vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 03, 2020
Kích thước font chữ:


Rao Vặt
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần một nữ làm việc về General clerical works cho a small service shop. Part time to full time, flexible hours, không kinh nghiệm sẽ Trainning. Lương căn bản cộng huê hồng.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần một nữ làm việc về General clerical works cho a small service shop. Part time to full time, flexible hours, không kinh nghiệm sẽ Trainning. Lương căn bản cộng huê hồng.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần một nữ làm về office, general clerical works cho a small manufacturing. Part time to full time, flexible hours, không kinh nghiệm sẽ training. Lương căn bản cộng bonus.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần một nữ làm về office, general clerical works cho a small manufacturing. Part time to full time, flexible hours, không kinh nghiệm sẽ training. Lương căn bản cộng bonus.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần một nữ làm về office, general clerical works cho a small manufacturing. Part time to full time, flexible hours, không kinh nghiệm sẽ training. Lương căn bản cộng bonus.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần 1 người giữ trẻ 2 tuổi và 3 tháng tuổi ở Fremont. Xin gọi Hoa 714-362-7739 hoặc Lan 714-457-9622 sau 6:30 pm. (8577-98) ___________________ Cần một nữ làm về sales cho máy nước uống.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần 1 người giữ trẻ 2 tuổi và 3 tháng tuổi ở Fremont. Xin gọi Hoa 714-362-7739 hoặc Lan 714-457-9622 sau 6:30 pm. (8577-98) ___________________ Cần một nữ làm về sales cho máy nước uống.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần 1 người giữ trẻ 2 tuổi và 3 tháng tuổi ở Fremont. Xin gọi Hoa 714-362-7739 hoặc Lan 714-457-9622 sau 6:30 pm. (8577-98) ___________________ Cần một nữ làm về sales cho máy nước uống.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần 1 người giữ trẻ 2 tuổi và 3 tháng tuổi ở Fremont. Xin gọi Hoa 714-362-7739 hoặc Lan 714-457-9622 sau 6:30 pm. (8577-98) ___________________ Cần một nữ làm về sales cho máy nước uống.
CẦN NGƯỜI _____________________ Cần 1 người giữ trẻ 2 tuổi và 3 tháng tuổi ở Fremont. Xin gọi Hoa 714-362-7739 hoặc Lan 714-457-9622 sau 6:30 pm. (8577-98) ___________________ Cần một nữ làm về sales cho máy nước uống.
 • Rao vặt ngày 23/05/2020 - VNNB - May 23, 2020
 • Rao vặt ngày 22/05/2020 - VNNB - May 22, 2020
 • Rao vặt ngày 21/05/2020 - VNNB - May 21, 2020
 • Rao vặt ngày 19/05/2020 - VNNB - May 19, 2020
 • Rao vặt ngày 16/05/2020 - VNNB - May 16, 2020
 • Rao vặt ngày 15/05/2020 - VNNB - May 15, 2020
 • Rao vặt ngày 14/05/2020 - VNNB - May 14, 2020
 • Rao vặt ngày 13/05/2020 - VNNB - May 13, 2020
 • Rao vặt ngày 12/05/2020 - VNNB - May 12, 2020
 • Rao vặt ngày 09/05/2020 - VNNB - May 09, 2020

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: