vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 22, 2018
Kích thước font chữ:


Sinh hoạt cộng đồng
Trường Việt Ngữ Về Nguồn ghi danh khoá mới 45-46/2018 Ngày/Giờ/Địa điểm: Chủ Nhật 9:30AM-11:30AM từ ngày 29/4 đến 20/5/2018 tại Andrew P. Hill High School/Phòng 204. Trường cần giáo viên thiện nguyện .
Chủ Nhật 29 tháng 4, 2018: - Cộng Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 43 lúc 11 giờ sáng tại tiền đình Quận Hạt Santa Clara, số 70 W. Hedding St.
Chủ Nhật 29 tháng 4, 2018: - Cộng Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 43 lúc 11 giờ sáng tại tiền đình Quận Hạt Santa Clara, số 70 W. Hedding St.
Thứ Bảy 14 tháng 4, 2018: - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký Bắc California tổ chức họp mặt mùa Xuân vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Flourishing Garden Restaurant, số 1650 Monterey Rd, 95112.
Chủ Nhật 8 tháng 4, 2018: -Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Bắc California tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn vào lúc 10 giờ sáng tại Trụ sở Giáo Hội, số 3540 McKee Rd.
Chủ Nhật 8 tháng 4, 2018: -Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Bắc California tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn vào lúc 10 giờ sáng tại Trụ sở Giáo Hội, số 3540 McKee Rd.
Thứ Bảy 24 tháng 3, 2018: - Nhạc sĩ Việt Khang, sẽ đến gặp gỡ và cảm tạ đồng hương trong buổi ca nhạc tổ chức lúc 1 giờ chiều tại Unify Event Center, số 765 Story Rd., 95122. Chương trình ca nhạc gồm có Việt Khang, Trúc Hồ, Hồ Hoàng Yến, Đoàn Phi, Sỹ Đan và các ca sĩ địa phương như Bé Hải Âu, Bé Janny Đan Anh, Vivian Huỳnh, Đồng Thảo, Hoàng Đoàn, Quỳnh Hoa và Đoàn Du Ca Bắc Cali.
Thứ Bảy 24 tháng 3, 2018: - Nhạc sĩ Việt Khang, sẽ đến gặp gỡ và cảm tạ đồng hương trong buổi ca nhạc tổ chức lúc 1 giờ chiều tại Unify Event Center, số 765 Story Rd., 95122. Chương trình ca nhạc gồm có Việt Khang, Trúc Hồ, Hồ Hoàng Yến, Đoàn Phi, Sỹ Đan và các ca sĩ địa phương như Bé Hải Âu, Bé Janny Đan Anh, Vivian Huỳnh, Đồng Thảo, Hoàng Đoàn, Quỳnh Hoa và Đoàn Du Ca Bắc Cali.
Chủ Nhật 11 tháng 3, 2018: - Hội Đồng Hương và Thân Hữu Bình Thuận Bắc California tổ chức tiệc mừng xuân Mậu Tuất 2018 vào lúc 11 giờ trưa tại nhà hàng Phú Lâm, số 3082 Story Rd.
Thứ Bảy 3 tháng 3, 2018: - Hội Ái Hữu Quân Cảnh Bắc California tổ chức Họp mặt Tân Niên Mậu Tuất lúc 11 giờ trưa tại Thư viện Tully, số 880 Tully Rd., 95111. ĐT liên lạc: 408-204-9522, 408-784-4103, 408-605-5568, 408-258-9173, 408-680-6115, 916-215-6888.
 • Kể từ ngày 24-02-2018 - VNNB - Feb 24, 2018
 • Kề tư ngày 17-2-2018 - VNNB - Feb 15, 2018
 • Kể từ ngày 10-02-2018 - VNNB - Feb 10, 2018
 • Kể từ ngày 3-2-2018 - VNNB - Feb 03, 2018
 • Kể từ ngày 27-1-2018 - VNNB - Jan 27, 2018
 • Kể từ ngày 20-01-2018 - VNNB - Jan 20, 2018
 • Kể từ ngày 13-01-2018 - VNNB - Jan 13, 2018
 • Kể từ ngày 6-1-2018 - VNNB - Jan 06, 2018
 • Kể từ ngày 30-12-2017 - VNNB - Dec 30, 2017
 • Kể từ ngày 23-12-2017 - VNNB - Dec 22, 2017

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: