vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 18, 2019
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po. Một vùng như Đông-nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản.
Trích đg. : Cơn say hợp xướng đã khiến Vũ Đình Ân liều mình bỏ tiền túi để thực hiện tại trung tâm nhạc Trẻ CD Đất nước hôm nay hợp xướng với 10 ca khúc cách mạng được anh phối thành hợp xướng.
Văn hóa là tài sản, là lẽ sống của con người, mang tính liên tục từ thế hệ trước tiếp nối thế hệ sau. Văn hóa chỉ có thể phát triển trong môi trường tự do, nơi mà người dân có đầy đủ quyền sống, một xã hội mà mỗi cá nhân phải được tôn trọng và bảo vệ.
MỤC 6: BA THỨ LƯỢNG: 1). BA THỨ LƯỢNG: - Lại nữa, Đại Huệ! Có ba thứ lượng và năm phần luận mỗi mỗi kiến lập xong, đem sự đắc Thánh Trí tự giác, lìa hai tự tánh, vọng tưởng chấp trước cho là có tánh.
Theo quan niệm chung thì con rắn là tiêu biểu cho sự lừa dối và phản bội. Riêng trong Thánh Kinh của người Tây Phương, con rắn lại còn là một hiện thân của quỷ, lúc quỷ xúi giục thỉ tổ của loài người là Bà Eve và Ông Adam, làm cho hai vị đó cãi lời dạy của Đức Chúa Trời và ăn trái cây cấm mọc ở giữa Thiên Đường.
Hiện nay nhiều người, nhất là giới truyền thông Tây phương, cho rằng Tập Cận Bình là người đầy quyền lực, nào là Chủ tịch nước, Chủ tịch đảng, Chủ tịch Quân Ủy hội, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia và cả chục chức chủ tịch các tiểu ban khác.
San Jose, Ngày 9 tháng 10 năm 2001 Ngọc Dung Giáo sư Âm Nhạc Các Bạn thân mến.- Trích đđvc. : Kho-tàng âm-nhạc Tài-Tử miền Nam, Bài-Bản lớn và nhỏ, có đến mấy trăm bài, do tinh-hoa của nhiều Nghệ-nhân góp lại.
2. Tự tánh của pháp tánh, Lìa ngôn thuyết phân biệt. Sanh tử và Niết Bàn, Các pháp như mộng huyễn. Nguyên chất gốc hàm chứa bên trong của vạn pháp (pháp tánh) là không phân biệt, không lời nói, từ sinh tử tới Niết Bàn tất cả các pháp đều như ảo mộng.
Ngoài ra, việc Đông Tà dùng tiếng tiêu để kích thích dục tình con người một cách mãnh liệt còn hàm ý rằng người Nhựt không theo đúng trung dung của người Trung Hoa mà thiên về sự túng dục, giống như người Tây Phương mà biểu tượng là Tây Độc như chúng tôi sẽ trình bày trong đoạn nói về nhơn vật sau này.
Toàn Không (Tiếp theo) 2. Pháp diệt rồi lại sinh, Do nhân duyên tương tục. Vì đoạn dứt si mê, Của tất cả chúng sanh. 3. Nên thuyết pháp duyên khởi, Các pháp thật Vô Sinh.
 • Các cường quốc trong chiến tranh Việt Nam - Trần Gia Phụng - Mar 30, 2019
 • Mưu Độc Ngàn Năm Của Người Tầu (2) - Phạm Cao Dương - Mar 30, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (209) - Đặng Cao Ruyên - Mar 30, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 2 - Bài Trên Net - Mar 30, 2019
 • Gia đình như một tế bào của xã hội, nhìn theo quan điểm hệ thống (GS Thái Công Tụng) - Bài Trên Net - Mar 30, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 30 - Toàn Không - Mar 23, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (208) - Đặng Cao Ruyên - Mar 23, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 1 (Nguyễn Ngọc Huy) - Bài Trên Net - Mar 23, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 29 - Toàn Không - Mar 16, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (207) - Đặng Cao Ruyên - Mar 16, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: