vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 22, 2017
Kích thước font chữ:


Sinh hoạt cộng đồng
- Trường Việt ngữ Về Nguồn ghi danh khóa mới 42/43 từ 9:30 giờ đến 11:30 sáng đến ngày 21/5/2017 tại Andrew P. Hill School/Phòng 204. Trường cần giáo viên thiện nguyện. ĐT 408-901-0091 hoặc email: venguon@hotmail.
Thứ Bảy 13 tháng 5, 2017: - Chùa Từ Lâm tổ chức Lễ Phật Đản vào lúc 10:30 sáng tại chùa, số 1280 Lundy Ave., 95131. ĐT liên lạc: 408-937-7320, 408-466-3824. - Dạ tiệc Liên trường tổ chức lúc 5:30 giờ chiều tại Milpitas Community Center, số 457 E.
Thứ Bảy 6 tháng 5, 2017: - Lớp hướng dẫn Sinh Dễ Đẻ Vui do Bs Trần Văn Nam phụ trách khai giảng lúc 9 giờ sáng (liên tiếp trong 4 Thứ Bảy) tại bệnh viện Alexian Brothers cũ, số 225 N.
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, 2017: - Cộng Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42 vào lúc 11 giờ sáng tại Tiền đình Quận hạt Santa Clara, số 70 W.
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, 2017: - Cộng Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42 vào lúc 11 giờ sáng tại Tiền đình Quận hạt Santa Clara, số 70 W.
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, 2017: - Cộng Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42 vào lúc 11 giờ sáng tại Tiền đình Quận hạt Santa Clara, số 70 W.
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, 2017: - Cộng Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42 vào lúc 11 giờ sáng tại Tiền đình Quận hạt Santa Clara, số 70 W.
Chủ Nhật 2 tháng 4, 2017: - Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tổ chức lúc 10 giờ sáng tại Yerba Buena High School, 1855 Lucretia Ave, 95122. ĐT liên lạc: 408-903-7761, 408-443-3806, 408-628-8758, 408-876-9985, 408-687-7784, 408-667-8842.
Chủ Nhật 2 tháng 4, 2017: - Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tổ chức lúc 10 giờ sáng tại Yerba Buena High School, 1855 Lucretia Ave, 95122. ĐT liên lạc: 408-903-7761, 408-443-3806, 408-628-8758, 408-876-9985, 408-687-7784, 408-667-8842.
Chủ Nhật 19 tháng 3, 2017: Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Bắc Cali tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn vào lúc 10 giờ sáng tại Hội Quán Giáo Hội, số 3540 McKee Rd.
 • Kể từ ngày 11-3-2017 - VNNB - Mar 11, 2017
 • Tuần lệ kể từ 4-3-2017 - VNNB - Mar 06, 2017
 • Tuần lệ kể từ 25-2-2017 - VNNB - Feb 25, 2017
 • Kể từ ngày 18-2-2017 - VNNB - Feb 18, 2017
 • Kê từ ngày 11/2/2017 - VNNB - Feb 10, 2017
 • Kể từ ngày 4-02-2017 - VNNB - Feb 04, 2017
 • Kể từ ngày 28-01-2017 - VNNB - Jan 27, 2017
 • Kể từ ngày 21-01-2017 - VNNB - Jan 21, 2017
 • Kể từ ngày 14-01-2017 - VNNB - Jan 14, 2017
 • Tuần lễ từ ngày 07/01/2017 - VNNB - Jan 06, 2017

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: