05 AM EST
Tìm người tên là: Bi Kim Trung, Hong Trung Thiềng
Trước ở ng Tạ, học tại TRUNG THU, v Tjiềng ở Xm mới... Trung sau sửa my bay ở Học viện QGHC đường Trần quốc Toản Sg nay ở đu, l/l với Nguyễn Kim Thnh ở s T trn
Liên lạc về: 1(408)608 7947

ID: 4167 - 05/09/2019, 11:55:29 PM EST
Tìm người tên là: Huỳnh Đủ
Ti tn Nguyễn DuyKỷ ( phone 707843 6405 hay email dkn @ unitedthc.com) cần tm Huỳnh Đủ trước ở Pulau Biđng Sungai Besi KL Malaysia1988/89 hiện nay ở vng South Cali nếu ai biết Đủ xin cho Đủ biết Kỷ rất cần lin lạc gấp Thnh thật Cảm ơn nhiều
Liên lạc về: 707 843 6405 email email dkn @ unitedthc.com