vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 13, 2018
Kích thước font chữ:


Sinh hoạt cộng đồng
Thứ Sáu 9 tháng 2, 2018: - Hội Ái Hữu Không Quân Bắc Cali tổ chức Tất niên lúc 6 giờ chiều tại Dynasty Restaurant, số 1001 Story Rd., 95122. ĐT Liên lạc: 408-705-7637, 408-674-2249, 408-813-5277, 510-552-9133.
Thứ Sáu 9 tháng 2, 2018: - Hội Ái Hữu Không Quân Bắc Cali tổ chức Tất niên lúc 6 giờ chiều tại Dynasty Restaurant, số 1001 Story Rd., 95122. ĐT Liên lạc: 408-705-7637, 408-674-2249, 408-813-5277, 510-552-9133.
Thứ Bảy 20 tháng 1, 2018: -Lớp Hướng Dẫn Sinh Dễ Đẻ Vui do Bác sĩ Trần Văn Nam phụ trách hướng dẫn vào mỗi sáng Thứ Bảy trong 4 buổi liên tiếp (đến 10 tháng 2) từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Regional Medical Center, số 225 N.
Chủ Nhật 14 tháng 1, 2018: -Ra mắt sách Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Theo Dòng Lịch Sử vào lúc 10 giờ sáng tại Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ, số 2072 Lucretia Ave, San Jose, 95122.
Chủ Nhật 7 tháng 1, 2018: -ƯCV Vân Lê tổ chức Tiệc gây quỹ vào lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Grand Fortune, số 4100 Monterey Rd, suite 108. -Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ Bắc Cali tổ chức ra mắt sách Những Mảnh Đời Sau Song Sắt, Bút ký tù của Blogger Phạm Thanh Nghiên lúc 1 giờ 30 chiều tại Tully Community Branch Library 880 Tully Rd, San Jose, CA 95121.
Chủ Nhật 7 tháng 1, 2018: - ƯCV Vân Lê tổ chức Tiệc gây quỹ vào lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Grand Fortune, số 4100 Monterey Rd, suite 108. Thứ Hai 8 tháng 1, 2018: - Thiền Đường San Francisco mở lớp học thiền miễn phí từ 6pm-10pm tại 875 O’Farrell St, SF.
Chủ Nhật 7 tháng 1, 2018: - ƯCV Vân Lê tổ chức Tiệc gây quỹ vào lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Grand Fortune, số 4100 Monterey Rd, suite 108. Thứ Hai 8 tháng 1, 2018: - Thiền Đường San Francisco mở lớp học thiền miễn phí từ 6pm-10pm tại 875 O’Farrell St, SF.
Chủ Nhật 17 tháng 12, 2017: Trường Việt Ngữ Về Nguồn nhận ghi danh khóa mới từ 9:30AM - 11:30AM tại phòng Cafeteria, Trường Andrew High School, số 3200 Senter Rd, CA 95111. ĐT liên lạc:(408) 901-0091.
Chủ Nhật 10 tháng 12, 2017: Trường Việt Ngữ Về Nguồn nhận ghi danh khóa mới từ 9:30AM - 11:30AM vào các ngày Chủ Nhật ngày 10, tại phòng 204, ngày 17 tháng 12/2017 tại phòng Cafeteria, Trường Andrew High School, số 3200 Senter Rd, CA 95111.
Chủ Nhật 3 tháng 12, 2017: Trường Việt Ngữ Về Nguồn nhận ghi danh khóa mới từ 9:30AM - 11:30AM vào các ngày Chủ Nhật ngày 3, ngày 10, tại phòng 204, ngày 17 tháng 12/2017 tại phòng Cafeteria, Trường Andrew High School, số 3200 Senter Rd, CA 95111.
 • Kể từ ngày 25-11-2017 - VNNB - Nov 24, 2017
 • Kể từ ngày 18-11-2017 - VNNB - Nov 18, 2017
 • Kể từ ngày 11-11-2017 - VNNB - Nov 11, 2017
 • Kể từ ngày 4-11-2017 - VNNB - Nov 04, 2017
 • Kể từ ngày 28-10-2017 - VNNB - Oct 28, 2017
 • Kể từ ngày 21-10-2017 - VNNB - Oct 21, 2017
 • Kể từ ngày 14-10-2017 - VNNB - Oct 20, 2017
 • Kể từ ngày 7-10-2017 - VNNB - Oct 07, 2017
 • Kể từ ngày 30-9-2017 - VNNB - Sep 30, 2017
 • Kể từ ngày 23-9-2017 - VNNB - Sep 23, 2017

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: