vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 07, 2020
Kích thước font chữ:


Sinh hoạt cộng đồng
Thứ Bảy 14 tháng 3, 2020: - Chương trình Văn Nghệ Hát Cho Nhau Nghe và Câu Lạc Bộ Cuối Tuần tại TTSH/CĐ, số 1141 E. William St, 95116 sẽ tạm ngưng ít nhất hết ngày 5 tháng 4 năm 2020, sẽ có thông báo sau.
Thứ Bảy 14 tháng 3, 2020: - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký Bắc Cali họp mặt Mùa Xuân vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Flourishing Garden, 1650 Monterey Rd., 95112. ĐT liên lạc: 408-712-1262, 408-272-8814.
Thứ Bảy 29 tháng 2, 2020: - Gia Đình Mũ Đỏ họp mặt lúc 10 giờ sáng tại nhà hàng Phú Lâm, 3082 Story Rd., 95127. Chủ Nhật 1 tháng 3, 2020: - Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn tổ chức lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Vương vào lúc 10:30 giờ sáng tại Trường Trung học Yerba Buena, số 1855 Lucretia Ave.
Thứ Bảy 29 tháng 2, 2020: - Gia Đình Mũ Đỏ họp mặt lúc 10 giờ sáng tại nhà hàng Phú Lâm, 3082 Story Rd., 95127. Chủ Nhật 1 tháng 3, 2020: - Văn Thơ Lạc Việt tổ chức kỷ niệm 28 năm thành lập lúc 4 giờ chiều tại nhà hàng Phú Lâm, 3082 Story Rd.
Chủ Nhật 16 tháng 2, 2020: - Hội Thiếu Sinh Quân họp mặt tại nhà hàng Grand Fortune, số 4100 Monterey Rd., 95111. -Đồng hương vùng Ông Tạ Saigon ở San Jose họp mặt đồng hương vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Phú Lâm, số 3082 Story Rd.
Thứ Bảy 8 tháng 2, 2020: - Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California tổ chức lễ tưởng niệm Cố TT Trần Văn Hương và lúc 11 giờ sáng tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, số 2072 Lucretia Ave, 95122 ĐT liên lạc: 408-204-9522, 408-326-9777, 669-600-9688, 510-707-7887.
Chủ Nhật 2 tháng 2, 2020: - Cộng Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm, Chào Mừng Tân Niên tổ chức lúc 11 giờ sáng tại tiền đình Quận hạt Santa Clara, 70 W.
Thứ Hai 27 tháng 1, 2020: - Liên Hội CQN Việt Nam Cộng Hòa Bắc California tổ chức Lễ Thượng Kỳ lúc 11 giờ sáng tại tiền đình San Jose City Hall, 200 E. Santa Clara St. 95112. ĐT liên lạc: 408-829-3730, 408-297-0545, 408-679-5627, 408-644-9469, 408-668-5364 Chủ Nhật 2 tháng 2, 2020: - Cộng Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm, Chào Mừng Tân Niên tổ chức lúc 11 giờ sáng tại tiền đình Quận hạt Santa Clara, 70 W.
Chủ Nhật 19 tháng 1, 2020: - Trường Việt Ngữ Về Nguồn tổ chức Hội Tết Canh Tý từ 09:00AM-12:00AM tại Andrew Hill High School, 3200 Senter Rd, San Jose, Ca 95111. Liên lạc:( 408-987-5253) Điện thư: venguonsj@gmail.
Thứ Bảy 11 tháng 1, năm 2020 - Hội Ái Hữu Công Binh Bắc California tổ chức họp mặt Tất Niên lúc 11 giờ trưa tại nhà hàng Phú Lâm, 3082 Story Rd. 95127. ĐT liên lạc: 408-277-7531, 408-622-8462, 408-203-4291, 408-278-1892, 408-489-1088.
 • Kể từ ngày 4-01-2020 - VNNB - Jan 04, 2020
 • Kể từ ngày 28-12-2019 - VNNB - Dec 28, 2019
 • Kể từ ngày 21-12-2019 - VNNB - Dec 20, 2019
 • Kể từ ngày 14-12-2019 - VNNB - Dec 13, 2019
 • Kể từ ngày 7-12-2019 - VNNB - Dec 07, 2019
 • Kể từ ngày 16-11-2019 - VNNB - Nov 16, 2019
 • Kể từ ngày 9-11-2019 - VNNB - Nov 09, 2019
 • Kề tư ngày 02-11-2019 - VNNB - Nov 02, 2019
 • Kề tư ngày 26-10-2019 - VNNB - Oct 26, 2019
 • Kể từ ngày 19-10-2019 - VNNB - Oct 19, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: