vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 18, 2019
Kích thước font chữ:


Rao Vặt
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần người nữ làm part time accounting và manufacturing. Không cần kinh nghiệm, giờ giấc flexible. Có thể full time nếu quen viec. Xin liên lạc 408.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần người nữ làm part time accounting và manufacturing. Không cần kinh nghiệm, giờ giấc flexible. Có thể full time nếu quen viec. Xin liên lạc 408.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần người nữ làm part time accounting và manufacturing. Không cần kinh nghiệm, giờ giấc flexible. Có thể full time nếu quen viec. Xin liên lạc 408.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần người nữ làm part time accounting và manufacturing. Không cần kinh nghiệm, giờ giấc flexible. Có thể full time nếu quen viec. Xin liên lạc 408.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần người nữ làm part time accounting và manufacturing. Không cần kinh nghiệm, giờ giấc flexible. Có thể full time nếu quen viec. Xin liên lạc 408.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần người nữ làm part time accounting và manufacturing. Không cần kinh nghiệm, giờ giấc flexible. Có thể full time nếu quen viec. Xin liên lạc 408.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần người nữ làm part time accounting và manufacturing. Không cần kinh nghiệm, giờ giấc flexible. Có thể full time nếu quen viec. Xin liên lạc 408.
CẦN NGƯỜI _____________________ Tiệm Phở Nguyễn Milpitas cần 1 nam rửa chén. Xin liên lạc anh Thắng 408-386-5119 hoặc cô Lệ 408-945-5909. (8357-61) _____________________ Tiệm mail vùng Hollister cần thợ bột và TCN.
CẦN NGƯỜI _____________________ Tiệm Phở Nguyễn Milpitas cần 1 nam rửa chén. Xin liên lạc anh Thắng 408-386-5119 hoặc cô Lệ 408-945-5909. (8357-61) _____________________ Tiệm mail vùng Hollister cần thợ bột và TCN.
CẦN NGƯỜI _____________________ Tiệm Phở Nguyễn Milpitas cần 1 nam rửa chén. Xin liên lạc anh Thắng 408-386-5119 hoặc cô Lệ 408-945-5909. (8357-61) _____________________ Tiệm mail vùng Hollister cần thợ bột và TCN.
 • Rao vặt ngày 05/07/2019 - VNNB - Jul 05, 2019
 • Rao vặt ngày 04/07/2019 - VNNB - Jul 04, 2019
 • Rao vặt ngày 03/07/2019 - VNNB - Jul 02, 2019
 • Rao vặt ngày 02/07/2019 - VNNB - Jul 01, 2019
 • Rao vặt ngày 29/06/2019 - VNNB - Jun 29, 2019
 • Rao vặt ngày 28/06/2019 - VNNB - Jun 27, 2019
 • Rao vặt ngày 27/06/2019 - VNNB - Jun 27, 2019
 • Rao vặt ngày 26/06/2019 - VNNB - Jun 25, 2019
 • Rao vặt ngày 25/06/2019 - VNNB - Jun 25, 2019
 • Rao vặt ngày 22/06/2019 - VNNB - Jun 22, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: