vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 08, 2021
Kích thước font chữ:


Sinh hoạt cộng đồng
Trong hoàn cảnh chung phải đóng cửa trường học vì dịch bệnh COVID-19 hiện nay, trường Việt Ngữ Về Nguồn tiếp tục dạy trên Online để việc học của con em khỏi bị gián đoạn. Các lớp học sẽ sử dụng Zoom và Google classroom, các phần mềm mà đa số các em học sinh đã quen thuộc trong thời gian qua.
Thông báo ghi danh khóa học 49 của trường Việt ngữ Về Nguồn miễn phí ‘Trường Việt Ngữ Về Nguồn sẽ khai giảng khóa học 49 vào ngày Chủ Nhật 16 tháng 8, năm 2020. Vì tình hình đại dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, học khu Eastside và trường Andrew Hills tiếp tục đóng cửa và học sinh sẽ học từ xa.
Thông báo ghi danh khóa học 49 của trường Việt ngữ Về Nguồn miễn phí ‘Trường Việt Ngữ Về Nguồn sẽ khai giảng khóa học 49 vào ngày Chủ Nhật 16 tháng 8, năm 2020. Vì tình hình đại dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, học khu Eastside và trường Andrew Hills tiếp tục đóng cửa và học sinh sẽ học từ xa.
Thông báo ghi danh khóa học 49 của trường Việt ngữ Về Nguồn miễn phí ‘Trường Việt Ngữ Về Nguồn sẽ khai giảng khóa học 49 vào ngày Chủ Nhật 16 tháng 8, năm 2020. Vì tình hình đại dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, học khu Eastside và trường Andrew Hills tiếp tục đóng cửa và học sinh sẽ học từ xa.
Thứ Bảy 14 tháng 3, 2020: - Chương trình Văn Nghệ Hát Cho Nhau Nghe và Câu Lạc Bộ Cuối Tuần tại TTSH/CĐ, số 1141 E. William St, 95116 sẽ tạm ngưng ít nhất hết ngày 5 tháng 4 năm 2020, sẽ có thông báo sau.
Thứ Bảy 14 tháng 3, 2020: - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký Bắc Cali họp mặt Mùa Xuân vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Flourishing Garden, 1650 Monterey Rd., 95112. ĐT liên lạc: 408-712-1262, 408-272-8814.
Thứ Bảy 29 tháng 2, 2020: - Gia Đình Mũ Đỏ họp mặt lúc 10 giờ sáng tại nhà hàng Phú Lâm, 3082 Story Rd., 95127. Chủ Nhật 1 tháng 3, 2020: - Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn tổ chức lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Vương vào lúc 10:30 giờ sáng tại Trường Trung học Yerba Buena, số 1855 Lucretia Ave.
Thứ Bảy 29 tháng 2, 2020: - Gia Đình Mũ Đỏ họp mặt lúc 10 giờ sáng tại nhà hàng Phú Lâm, 3082 Story Rd., 95127. Chủ Nhật 1 tháng 3, 2020: - Văn Thơ Lạc Việt tổ chức kỷ niệm 28 năm thành lập lúc 4 giờ chiều tại nhà hàng Phú Lâm, 3082 Story Rd.
Chủ Nhật 16 tháng 2, 2020: - Hội Thiếu Sinh Quân họp mặt tại nhà hàng Grand Fortune, số 4100 Monterey Rd., 95111. -Đồng hương vùng Ông Tạ Saigon ở San Jose họp mặt đồng hương vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Phú Lâm, số 3082 Story Rd.
Thứ Bảy 8 tháng 2, 2020: - Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California tổ chức lễ tưởng niệm Cố TT Trần Văn Hương và lúc 11 giờ sáng tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, số 2072 Lucretia Ave, 95122 ĐT liên lạc: 408-204-9522, 408-326-9777, 669-600-9688, 510-707-7887.
 • Kể từ ngày 1-02-2020 - VNNB - Feb 01, 2020
 • Kể từ ngày 24-01-2020 - VNNB - Jan 23, 2020
 • Kể từ ngày 18-01-2020 - VNNB - Jan 18, 2020
 • Kể từ ngày 11-01-2020 - VNNB - Jan 11, 2020
 • Kể từ ngày 4-01-2020 - VNNB - Jan 04, 2020
 • Kể từ ngày 28-12-2019 - VNNB - Dec 28, 2019
 • Kể từ ngày 21-12-2019 - VNNB - Dec 20, 2019
 • Kể từ ngày 14-12-2019 - VNNB - Dec 13, 2019
 • Kể từ ngày 7-12-2019 - VNNB - Dec 07, 2019
 • Kể từ ngày 16-11-2019 - VNNB - Nov 16, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: