vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Rao Vặt
CẦN NGƯỜI ___________________ Cần gấp Một nam trung niên đến giúp cho một cụ ông 83 tuổi Tại Oakland city.Thời gian làm việc : 8 :00 AM – 14:00 PM, từ Thứ Hai – Thứ Sáu.
CẦN NGƯỜI ___________________ Cần gấp Một nam trung niên đến giúp cho một cụ ông 83 tuổi Tại Oakland city.Thời gian làm việc : 8 :00 AM – 14:00 PM, từ Thứ Hai – Thứ Sáu. Xin gửi text hay voice message về phone – (510) - 851-1021 (9147-.
CẦN NGƯỜI ___________________ Cần thợ bột biết làm tóc càng tốt. Thợ chân tay nước biết làm gel. Eyelash! waxing facial. Tiệm rộng rãi, không khí làm việc vui vẻ. Vui lòng liên lạc phone : 408-618-9831.
CẦN NGƯỜI ___________________ Cần thợ bột biết làm tóc càng tốt. Thợ chân tay nước biết làm gel. Eyelash! waxing facial. Tiệm rộng rãi, không khí làm việc vui vẻ. Vui lòng liên lạc phone : 408-618-9831.
CẦN NGƯỜI ___________________ Cần thợ bột biết làm tóc càng tốt. Thợ chân tay nước biết làm gel. Eyelash! waxing facial. Tiệm rộng rãi, không khí làm việc vui vẻ. Vui lòng liên lạc phone : 408-618-9831.
CẦN NGƯỜI ___________________ Cần thợ bột biết làm tóc càng tốt. Thợ chân tay nước biết làm gel. Eyelash! waxing facial. Tiệm rộng rãi, không khí làm việc vui vẻ. Vui lòng liên lạc phone : 408-618-9831.
CẦN NGƯỜI ___________________ Cần thợ bột biết làm tĩc càng tốt. Thợ chân tay nước biết làm gel.Eyelash! waxing facial. Tiệm rộng răi, khơng khí làm việc vui vẻ.
CẦN NGƯỜI ___________________ Japanese Noodle factory needs a few employees to pack noodles into box. Working hours are: 2:30 PM-11:00 PM plus overtime. Nhà máy Mì Nhật cần một vài nhân viên để đóng gói mì vào hộp.
CẦN NGƯỜI ___________________ Japanese Noodle factory needs a few employees to pack noodles into box. Working hours are: 2:30 PM-11:00 PM plus overtime. Nhà máy Mì Nhật cần một vài nhân viên để đóng gói mì vào hộp.
CẦN NGƯỜI ___________________ Japanese Noodle factory needs a few employees to pack noodles into box. Working hours are: 2:30 PM-11:00 PM plus overtime. Nhà máy Mì Nhật cần một vài nhân viên để đóng gói mì vào hộp.
 • Rao vặt ngày 13/08/2022 - VNNB - Aug 13, 2022
 • Rao vặt ngày 12/08/2022 - VNNB - Aug 12, 2022
 • Rao vặt ngày 11/08/2022 - VNNB - Aug 10, 2022
 • Rao vặt ngày 10/08/2022 - VNNB - Aug 10, 2022
 • Rao vặt ngày 09/08/2022 - VNNB - Aug 09, 2022
 • Rao vặt ngày 06/08/2022 - VNNB - Aug 05, 2022
 • Rao vặt ngày 05/08/2022 - VNNB - Aug 05, 2022
 • Rao vặt ngày 03/08/2022 - VNNB - Aug 03, 2022
 • Rao vặt ngày 02/08/2022 - VNNB - Aug 02, 2022
 • Rao vặt ngày 30/07/2022 - VNNB - Jul 30, 2022

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: