vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 21, 2019
Kích thước font chữ:


Rao Vặt
CẦN NGƯỜI _____________________ Tiệm Food To Go ở Union City, đối diện Union City Bart, đang cần phụ bếp & cashier nam/nữ. Xin liên lạc 510-552-8749. (8222-43) ___________________ Contempo Furniture, 1696 Monterey Rd.
CẦN NGƯỜI _____________________ Contempo Furniture, 1696 Monterey Rd., San Jose, CA 95112 cần gấp 2 người giao hàng có kinh nghiệm. L/l anh Hữu 408-279-5633. (8212-21) ___________________ Cần thợ sửa xe, có đồ nghề.
CẦN NGƯỜI _____________________ Contempo Furniture, 1696 Monterey Rd., San Jose, CA 95112 cần gấp 2 người giao hàng có kinh nghiệm. L/l anh Hữu 408-279-5633. (8212-21) ___________________ Cần thợ sửa xe, có đồ nghề.
CẦN NGƯỜI _____________________ Contempo Furniture, 1696 Monterey Rd., San Jose, CA 95112 cần gấp 2 người giao hàng có kinh nghiệm. L/l anh Hữu 408-279-5633. (8212-21) ___________________ Cần thợ sửa xe, có đồ nghề.
CẦN NGƯỜI _____________________ Contempo Furniture, 1696 Monterey Rd., San Jose, CA 95112 cần gấp 2 người giao hàng có kinh nghiệm. L/l anh Hữu 408-279-5633. (8212-21) ___________________ Cần thợ sửa xe, có đồ nghề.
CẦN NGƯỜI _____________________ Contempo Furniture, 1696 Monterey Rd., San Jose, CA 95112 cần gấp 2 người giao hàng có kinh nghiệm. L/l anh Hữu 408-279-5633. (8212-21) ___________________ Cần thợ sửa xe, có đồ nghề.
CẦN NGƯỜI _____________________ Contempo Furniture, 1696 Monterey Rd., San Jose, CA 95112 cần gấp 2 người giao hàng có kinh nghiệm. L/l anh Hữu 408-279-5633. (8212-21) ___________________ Cần thợ sửa xe, có đồ nghề.
CẦN NGƯỜI _____________________ Contempo Furniture, 1696 Monterey Rd., San Jose, CA 95112 cần gấp 2 người giao hàng có kinh nghiệm. L/l anh Hữu 408-279-5633. (8212-21) ___________________ Cần thợ sửa xe, có đồ nghề.
CẦN NGƯỜI _____________________ Contempo Furniture, 1696 Monterey Rd., San Jose, CA 95112 cần gấp 2 người giao hàng có kinh nghiệm. L/l anh Hữu 408-279-5633. (8212-21) ___________________ Cần thợ sửa xe, có đồ nghề.
CẦN NGƯỜI _____________________ Contempo Furniture, 1696 Monterey Rd., San Jose, CA 95112 cần gấp 2 người giao hàng có kinh nghiệm. L/l anh Hữu 408-279-5633. (8212-21) ___________________ Cần thợ sửa xe, có đồ nghề.
 • Rao vặt ngày 04/12/2018 - VNNB - Dec 03, 2018
 • Rao vặt ngày 01/12/2018 - VNNB - Nov 30, 2018
 • Rao vặt ngày 30/11/2018 - VNNB - Nov 29, 2018
 • Rao vặt ngày 29/11/2018 - VNNB - Nov 28, 2018
 • Rao vặt ngày 28/11/2018 - VNNB - Nov 27, 2018
 • Rao vặt ngày 27/11/2018 - VNNB - Nov 26, 2018
 • Rao vặt ngày 23/11/2018 - VNNB - Nov 23, 2018
 • Rao vặt ngày 22/11/2018 - VNNB - Nov 22, 2018
 • Rao vặt ngày 21/11/2018 - VNNB - Nov 21, 2018
 • Rao vặt ngày 20/11/2018 - VNNB - Nov 20, 2018

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: