vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 26, 2020
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Mời quí vị vô trang Hỏa Lực Toàn Cầu (1), họ xếp hạng 138 nước trên thế giới về quân sự, đứng đầu là Hoa Kỳ và đứng chót cùng là Bhutan một nước Phật giáo phía Nam châu Á.
(Tiếp theo) 2). ĐỨC PHẬT THỊ HIỆN THẦN LỰC: Nghe câu chuyện trên, Trưởng giả hỏi Phạm chí: - Chúng ta có thể thấy thầy của con dâu tôi không? Phạm chí đáp: - Hãy hỏi con dâu ông.
ỮNG BẤT LỢI --Tuy nhiên, LBC cũng có thể đem lại những bất lợi, như sau: *Gây Phức Tạp và Bối Rối -- Vì mỗi TB, mỗi đia phương có luật lệ riêng, cho nên một công đân sẽ thấy bối rối không biết hành vi của mình có hợp pháp chăng.
Có thể nói, vấn đề chính đặt ra ở đoạn thơ này không phải ở chỗ làm sáng tỏ tính cách lí tưởng theo quan niệm phong kiến mà là giải đáp cho câu hỏi đớn đau về số mệnh của Kiều (và của mọi người).
Trưởng giả Cấp Cô Độc có con gái tên Tu Ma Đề, nhan sắc đẹp đẽ, đoan chính, thùy mị, lễ phép, hiếm có trên đời; bấy giờ có Trưởng giả Mãn Tài tại thành Mãn Phú là bạn với Trưởng giả Cấp Cô Độc, có chút việc đến thăm Trưởng giả Cấp Cô Độc.
Liên Bang Chế Hoa Kỳ Qua Các Giai Đoạn Lịch Sử Qua hơn 200 năm nay, sự cân bằng quyền lực giữa liên bang và các tiểu bang không mấy khi được hòa thuận. Lý do chính yếu là do nhu cầu càng ngày càng thay đổi trên trường quốc tế cũng như trong quốc nội, mà liên bang càng muốn tăng quyền hành của mình về cường lực cũng như về các lãnh vực, trong khi các tiểu bang đã tăng từ 13 lúc lập quốc lên 50-- cũng muốn kéo lại chủ quyền đã mất vào tay liên bang.
Làm thơ đối đã khó, làm tiểu đối lục bát càng khó. Nhưng tài năng có thể biến trở ngại thành lợi khí. Cái gông của nhà thơ trung bình có thể hoá thành đôi cánh của nhà thơ tài năng.
Người ta không thể luôn luôn ở tâm trạng chống đối quê hương mình. Phải có điều gì đó vui với chi phí mà nó đài thọ. A man cannot always be in a battle mood about his country. There is some fun to be had at her expense.
... Cụ Phan Châu Trinh phát biểu: Còn các anh như Phạm Quỳnh mà tôi thấy trong nhật trình thì không những là giả dối, vẽ vời mà còn có nhiều điều hại cho thanh niên nhiều lắm.
Toàn Không (Tiếp theo) Này Ni câu Đà nghĩ thế nào, pháp khổ hạnh như vậy có phải là pháp thanh tịnh xa lià cấu uế không? Phạm chí đáp: - Đúng vậy, quả thật đó là những pháp thanh tịnh xa lià cấu uế.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (288) - Đặng Cao Ruyên - Oct 03, 2020
 • 75 năm nhìn lại ngày 19/8/1945: (1945 2020) - Phạm Cao Dương - Sep 26, 2020
 • Những Lời Kiêu Mạn - Toàn Không - Sep 26, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (287) - Đặng Cao Ruyên - Sep 26, 2020
 • Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội 3 - Toàn Không - Sep 19, 2020
 • Một tổng thống Mỹ chỉ làm hai nhiệm kỳ - Trọng Đạt - Sep 19, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (286) - Đặng Cao Ruyên - Sep 19, 2020
 • Số phận của Đài Loan - Trọng Đạt - Sep 12, 2020
 • Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội 2 - Toàn Không - Sep 12, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (285) - Đặng Cao Ruyên - Sep 12, 2020

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: