vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 06, 2020
Kích thước font chữ:


   Tìm người thân
Đăng mẩu tin tìm người: bấm vào đây

ID: 4172 - 17/11/2019, 04:37:00 AM EST
Tìm người tên là: Nguỹn -Văn Tm
Tìm anh là Nguỹn-Văn-Tm.có chị tn Mãọ(Ty Đìn địa GiaĐịnh) và em trai tn Trí nhà trong nhà thờ Xóm Chíu trước 1975 nḥn được tin nhắn này hoặc vị nào bỉt tin .. xin vui lòng lin lạc Đ/C trn .Ŕt cảm ơn ...LanPhương NhaMn
Liên lạc về: LanPhương Tr̀n 3186 Anton Dr .Aurora -IL 60504

ID: 4171 - 20/10/2019, 04:26:55 PM EST
Tìm người tên là: Nguyễn Văn Su Nick Su Nổ - Su Pilot - Su Long Xuy
-Tm gặp Nguyễn văn Su nick Su Nổ or Su Pilot li my bay mig 21 qu qun Long Xuyn An Giang , trước 1975 cấp bậc Hạ sỷ giử kho Bom mm tại phi trường Cần Thơ , Qua Mỹ diện DOP Con Lai 1985 cng vợ l L nhnh Mai ( Mai Ci ) v con gi lai Mỹ tn t No ...cư tr tại SanJose miền bắc Cali USA ..Tại đy anh Su Nổ mở l v kickboxing Thailand v ma đi , Vợ l Mai giử trẻ baby sister tại nh , Ring Chu t No tm được cha ruột v hiện lm chủ tiệm Nail... - Anh Su Nổ hoặc ai biết xin lin lạc về Mỹ Uyển email : Longxuyen@aol.com
Liên lạc về: tuanxuan75@aol.com

ID: 4170 - 08/10/2019, 12:52:11 PM EST
Tìm người tên là: phan quang minh
Ti tn L Huu Thiu mun lin lac voi vo chng Minh v Tho xua o San Jos,s din thoai cu cua Minh khng th goi duoc, ai bit tin v gia dinh Minh lm on xin lin lac voi dia chi email trn hoac s din thoai: 0951303669 hoac s cm tay: 0695227455 . Xin cam on nhiu
Liên lạc về: famille.le33720@yahoo.com

ID: 4169 - 06/10/2019, 11:45:28 AM EST
Tìm người tên là: L Thnh Long
Tm Cựu TSI L-Thnh-Long (vợ Chị Mai) TĐ.1/32/SĐ.21BB. Nay anh ở đu ? Xin lin lạc về địa-chỉ Email bn dưới. Ai biết xin vui lng chuyển gim . Đa tạ.
Liên lạc về: Phamhba@yahoo.com

ID: 4168 - 22/09/2019, 08:22:05 AM EST
Tìm người tên là: Bi Kim Trung, Hong Trung Thiềng
Trước ở ng Tạ, học tại TRUNG THU, v Tjiềng ở Xm mới... Trung sau sửa my bay ở Học viện QGHC đường Trần quốc Toản Sg nay ở đu, l/l với Nguyễn Kim Thnh ở s T trn
Liên lạc về: 1(408)608 7947