vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 26, 2017
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA Đức Phật bảo Tôn giả A Nan Đà rằng: “Tánh Thủy chẳng định, ngưng và chảy không chừng. Như trong thành Thất La Phiệt, các ông Ca Tỳ La, Chước Ca La và các nhà đại huyễn thuật Bát Đầu Ma Ha Tát Đa, khi muốn cầu Thái Âm Tinh để hòa các thuốc huyễn thuật, thì các ông ấy ở giữa đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu, hứng nước dưới ánh trăng.
Nhưng khi số vốn chữ Hán đủ để đọc trực tiếp vào nguyên bản của Nguyễn Du bà nhận ra chỗ chưa nói hết được nội dung nguyên bản của một số bản dịch nên cặm cụi dịch lại...
(Tiếp theo) Đức Phật dạy: “- Ông vốn chẳng biết, trong Như Lai Tạng, tánh Sắc chân Không, tánh Không chân Sắc, tự tánh vốn thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu”.
Thi hào Nguyễn Du may mắn là có... quốc tịch Việt Nam chứ nếu lại là công dân một tiểu bang nào trên đất... Mỹ thì sẽ gặp rắc rối với pháp luật ngay. Dân Việt ta sống lưu vong nơi xứ lạ quê người, những ai trót khoái món.
Khi chưa liễu độ được tâm này thì vạn tượng sum la đều khởi, phàm thánh chia hai, núi là núi, sông là sông. Khi liễu ngộ được tâm này rồi thì gương Tâm sáng rỡ như ánh trăng - Đại viên cảnh trí - gặp nhân chiếu nhân, gặp vật chiếu vật, không phân biệt, thực tại vẫn là thực tại.
5 - THÂN CĂN, XÚC TRẦN, THÂN THỨC GIỚI VỐN VÔ SINH - A Nan! Như ông đã rõ, ý căn (1), pháp trần (2) làm duyên với nhau, sanh ra ý thức (3). Vậy thức này từ ý căn ra, lấy ý căn làm giới; hay từ pháp trần ra, lấy pháp
Con ơi nhớ lấy lời cha, Gió to sóng cả đừng qua sông Rừng (Ca dao. Sông Rừng là sông Bạch Đằng) 1)-Tổng quát Việt Nam nằm chung với Lào và Miên trên một vùng đất, có tên gọi là Đông Dương.
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA Đức Phật bảo Tôn giả A Nan Đà rằng: “Như ông đã rõ, tỵ căn, hương trần làm duyên với nhau, sanh ra tỵ thức. Vậy thức này từ tỵ căn ra, lấy tỵ căn làm giới; hay từ hương trần ra, lấy hương
Ông Ngô Đình Luyện có vẻ là người “vô sự” – không phải là “vô tích sự” – trong đám 6 ông con trai của ông Ngô Đình Khả (1). Tính tình ông có vài điểm đáng quí: Ông du học bên Tây, cùng thời với ông Vĩnh Thụy, sau là vua Bảo Đại.
Trong đó, cung bậc buồn thương, đau đớn nhất chính là nỗi tiếc hận muôn đời trước số phận của những kiếp tài hoa, trung nghĩa. Có thể nói, các bài thơ tự thuật đã lưu giữ lại cho chúng ta diện mạo tâm hồn của chính Nguyễn Du.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 32 - Toàn Không - Feb 25, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 100 - Đặng Cao Ruyên - Feb 25, 2017
 • Sơ lược về cách xưng hô của người Việt - Trần Văn Giang - Feb 25, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 31 - Toàn Không - Feb 18, 2017
 • Tại sao dựng lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa là cần thiết cho sự phát triển ở tương lai của đất nước? (Nguyễn Trọng Dân ) - Bài Trên Net - Feb 18, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 99 - Đặng Cao Ruyên - Feb 18, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 30 - Toàn Không - Feb 11, 2017
 • Hành quân sang Lào tháng 2 năm 1971 - Trọng Đạt - Feb 11, 2017
 • Thử phác họa con đường tương lai cho Việt Nam - Mai Thanh Truyết - Feb 11, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 98 - Đặng Cao Ruyên - Feb 11, 2017

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: