vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 16, 2019
Kích thước font chữ:


   Tìm người thân
Đăng mẩu tin tìm người: bấm vào đây

ID: 4160 - 13/05/2019, 06:39:49 PM EST
Tìm người tên là: nguyễn văn su - tự su pilot hay su nổ
ời tn l: Nguyễn Văn Su nick Su Pilot B 52 : Đại y KQ Nguyễn Văn Su ( tức su pilot ) - Ti cựu hạ sỷ Kho Bom Đạn phi trường Cần Thơ Muốn tm cấp chỉ huy củ Đại y Nguyễn văn Su tự Su Nổ , Su Xạo... - cấp bậc Đại y danh dự thủ kho Bom Đạn phi trường Cần Thơ VN ...Đại y Su Nổ hay ai biết in qua lời nhắn nầy xin lin lạc cng ti qua email sau đy : Tuxuam75@aol.com cảm ơn nhiều. Lin lạc về: hạ sỷ Kho Bom đạn KQ Nguyễn t Xuấn Email Tuanxuan75@aol.com Lin lạc về: tuanxuan75@aol.com
Liên lạc về: tuanxuan75@aol.com

ID: 4159 - 28/03/2019, 08:51:52 AM EST
Tìm người tên là: Tim me ten Hanh
Me ten Hanh , lam quan bar Mong truoc 75 nguyen van thoai Saigon , chu bar ten nguyen thi xuan , nuoi dum con gai cho co Hanh , Chong co Hanh la quan nhan my lam tan son nhat airbase , thuong goi la buddy ,con gai sanh thang 6 nam 1971 , chu bar co chi va em gai ten nguyen thi the , tho va nguyen thi hat , Neu me doc Duoc tin nay lien lac voi con gai ten la Nguyen Hang email hangnguyen121212@gmail , con mong tin me
Liên lạc về: 6159 n Sacramento #1 fl

ID: 4158 - 28/03/2019, 07:20:35 AM EST
Tìm người tên là: L kim Lin
Ong Le kim Lien cựu thiếu y của Tiểu đon9 CBSD năm 1967 tại Tỉnh Vĩnh Long Nếu ai c tin xin lin lạc với ti l Thanh Bnh ở email= jmartin778@yahoo.com Xin cm ơn trước
Liên lạc về: Bnh email=jmartin778@yahoo.com