vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 26, 2022
Kích thước font chữ:


   Tìm người thân
Đăng mẩu tin tìm người: bấm vào đây

ID: 4184 - 20/08/2020, 11:21:46 AM EST
Tìm người tên là: ng Trần Như Đẩu K. 14 BTV/RD
Ti muốn tm thm ti liệu về bi viết: HK của 1 cựu CSQG về Tg NNLoan . . Cm ơn.
Liên lạc về: nguyen_vinh@outlook.com

ID: 4183 - 18/08/2020, 07:11:23 PM EST
Tìm người tên là: Tuanxuan75
Nguyễn Văn Su Nick Su Nổ - Su Pilot - Su Long Xuyn -Tm gặp Nguyễn văn Su nick Su Nổ or Su Pilot li my bay mig 21 qu qun Long Xuyn An Giang , trước 1975 cấp bậc Hạ sỷ giử kho Bom mm tại phi trường Cần Thơ , Qua Mỹ diện DOP Con Lai 1985 cng vợ l L nhnh Mai ( Mai Ci ) v con gi lai Mỹ tn t No ...cư tr tại SanJose miền bắc Cali USA ..Tại đy anh Su Nổ mở l v kickboxing Thailand v ma đi , Vợ l Mai giử trẻ baby sister tại nh , Ring Chu t No tm được cha ruột v hiện lm chủ tiệm Nail... - Anh Su Nổ hoặc ai biết xin lin lạc về Mỹ Uyển email : Longxuyen@aol.com Lin lạc về: tuanxuan75@aol.com
Liên lạc về: tuanxuan75@aol.com