vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 24, 2017
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) 4 - THIỆT CĂN VỚI VỊ TRẦN VỐN VÔ SINH - A Nan! Ông thường - A Nan! Ông thường hai thời ở trong chúng ôm bình bát khất thực, đôi lúc gặp những món tô, lạc, đề hồ, gọi là vị ngon, ý ông thế nào? Mùi
Người dân mà càng ngày càng đứng dưới lá cờ Vàng để đấu tranh càng đông thì sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản tại Việt Nam càng thêm nhanh chóng. Việt Cộng tìm đủ cách để mọi người hiểu lầm về ý nghĩa của lá cờ Vàng và mục tiêu tranh đấu gầy dựng lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũng là vì lý do này.
Thế ra con người tài tình đó đã tặng cho tôi một bảo vật, mà tôi chỉ chờn vờn ngắm nghía cái vỏ đựng bên ngoài. Như sờ mó một hòn đá mà không biết bên trong còn có ngọc.
(Tiếp theo) 1 - NHÃN CĂN VỚI SẮC TRẦN VỐN VÔ SINH - A Nan! Ông hãy xem rừng cây và các suối ao trong vườn Kỳ Đà này, ý ông thế nào? Ấy là sắc trần sanh ra nhãn căn, hay nhãn căn sanh ra sắc tướng? - A Nan! Nếu nhãn căn sanh ra sắc tướng, vậy khi nhìn hư không chẳng phải sắc tướng, thì tánh sắc phải mất; hễ mất thì tất cả chẳng có, sắc tướng chẳng có thì làm sao rõ được tánh không? Sự không cũng như thế.
Về cuộc hành quân này phía VNCH các tác giả Nguyễn Đức Phương (1) Hoàng Lạc, Hà Mai Việt (2) đã đề cập tới cách đây trên 10 năm và gần đây, năm 2013 tác giả Nguyễn Kỳ Phong đã viết riêng một cuốn biên khảo tỉ mỉ về toàn bộ diễn tiến quân sự của chiến dịch (3).
Cách đây gần 63 năm, ngày 20 tháng 7 năm 1954, đất nước Việt bị chia cắt làm hai do các thế lực quốc tế dàn xếp, đi ngược lại nguyện vọng của người dân Việt. Hôm nay, thêm một lần nữa xin được chia sẻ và phác họa Con Đường Tương Lai Cho Việt Nam sau 42 năm dưới ách thống trị của CSVN.
Dự định trên có sự chuẩn bị chín muồi, nhưng không thể thực hiện bởi sự chuyển hướng đề tài từ phía Giáo sư hướng dẫn, nên đành tạm gác những điều bấy lâu ôm ấp trong lòng, nhưng vẫn hy vọng có dịp đem tâm huyết của mình thỉnh giáo bậc thức giả.
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA Đức Phật bảo Tôn giả A Nan Đà rằng: Ví như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi mỏi mệt, người có bệnh thấy có vị đắng, người chẳng bệnh thấy có chút vị ngọt, do vị giác thấy ngọt và đắng, tỏ rõ cái lưỡi lúc chưa phát dụng vốn chẳng có vị giác.
Tiếc rằng hai ông và cả tác giả Dương Châu mĩ nữ không cho biết xuất xứ tư liệu các vị đã dùng. Dựa vào tài liệu mạng Dương Châu mới công bố gần đây và chú thích của hai ông Trương Đào, ta có thể coi như bước đầu đã giải quyết xong câu Bất tri tam bách dư niên hậu và cũng có thể coi như giải đáp một phần vấn đề thời điểm Nguyễn Du viết Độc Tiểu Thanh kí.
(Tiếp theo) QUYỂN 3 2). SÁU NHẬP VÔ SINH - Lại nữa, A Nan! Sao nói Lục Nhập vốn là Như Lai Tạng, cũng là diệu tánh chân như? l. NHÃN NHẬP VỐN VÔ SINH - Ví như dùng mắt ngó hẳn một chỗ, lâu tự mỏi mệt, cả con mắt và cái mỏi mệt đó, đều là tướng ngó lâu mỏi mệt của tánh Bồ Đề.
 • Năm Dậu nói chuyện gà - Nguyễn Phú Thứ - Jan 27, 2017
 • Những ngày đầu năm trên thế giới - Hồ Đinh - Jan 27, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 96 - Trịnh Tây Ninh - Jan 27, 2017
 • Hồ Chí Minh: Người Tàu hay kẻ bán nước? 2 - Bảo Giang - Jan 21, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 95 - Đặng Cao Ruyên - Jan 21, 2017
 • Con trai thứ năm: Cố vấn Chỉ đạo Ngô Đình Cẩn - Tuệ Chương/Hoàng Long Hải - Jan 21, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 27 - Toàn Không - Jan 21, 2017
 • Ông Donald Trump hòa Nga chống Tầu - Trọng Đạt - Jan 18, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 26 - Toàn Không - Jan 14, 2017
 • Con trai thứ tư: Cố vấn Ngô Đình Nhu - Tuệ Chương/Hoàng Long Hải - Jan 14, 2017

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: