vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 17, 2019
Kích thước font chữ:


   Tìm người thân
Đăng mẩu tin tìm người: bấm vào đây

ID: 4157 - 29/01/2019, 03:07:42 PM EST
Tìm người tên là: Nguyễn Văn Su nick Su Pilot B 52
: Đại y KQ Nguyễn Văn Su ( tức su pilot ) - Ti cựu hạ sỷ Kho Bom Đạn phi trường Cần Thơ Muốn tm cấp chỉ huy củ Đại y Nguyễn văn Su tự Su Nổ , Su Xạo... - cấp bậc Đại y danh dự thủ kho Bom Đạn phi trường Cần Thơ VN ...Đại y Su Nổ hay ai biết in qua lời nhắn nầy xin lin lạc cng ti qua email sau đy : Tuxuam75@aol.com cảm ơn nhiều. Lin lạc về: hạ sỷ Kho Bom đạn KQ Nguyễn t Xuấn Email Tuanxuan75@aol.com
Liên lạc về: tuanxuan75@aol.com

ID: 4156 - 20/01/2019, 05:56:30 AM EST
Tìm người tên là: Vũ Đức Thnh
Phước v Mai ở 459 Nguyễn Đnh Chiểu Q3 tm anh Vũ Đức Thnh Trước ỏ Đường Bn Cờ (lm tiện ở Nguyễn Văn Cừ) Xin lien lac qua email phuoc562002@yahoo.com hay ĐT 408-649-4836. Cảm ơn.
Liên lạc về: phuoc562002@yahoo.com

ID: 4155 - 16/01/2019, 02:22:24 AM EST
Tìm người tên là: Ta vi Hung ( Soc Trang )
Hung hoc sinh Tran Van Soc Trang sau hoc Phu Tho . Dinh cu Santa Anna 1987 lien lac Hong con BS Giai in Austrlia 0426606314
Liên lạc về: ngho 1954 @ gmail.com

ID: 4154 - 08/01/2019, 04:33:25 PM EST
Tìm người tên là: Đại y KQ Nguyễn Văn Su ( tức su pilot )
- Ti cựu thiếu y Kho Bom Đạn phi trường Cần Thơ Muốn tm cấp chỉ huy củ Đại y Nguyễn văn Su tự Su Nổ , Su Xạo... - cấp bậc Đại y danh dự thủ kho Bom Đạn phi trường Cần Thơ VN ...Đại y Su Nổ hay ai biết in qua lời nhắn nầy xin lin lạc cng ti qua email sau đy : Tuxuam75@aol.com cảm ơn nhiều.
Liên lạc về: Thiếu y KQ Nguyễn t Xuấn Email Tuanxuan75@aol.com

ID: 4153 - 29/12/2018, 06:54:11 AM EST
Tìm người tên là: Đặng Nho
Tm nghệ sĩ Đặng Nho,trước 1975 lm việc tại Đ nằng.Lin lạc đ/c trn.
Liên lạc về: 9733610489