vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 24, 2017
Kích thước font chữ:


Sinh hoạt cộng đồng
Chủ Nhật 19 tháng 2, 2017: -Hội AH Lực Lượng CSQG Bắc CA, Quỹ Tương Tế CSQG & Thân Hữu, Hội C/SVSQ HV/CSQG/VNCH Bắc CA tổ chức tiệc mừng xuân vào lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Phú Lâm, số 3082 Story Rd.
Thứ Bảy 11 tháng 2, 2017: -Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California tổ chức dạ tiệc Mừng Xuân Đinh Dậu vào lúc 5:30 giờ chiều tại nhà hàng Grand Fortune, số 4100 Monterey Hwy, # 108, CA 95111.
Thứ Bảy 4 tháng 2, 2017: - Liên Hội Cựu Quân nhân VNCH Bắc California tổ chức kỷ niệm Chiến Thắng Đống Đa vào lúc 11 giờ sáng tại Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vưong, số 780 S. First St.
Chủ Nhật 29 tháng 1, 2017: -Cộng Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Đinh Dậu vào lúc 11 giờ sáng tại tiền đình Quận Hạt Santa Clara, số 70 W. Hedding St.
Chủ Nhật 22 tháng 1, 2017: -Trường Việt Ngữ Về Nguồn tổ chức Hội Tết Đinh Dậu từ 9:00 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Andrew Hill High School, số 3200 Senter Rd, CA 95111. ĐT liên lạc: 408-901-0091.
Thứ Bảy 14 tháng 1, 2017: - Luật sư Diệp Thế Lân tuyên thệ nhậm chức Nghị Viên Khu vực 4 thành phố San Jose vào lúc 11 giờ sáng tại 1555 Berger Dr, Building 2, CA 95112. - Hội Ái Hữu Công Binh Bắc Cali tổ chức họp mặt Tất Niên và mừng xuân Tân Niên vào lúc 11 giờ trưa tại nhà hàng Phú Lâm, số 3082 Story Rd.
Thứ Hai 9 tháng 1, 2017: - Thiền đường Milpitas, 483 Los Coches St., 95035, mở lớp Thiền miễn phí từ ngày 9 đến 14 tháng 01, 2017, từ 6:00 PM đến 10:00 PM. ĐT liên lạc: 408-655-5040, 510-735-1939.
Chủ Nhật 1 tháng 1, 2017: - Chùa Giác Minh tổ chức Đại Lễ Thích Ca Thành Đạo vào lúc 10 giờ sáng tại Chùa, số 763 Donohoe St., East Palo Alto, 94303. ĐT liên lạc: 650-326-2087, 650-325-7353.
Chủ Nhật 25 tháng 12, 2016: - Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Bắc California tổ chức Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ vào lúc 10 giờ sáng tại Hội Quán Giáo Hội PGHH miền Bắc Cali, số 3540 McKeed Rd.
Chủ Nhật 18 tháng 12, 2016: - Trường Việt ngữ Về Nguồn vào lúc 9 giờ sáng tổ chức Lễ Mãn Khóa 41 và Cây Giáng Sinh tại Andrew Hill High School, số 3200 Senter Rd, CA 95111. Chủ Nhật 25 tháng 12, 2016: - Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Bắc California tổ chức Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ vào lúc 10 giờ sáng tại Hội Quán Giáo Hội PGHH miền Bắc Cali, số 3540 McKeed Rd.
 • Kể từ ngày 10/12/2016 - VNNB - Dec 10, 2016
 • Kể từ ngày 4/12/2016 - VNNB - Dec 03, 2016
 • Kể từ ngày 26/11/2016 - VNNB - Nov 25, 2016
 • Kể từ ngày 19/11/2016 - VNNB - Nov 19, 2016
 • Kê từ ngày 12/11/2016 - VNNB - Nov 12, 2016
 • Kể từ ngày 5/11/2016 - VNNB - Nov 05, 2016
 • Kể từ ngày 29-10-2016 - VNNB - Oct 29, 2016
 • Kể từ ngày 22/10/2013 - VNNB - Oct 21, 2016
 • Kể từ ngày 15/10/2016 - VNNB - Oct 15, 2016
 • Kể từ ngày 8/10/2016 - VNNB - Oct 08, 2016

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: