vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Rao Vặt
CẦN NGƯỜI _____________________ LUU NOODLE in Mountain View cần người nam Phụ bếp, Busboy, nữ Cashier $15.65 an hour + TIP + OT. Xin liên lạc Phước 408-761-3012, 520 Showers Dr., Mountain VIew (trong khu San Antonio Shopping Center).
CẦN NGƯỜI _____________________ LUU NOODLE in Mountain View cần người nam Phụ bếp, Busboy, nữ Cashier $15.65 an hour + TIP + OT. Xin liên lạc Phước 408-761-3012, 520 Showers Dr., Mountain VIew (trong khu San Antonio Shopping Center).
CẦN NGƯỜI _____________________ LUU NOODLE in Mountain View cần người nam Phụ bếp, Busboy, nữ Cashier $15.65 an hour + TIP + OT. Xin liên lạc Phước 408-761-3012, 520 Showers Dr., Mountain VIew (trong khu San Antonio Shopping Center).
CẦN NGƯỜI _____________________ LUU NOODLE in Mountain View cần người nam Phụ bếp, Busboy, nữ Cashier $15.65 an hour + TIP + OT. Xin liên lạc Phước 408-761-3012, 520 Showers Dr., Mountain VIew (trong khu San Antonio Shopping Center).
CẦN NGƯỜI _____________________ LUU NOODLE in Mountain View cần người nam Phụ bếp, Busboy, nữ Cashier $15.65 an hour + TIP + OT. Xin liên lạc Phước 408-761-3012, 520 Showers Dr., Mountain VIew (trong khu San Antonio Shopping Center).
CẦN NGƯỜI _____________________ LUU NOODLE in Mountain View cần người nam Phụ bếp, Busboy, nữ Cashier $15.65 an hour + TIP + OT. Xin liên lạc Phước 408-761-3012, 520 Showers Dr., Mountain VIew (trong khu San Antonio Shopping Center).
CẦN NGƯỜI _____________________ Vegetable & Fruit Produce Co need experienced salesman w/fluent in Vietnamese/Chinese/English. T: 562-556-6003 Bruce. (8233-37) ___________________ LUU NOODLE in Mountain View cần người nam Phụ bếp, Busboy, nữ Cashier $15.
CẦN NGƯỜI _____________________ Vegetable & Fruit Produce Co need experienced salesman w/fluent in Vietnamese/Chinese/English. T: 562-556-6003 Bruce. (8233-37) ___________________ LUU NOODLE in Mountain View cần người nam Phụ bếp, Busboy, nữ Cashier $15.
CẦN NGƯỜI _____________________ Vegetable & Fruit Produce Co need experienced salesman w/fluent in Vietnamese/Chinese/English. T: 562-556-6003 Bruce. (8233-37) ___________________ LUU NOODLE in Mountain View cần người nam Phụ bếp, Busboy, nữ Cashier $15.
CẦN NGƯỜI _____________________ Vegetable & Fruit Produce Co need experienced salesman w/fluent in Vietnamese/Chinese/English. T: 562-556-6003 Bruce. (8233-37) ___________________ LUU NOODLE in Mountain View cần người nam Phụ bếp, Busboy, nữ Cashier $15.
 • Rao vặt ngày 08/01/2019 - VNNB - Jan 07, 2019
 • Rao vặt ngày 05/01/2019 - VNNB - Jan 05, 2019
 • Rao vặt ngày 04/01/2019 - VNNB - Jan 03, 2019
 • Rao vặt ngày 03/01/2019 - VNNB - Jan 03, 2019
 • Rao vặt ngày 29/12/2018 - VNNB - Dec 29, 2018
 • Rao vặt ngày 28/12/2018 - VNNB - Dec 28, 2018
 • Rao vặt ngày 27/12/2018 - VNNB - Dec 27, 2018
 • Rao vặt ngày 22/12/2018 - VNNB - Dec 22, 2018
 • Rao vặt ngày 21/12/2018 - VNNB - Dec 21, 2018
 • Rao vặt ngày 20/12/2018 - VNNB - Dec 20, 2018

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: