vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 18, 2018
Kích thước font chữ:


Sinh hoạt cộng đồng
Chủ Nhật 16 tháng 9, 2018: - Hội Ái Hữu Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Bắc CA, Quỹ Tương Tế Cảnh Sát Quốc Gia & Thân Hữu, Hội CSV/SQ Học Viện CSQG/VNCH Bắc CA đồng tổ chức Picnic hè lúc 10:30 sáng tại Lake Cunningam Park, số 2305 S.
Chủ Nhật 16 tháng 9, 2018: - Hội Ái Hữu Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Bắc CA, Quỹ Tương Tế Cảnh Sát Quốc Gia & Thân Hữu, Hội CSV/SQ Học Viện CSQG/VNCH Bắc CA đồng tổ chức Picnic hè lúc 10:30 sáng tại Lake Cunningam Park, số 2305 S.
Kề tư ngày 1-9-2018 - VNNB - Sep 01, 2018
Thứ Bảy 1 tháng 9, 2018: - Buổi ra mắt sách Tưởng Niệm Cố GS Nguyễn Thanh Liêm và tác phẩm Sám Hối của cố nhà văn Minh Đức Hoài Trinh lúc 2 giờ chiều tại CLB Mây Bốn Phương, số 730 S.
Thứ Bảy 25 tháng 8, 2018: -Chùa Từ Lâm tổ chức Đại lễ Vu Lan vào lúc 10:30 giờ sáng tại chùa, số 1280 Lundy Ave. San Jose, 95131. ĐT liên lạc: 408-937-7320, 408-466-3824. Chủ Nhật 26 tháng 8, 2018: -Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Bắc Cali thuyết giảng giáo lý chữ Hiếu trong Đạo Phật Giáo Hòa Hảo lúc 10 giờ sáng tại trụ sở, số 3540 Mc Kee Rd.
Chủ Nhật 19 tháng 8, 2018: - Chùa Giác Minh tổ chức Đại lễ Vu Lan lúc 10 giờ sáng tại Chùa, số 763 Donohoe St., East Palo Alto. ĐT lên lạc: 650-326-2087, 650-325-7353. Thứ Bảy 25 tháng 8, 2018: -Chùa Từ Lâm tổ chức Đại lễ Vu Lan vào lúc 10:30 giờ sáng tại chùa, số 1280 Lundy Ave.
Chủ Nhật 12 tháng 8, 2018: -Nhóm thân hữu Palawan miền Bắc Cali tổ chức họp mặt hè vào lúc 10 giờ sáng tại Boggini Park, góc đường Millbrook Dr và Remington Way, 95148. ĐT liên lạc 408-892-5463, 408-512-0757, 408-904-8818.
Thứ Bảy 4 tháng 8, 2018: -Lớp hướng dẫn sanh dễ đẻ vui miễn phí khai giảng lúc 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Regional Medical Center, số 225 N. Jackson Ave, 95116 gồm 4 buổi liên tiếp.
Thứ Bảy 28 tháng 7, 2018: - Đạo Tràng Tham Thoại Đầu tổ chức Khóa Tu 1 ngày, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại chùa Duyên Giác, số 97 Foss Ave, 95116. ĐT liên lạc: 408-480-1611, 408-464-8182.
Chủ Nhật 22 tháng 7, 2018: -Hội Đồng Hương và Thân Hữu Bắc Bình Thuận tổ chức ngày Hội Hè 2018 từ 10:00AM đến 5:00PM tại Selma Olinder Park, trên đường Woodborough Place (cuối đường S.
Chủ Nhật 15 tháng 7, 2018: -Cựu Nhân viên Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh Quảng Ngãi và gia đình tổ chức Hội Ngộ Kỳ 3 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Phú Lâm, số 3082 Story Rd., 95127. ĐT liên lạc: 408-218-3970, 408-478-9324, 408-772-7361, 408-771-5146.
 • Kề tư ngày 07-7-2018 - VNNB - Jul 07, 2018
 • Kể từ ngày 30-06-2018 - VNNB - Jun 30, 2018
 • Kề tư ngày 23-6-2018 - VNNB - Jun 23, 2018
 • Kể từ ngày 16-6-2018 - VNNB - Jun 16, 2018
 • Kề tư ngày 10-6-2018 - VNNB - Jun 09, 2018
 • Kể từ ngày 2-06- 2018 - VNNB - Jun 02, 2018
 • Kể từ ngày 26-05-2018 - VNNB - May 26, 2018
 • Kề tư ngày 19-5-2018 - VNNB - May 19, 2018
 • Kể từ ngày 12-05-2018 - VNNB - May 12, 2018
 • Kể từ ngày 5-05-2018 - VNNB - May 05, 2018

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: