vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 21, 2018
Kích thước font chữ:


Rao Vặt
CẦN NGƯỜI _____________________ Tiệm sửa xe ở San Jose cần gấp thợ có kinh nghiệm. Xin liên lạc Johnny 408-606-1505. (8072 - 93) _____________________ Nhà hàng Sunnyvale cần tuyển nhân viên chạy bàn, phụ bếp, rửa chén.
CẦN NGƯỜI _____________________ Tiệm sửa xe ở San Jose cần gấp thợ có kinh nghiệm. Xin liên lạc Johnny 408-606-1505. (8072 - 93) _____________________ Nhà hàng Sunnyvale cần tuyển nhân viên chạy bàn, phụ bếp, rửa chén.
CẦN NGƯỜI _____________________ Tiệm sửa xe ở San Jose cần gấp thợ có kinh nghiệm. Xin liên lạc Johnny 408-606-1505. (8072 - 93) _____________________ Nhà hàng Sunnyvale cần tuyển nhân viên chạy bàn, phụ bếp, rửa chén.
CẦN NGƯỜI _____________________ Tiệm sửa xe ở San Jose cần gấp thợ có kinh nghiệm. Xin liên lạc Johnny 408-606-1505. (8072 - 93) _____________________ Nhà hàng Sunnyvale cần tuyển nhân viên chạy bàn, phụ bếp, rửa chén.
CẦN NGƯỜI _____________________ Nhà hàng Sunnyvale cần tuyển nhân viên chạy bàn, phụ bếp, rửa chén. Lương $15+/hour. LL Bich 408-712-8350 hoặc Dung 925-324-1682. (8069-89) ____________________ Massage Therapist LMT wanted.
CẦN NGƯỜI _____________________ Nhà hàng Sunnyvale cần tuyển nhân viên chạy bàn, phụ bếp, rửa chén. Lương $15+/hour. LL Bich 408-712-8350 hoặc Dung 925-324-1682. (8069-89) ____________________ Massage Therapist LMT wanted.
CẦN NGƯỜI _____________________ Nhà hàng Sunnyvale cần tuyển nhân viên chạy bàn, phụ bếp, rửa chén. Lương $15+/hour. LL Bich 408-712-8350 hoặc Dung 925-324-1682. (8069-89) ____________________________ Massage Therapist LMT wanted.
CẦN NGƯỜI _____________________ Massage Therapist LMT wanted. Full/Part time in San Francisco. W2 employment, hourly + commission + tips. Contact Royal Thai Spa, www.thaispa.us (415)500-4321 ext 105.
CẦN NGƯỜI _____________________ Massage Therapist LMT wanted. Full/Part time in San Francisco. W2 employment, hourly + commission + tips. Contact Royal Thai Spa, www.thaispa.us (415)500-4321 ext 105.
CẦN NGƯỜI _____________________ Massage Therapist LMT wanted. Full/Part time in San Francisco. W2 employment, hourly + commission + tips. Contact Royal Thai Spa, www.thaispa.us (415)500-4321 ext 105.
 • Rao vặt ngày 05/05/2018 - VNNB - May 05, 2018
 • Rao vặt ngày 04/05/2018 - VNNB - May 03, 2018
 • Rao vặt ngày 03/05/2018 - VNNB - May 02, 2018
 • Rao vặt ngày 02/05/2018 - VNNB - May 02, 2018
 • Rao vặt ngày 01/05/2018 - VNNB - May 01, 2018
 • Rao vặt ngày 28/04/2018 - VNNB - Apr 28, 2018
 • Rao vặt ngày 27/04/2018 - VNNB - Apr 26, 2018
 • Rao vặt ngày 26/04/2018 - VNNB - Apr 26, 2018
 • Rao vặt ngày 25/04/2018 - VNNB - Apr 24, 2018
 • Rao vặt ngày 24/04/2018 - VNNB - Apr 24, 2018

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: