vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 21, 2019
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Có thể nói vụ nổi dậy chống Pháp của Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) do Nguyễn Thái Học lãnh đạo là một điểm kết thúc các cuộc nổi dậy chống Pháp. Về phía Nguyễn Thái Học, ông cũng nhìn nhận gián tiếp đó là một thất bại qua câu, “Chết cho tổ Quốc.
Toàn Không (Tiếp theo) Ngoài ra, do vọng tưởng của bản thể tâm (tự tánh) phân biệt, chẳng thể thấy được tính tướng của tâm, vậy cái nào là vọng tưởng, cái nào chẳng phải vọng tưởng, làm sao như thật biết vọng tưởng,
Tác giả Thế Anh đã nêu rõ là ở đây nó mang sắc thái trung hòa chứ không có ý khinh miệt (Xin x. “Trở lại với chữ nghĩ trong Truyện Kiều”, trong Ngôn ngữ & Đời sống, số 9 (35) 1998, tr.
Nhạc sĩ Lê Thương, người nghệ sĩ tài danh với sáng tác bất hủ Hòn Vọng Phu, bản trường ca này như đã gắn liền vơí tên tuổi của ông. Sở sĩ tôi chỉ đề cập riêng sáng tác này trong số nhiều bài hát của Lê Thương vì nó đã là một đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam.
15 tháng Giêng 2017 là ngày đáng nhớ trong lịch sử thế giới. Lần đầu tiên, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Đây là một sự kiện rất đặc biệt do sự có mặt của người lãnh đạo một quốc gia cộng sản lớn nhất thế giới.
Vậy tuy vẫn có thể so sánh các chi tiết của hai tác phẩm với nhau nhưng ta phải trả những chi tiết chỏi nhau về cho riêng từng tác phẩm mà phân tích chứ quyết không thể trộn lẫn được.
Cũng chẳng có trói hay mở, chẳng chấp thấy biết (đọa tri kiến) “không thật không như thật” cho là có trói có mở, tại sao? Vì tất cả pháp Có và Không đều chẳng thể được (bất khả đắc), nếu thấy Có tất cả pháp để Không là chưa thể quên nơi pháp; nếu thấy Có chúng sinh để độ thì chưa thể quên nơi chúng sinh, dù nói mở trói, nhưng chưa lìa trói, nên thực tế chẳng thể gọi là cảnh giới Chân như.
(Tiếp theo) Đức Phật giảng đại ý: Tất cả ngoại đạo vì chấp Có và Không, tự sinh vọng tưởng, từ vọng tưởng HÌNH XỨ chuyển biến cho đến SỰ chuyển biến, tất cả tính của chín thứ chuyển biến như thế, chẳng phải như vọng tưởng, cũng chẳng phải khác với vọng tưởng.
Trong số những người pháp sang Việt Nam trong khoảng 1929-1932, phải kể đến phóng viên Andrée Viollis của một tờ báo cấp tiến, thiên tả, tờ Petit Parisien. “Indochine S.O.S” – Một cảnh cáo cho chủ nghĩa cộng sản Việt Nam? Vào thời đó, chuyện đi lại giữa Pháp-Việt Nam không phải dễ, lại là những năm đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1939).
1542.- AN CHI. * 957. (KTNN 481, ngày 20-12-2003), trong CĐCT, T 6, tr. 76-79. NXBT, 2005.- Trích đđvc. : “ĐỘC GIẢ: Câu 497 của Truyện Kiều là: Hoa hương càng tỏ thức hồng Xin hỏi: Hoa ở đây có phải là hoa thật (miền Nam gọi là “bông” và hương ở đây có phải là mùi thơm hay không? An Chi: Những lời giảng trên đây tuy có những chỗ “tiểu dị” nhưng đều “đại đồng” ở chỗ cho rằng hai tiếng hoa hương ở đây dùng để tả người.
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 29 - Bài Trên Net - Oct 05, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 57 - Toàn Không - Sep 28, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (235) - Đặng Cao Ruyên - Sep 28, 2019
 • Vua Trưng dựng nước xưng Vương 6 (Nguyễn Công Bình) - Bạn Đọc Viết - Sep 28, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 28 - Bài Trên Net - Sep 28, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 56 - Toàn Không - Sep 21, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (234) - Đặng Cao Ruyên - Sep 21, 2019
 • Vua Trưng dựng nước xưng Vương 5 - Bạn Đọc Viết - Sep 21, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 27 - Bài Trên Net - Sep 21, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 55 - Toàn Không - Sep 14, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: