vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 22, 2017
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) 8). NHƯ LAI TẠNG RỜI TẤT CẢ TƯỚNG, LÀ TẤT CẢ PHÁP - Cái diệu tâm sáng tỏ này, phi tâm, phi không, phi địa, thủy, hỏa, phong; phi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; phi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp;
68.- Nguyễn Du (1765-1820), tr. 69-73.- Bìa cuốn Kim Vân Kiều tân truyện 1866, tr. 74-75.- Thi vân (TCH, padt.), của Lương Đường Phạm Tiên Sinh Phạm Quí Thích, tr. 76-78; bản dịch của Nguyễn Can Mộng, tr.
(Tiếp theo) 6). CÁC PHÁP CÓ THỂ DUNG THÔNG (1) NHAU - Phú Lâu Na, ông còn hỏi về bản tánh viên dung, cùng khắp pháp giới của Địa, Thủy, Hỏa, Phong nghi rằng tánh Thủy và Hỏa sao chẳng đoạt mất nhau, và hỏi sao hư không và tánh Địa đều khắp pháp giới, lẽ ra chẳng dung nạp nhau.
Giữa tháng 4-1975 miền nam Việt Nam kiệt quệ tiếp liệu đạn dược, Quốc hội Dân chủ Mỹ đã bác bỏ khoản viện trợ khẩn cấp 722 triệu do TT Ford đưa ra để giúp Việt Nam Cộng Hòa, quyết định đã khiến Cộng sản Bắc Việt tiến vào Sài gòn y như vào chỗ không người.
Với bản Kiều năm 1866 mới được tìm thấy, phó giáo sư - tiến sĩ nghiên cứu văn học Đào Thái Tôn đã có những phát hiện riêng thật thú vị... Còn bản Kiều năm 1866 vừa mới phát hiện cuối tháng 5-2004 trong tủ sách gia đình cử nhân Nguyễn Thế Cát (1855-1937) ở xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương (Nghệ An), nay đã được chuyển về Ban quản lý di tích Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
(Tiếp theo) 3 - NGHIỆP QỦA TƯƠNG TỤC - Phú Lâu Na, do tư tưởng thương yêu liên kết thành nghiệp, yêu mãi không rời thì những cha mẹ con cháu trong thế gian sanh nhau chẳng ngừng, ấy đều từ gốc Dục Tham sanh khởi.
Nguyễn Quang Duy Nhân 30-4 năm nay tôi xin được chia sẻ đôi điều suy ngẫm về tổng thống Nguyễn văn Thiệu và thời cuộc 1963-75. Khởi nghiệp từ Việt Minh... Ít ai biết được, năm 1945, ông Nguyễn Văn Thiệu gia nhập lực lượng Việt Minh và nhanh chóng được bổ nhiệm vai trò Huyện Ủy.
587.- LÊ THÀNH LÂN. Về tờ bìa bản Kiều Nôm do Nguyễn Hữu Lập chép, của Lê Thành Lân, trong TCHN, số 2 (69) năm 2005, 11 tr.- Trích đđ., tr. 4 vđc. : Bản Nôm Truyện Kiều do Nguyễn Hữu Lập (NHL) chép là của giáo sư Đàm Quang Hưng (ĐQH) ở thành phố Houston bang Texas, Hoa Kỳ, gọi tắt là bản NHL.
Tôi đọc những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung từ sau tháng 11 năm 1963 với những quyển Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Thần Đao Hồ Đại Đởm, Cô Gái Đồ Long, Thiên Long Bát Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm.
(Tiếp theo) 4). BA TƯỚNG TƯƠNG TỤC Ba tướng tương tục gồm có Thế giới tương tục, chúng sanh tương tục và nghiệp qủa tương tục như sau: 1 - THẾ GIỚI TƯƠNG TỤC - Bản giác tánh không, chẳng minh chẳng vô minh, tùy theo nghiệp thức biến hiện nên vô minh bắt đầu; một niệm vô minh bỗng khởi, thì bản giác lìa tánh không mà sanh vọng minh, tánh không cũng lìa bản giác mà sanh ám muội.
 • Hòa bình danh dự và sự phản bội Việt Nam - Trọng Đạt - Apr 29, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 109 - Đặng Cao Ruyên - Apr 29, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 40 - Toàn Không - Apr 22, 2017
 • Giá trị của khoa học & Quan trọng của Phật Giáo - Lê Huy Trứ - Apr 22, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 108 - Đặng Cao Ruyên - Apr 22, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 39 - Toàn Không - Apr 15, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 107 - Đặng Cao Ruyên - Apr 15, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 38 - Toàn Không - Apr 08, 2017
 • Diễn tiến tư tưởng Phan Châu Trinh - Trần Gia Phụng - Apr 08, 2017
 • Sức mạnh quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng - Trọng Đạt - Apr 08, 2017

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: