vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 25, 2019
Kích thước font chữ:


   Tìm người thân
Đăng mẩu tin tìm người: bấm vào đây

ID: 4166 - 15/07/2019, 10:58:30 PM EST
Tìm người tên là: Đại y cảnh st Trần v Long hiện ở
tm đại y cảnh st Trần v Long ở San Jose ,Calif ...để được biết về bạn Phạm v Tm .,nghe ni đ chết ở Canada vậy . Xin thnh thật biết ơn . Phc
Liên lạc về: phuchien304@yahoo.com >,# 408-5317664

ID: 4164 - 13/07/2019, 07:08:56 AM EST
Tìm người tên là: tran ngoc no
tim ban hoc cu ten tran ngoc no , truoc 75 hay den choi nha thu khoa huan, sau 75 dinh cu o sacramento, doc tin nhan nay hay lien lac voi p.c qua email.
Liên lạc về: pc dinhvan@yahoo.de

ID: 4162 - 27/06/2019, 03:28:18 PM EST
Tìm người tên là: Su Nổ Nguyễn văn Su Long Xuyn
nguyễn văn su - tự su pilot hay su nổ c tn l: Nguyễn Văn Su nick Su Pilot B 52 : cấp bậc Hạ sỷ nhất KQ Nguyễn Văn Su ( tức su pilot ) - Ti cựu hạ sỷ Kho Bom Đạn phi trường Cần Thơ Muốn tm cấp chỉ huy củ Hạ sỷ Nguyễn văn Su tự Su Nổ , Su Xạo... - cấp bậc Hạ sỷ danh dự thủ kho Bom Đạn phi trường Cần Thơ VN ...Hạ sỷ nhất Su Nổ hay ai biết in qua lời nhắn nầy xin lin lạc cng ti qua email sau đy : Tuxuam75@aol.com cảm ơn nhiều. Lin lạc về: hạ sỷ Kho Bom đạn KQ Nguyễn t Xuấn Email Tuanxuan75@aol.com Lin lạc về: tuanxuan75@aol.com Lin lạc về: tuanxuan75@aol.com
Liên lạc về: Tuanxuan75@aol.com

ID: 4161 - 09/06/2019, 05:44:26 PM EST
Tìm người tên là: Chi Buu
Truoc o cung trai Palawan va Bataan. Nam 1987 dinh cu o My dia chi cu Pinnacle Dr, San Jose,CA 95132. Nay chi o dau cho Lien va Ha biet tin.
Liên lạc về: 714-722-5488