vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 19, 2018
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Prajnaparamitahridaya Sutra) Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch Việt GI ẢI NGH ĨA (Tiếp theo) Bố thí giúp phát triển trí tuệ bằng cách chú ý quan sát, tư duy quán chiếu để xem tâm của mình, đó là trước khi bố thí có so đi tính lại không? Khi bố thí có cầu mong đền đáp không? Và sau khi bố thí có hối hận không? Nếu thực hành đúng đắn bố thí vô tướng vô ngã thì đó là tự tạo cho mình nhân lành.
1144.- KHUYẾT DANH. “Chơi Thanh-minh, Kiều gặp Kim Trọng ở vườn hoa và Trọng với Kiều tựï tình”, 3 bài thơ của Khuyết Danh, trong Morceaux choisis d’auteurs annamites précédés d’un abrégé de l’histoire de la littérature annamite à l’usage de l’enseigment secondaire franco-indigène et des classes supérieures de l’enseigment seconaire francais, par G.
Đôi Lời Phi Lộ: Bất cứ một dân tộc nào nếu đã hình thành một nền văn học, đều có hai loại văn chương bác học và văn chương bình dân. Ngôn ngữ cũng có ngôn ngữ trí thức và ngôn ngữ đường phố.
Vụ tai tiếng chính trị Watergate diễn ra những năm 1973, 74 đã khiến lần đầu tiên một vị Tổng thống Mỹ phải từ chức để tránh khỏi bị đàn hặc. Tại miền nam Việt Nam sau Hiệp định Paris biến cố này không được quan tâm nhiều, người dân được biết qua báo chí tường thuật lại, họ chỉ chú ý tới tình hình đất nước.
1136.- HƯƠNG LAN. “Vì sao ballet Kiều lỡ hẹn khán giả ?”, của Hương Lan, trong báo TN, số 183 (4574), 1/7/2008, tr. 15; và trên LM http://www6.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/7/1/248089.tno ngày 30/06/2008, 2 tr.
(Prajnaparamitahridaya Sutra) Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch Việt GI ẢI NGH ĨA (Tiếp theo) PHỤ CHÚ: THỰC HÀNH QUÁN CHIẾU: Hiểu rõ Kinh rồi, điều quan trọng và khó nhất là thực hành quán sát chiếu soi, Bát-nhã Tâm Kinh nói "Y theo Bát-Nhã Ba La Mật Đa, được đạo qủa Bồ Đề” như sau: 1.
Trong cuộc chiến từ 1954 đến 1975, chính sách của Hoa Kỳ về Việt Nam thay đổi tùy hoàn cảnh, tủy quyền lợi và tùy sự chọn lựa của dân chúng Hoa Kỳ qua các đời tổng thống khác nhau, nhưng suốt trong cuộc chiến, quân đội Hoa Kỳ theo một chủ trương không thay đổi, là chỉ phòng thủ Nam Việt Nam (NVN), không đưa bộ binh tiến đánh Bắc Việt Nam (BVN), ngoại trừ việc gởi phi cơ tấn công các căn cứ quân sự BVN.
Trong khi tình hình bán đảo Triều Tiên đang sáng lên, với triển vọng hòa bình và hòa giải, Biển Đông vẫn mờ mịt, khi Việt Nam thông qua dự luật “an ninh mạng” và “đặc khu kinh tế”, làm dư luận bất bình phản đối “khủng khiếp” (lời Thủ tướng) như vụ dàn khoan HD 981 (5/2014).
(Prajnaparamitahridaya Sutra) Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch Việt GI ẢI NGH ĨA (Tiếp theo) Chứng minh: Trong Kinh Viên Giác Phật có nói: Do vọng tâm của chúng ta ngày đêm hoạt động không ngừng cho nên thấy có sanh tử luân hồi, cũng như thân mình xoay không ngừng thì thấy căn nhà xoay vậy.
Vừa qua, trong kỳ thi Trung học phổ thông ở trong nước, điểm thi môn lịch sử thấp hơn bao gờ cả. Lý do đơn giản là vì học sinh không thích học môn lịch sử nên không thuộc lịch sử và điểm thi môn lịch sử bị thấp.
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 175 - Đặng Cao Ruyên - Aug 04, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh 2 - Toàn Không - Jul 28, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 174 - Đặng Cao Ruyên - Jul 28, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 173 - Đặng Cao Ruyên - Jul 21, 2018
 • Từ Genève 1954 tới Paris 1973 - Trọng Đạt - Jul 21, 2018
 • Bát Nhã Tâm Kinh Giải Nghĩa 1 - Toàn Không - Jul 21, 2018
 • Đại nạn Trung Hoa: Nanh vuốt Trung Cộng - Trần Gia Phụng - Jul 21, 2018
 • Hoa Kỳ và cuộc chiến Triều Tiên 1950 – 1953 - Phan Đức Minh - Jul 21, 2018
 • Một xã hội bị Tàu nạn hóa (Phần 1) - Lê Hữu Khóa - Jul 21, 2018
 • Kinh Đại Không 4 - Toàn Không - Jul 14, 2018

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: