vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 18, 2017
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) KINH VĂN 6: NHƯ LAI TẠNG VÀ CHÂN NHƯ Phật bảo A Nan: - A Nan! Ông còn chưa rõ tất cả tướng huyễn hóa nơi tiền trần, tùy nơi nhân duyên sanh ra, theo nơi nhân duyên diệt mất, thể tánh của tướng huyễn
Lý thuyết gia của chế độ! Khi ông Ngô Đình Diệm mới về cầm quyền, một hôm trong bữa ăn, ông chú tôi, một người như tôi từng giới thiệu, “theo cụ” khoảng từ đầu thập niên 1940, nói với anh em chúng tôi, tức là có Tuệ, Ủy cùng nghe: “Ông Nhu học giỏi lắm”.
Hạc khứ lầu không Thôi Hạo thi. Hạm ngoại yên ba chung điếu điếu, Nhân trung thảo thụ thượng y y. Trung tình vô hạn bằng thùy tố, Minh nguyệt thanh phong dã bất tri. Lầu Hạc Vàng Đâu chốn tiên đi trước đến giờ? Dấu tiên để lại ở ven bờ.
(Tiếp theo) - Nếu kiến tinh đầy khắp thì còn chỗ nào hòa với sáng? Nếu sáng đầy khắp thì còn chỗ nào để hòa với kiến tinh. Kiến tinh phải khác với sáng, khi xen lộn thì làm mất tánh sáng, nếu mất tánh sáng, nói hòa với sáng là chẳng đúng.
“Gia nan, thiên hạ dị” “Tui thương ông Diệm lắm!” (Tôi chưa xin phép ông Thầy tôi là người nói câu nầy. Tạm thời xin để trống) Có thể ông Diệm là người dễ thương nhất trong mấy anh em nhà họ Ngô.
Trong suốt chiều dài của lịch sử hơn 4000 năm, Việt Nam mãi mãi còn lưu ký trong dòng sử Việt những công đức của các bậc tiền nhân, những đấng Quân Vương như Ngô Quyền, Hai bà Trưng, Lê Lợi, Hưng Đạo Vương, Quang Trung Nguyễn Huệ.
508.- NGUYỄN DU. “Thi Hào - Kỷ niệm 240 năm - Long Thành cầm giả ca - Bản dịch cuối cùng của Tố Hữu”, Mai Quốc Liên gt., trong Văn nghệ, số 49, 3-12-2005, tr. 10 (Dịch Tiểu dẫn và dt.
(Tiếp theo) Sự thật của cái thấy sai nghiệp riêng (biệt nghiệp vọng kiến) là: vốn không có cái bóng tròn năm màu quanh ngọn đèn, người thấy sai (vọng kiến) chỉ vì bệnh nhặm mà bóng tròn năm màu sinh ra; vì người không bệnh nhặm thì chẳng nhìn thấy bóng tròn năm màu.
Phần đông người Huế ghét ông Ngô Đình Thục! Nếu có ai không ghét thì cũng không ưa. Trước hết là vì lý do tôn giáo! Thời ông Ngô Đình Cẩn còn làm “Lãnh Chúa Miền Trung” thì còn “đỡ” một chút.
(Theo tác giả Nguyễn Minh Cần, lúc xảy ra vụ án ông là Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (tức Phó thị trưởng), thì Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng bộ Công An chính phủ Hà Nội, nhiều lần đến nhà bà Xuân để hãm hiếp bà từ ngày 6-2-1957, và cuối cùng đã giết bà Xuân ngày 11-2-1957 bằng cách đánh búa vào đỉnh đầu (theo khám nghiệm của bác sĩ), rồi quăng xác ở dốc Cổ Ngư.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 92 - Đặng Cao Ruyên - Dec 31, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 23 - Toàn Không - Dec 24, 2016
 • Con trai trưởng: Tổng đốc Ngô Đình Khôi - Tuệ Chương/Hoàng Long Hải - Dec 24, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 91 - Đặng Cao Ruyên - Dec 23, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 22 - Toàn Không - Dec 17, 2016
 • Người cha: Ngô Đình Khả hai ngã đường: Thiên Chúa Giáo La-Mã và “Hiếu Trung” đạo Nho - Tuệ Chương/Hoàng Long Hải - Dec 17, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 90 - Đặng Cao Ruyên - Dec 17, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 21 - Toàn Không - Dec 10, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 89 - Đặng Cao Ruyên - Dec 10, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 20 - Toàn Không - Dec 03, 2016

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: