vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 13, 2019
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Sau khi Việt Minh rút khỏi Hà Nội, ông trở về Thái Bình, tham gia công tác dân vận của chính quyền Việt Minh tại địa phương, phụ trách khối Công giáo vận, với bí danh là Lê Quang Kép.
Ông John Phạm, Santa Ana, California.- Trích: Nghề này thì lấy ông này tiên sư (Kiều) Tiên sư là tổ, là người xướng xuất, đi bước đầu của một nghề nào đó. Nghề trong câu Kiều dẫn ở trên là nghề làm đĩ.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: 1. Pháp lìa chư căn lượng, Vô sự cũng Vô Nhân. Đã lìa giác sở giác, Cũng lìa tướng sở tướng. 2. Ấm duyên đồng chánh giác, Nhất dị chẳng thể thấy.
Cộng Sản là một chủ nghĩa khát máu với chủ trương bao lực cách mạng. Người CS cuồng tín quen thanh toán, giết người, chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, chúng tàn ác ngay với cả chính đồng chí của chúng.
Tuy đã kết bạn với Hướng Vấn Thiên là một nhơn vật quan trọng của đoàn thể này, lại có công giúp Nhậm Ngã Hành thoát khỏi sự giam cầm và đoạt lại ngôi Giáo Chủ, rồi được Nhậm Ngã Hành chịu gả con gái là Nhậm Doanh Doanh cho mình, Lịnh Hồ Xung trước sau vẫn từ khước không chịu gia nhập Triêu Dương Thần Giáo.
Kính qui nhân vi qui Vô phục Hằng Nga ảnh Không lưu minh nguyệt huy (gương và người từ biệt nhau/ gương về, người chưa về/ Hằng Nga không thấy đâu/ chỉ còn ánh sáng trăng) Nhạc Dương đọc bài thơ, biết là của chồng liền vật vã than khóc.
Để đối phó với các tổ chức tình báo của Cộng hoà Việt Nam tất nhiên Việt Cộng cũng có một mạng lưới gián điệp và phản gián. Trong những điệp viên mà Việt Cộng từng tuyên dương thành tích có thể kể Trần Quốc Hương tức Mười Hương, trùm tình báo của Việt Cộng tại miền Nam với các cán bộ dưới quyền gồm Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Huỳnh Văn Trọng, Phạm Xuân Ẩn, và Phạm Ngọc Thảo vv.
GIẢI NGHĨA: Pháp Niết Bàn của Phật thuyết là khéo biết được sự nhận biết phân biệt sai của khái niệm chưa suy xét (giác tự tâm hiện lượng), chẳng chấp ngoài tính, lìa nơi bốn câu (tứ cú), tức là lìa có, lìa không,
Ông vẫn theo chủ trương phục vụ quyền lợi dân tộc mình: đó là dân tộc Khiết Đơn từ khi ông biết chắc là ông thuộc nòi giống Khiết Đơn. Chắc hẳn là ông không ngần ngại hy sinh quyền lợi và cả tánh mạng mình để bảo vệ nước Đại Liêu nếu nước này bị dị tộc xâm lấn.
Bạn ơi, Thế giới ngày hôm nay do kỹ nghệ hóa, do cơ khí phát triển, cho nên con người đang phải đối đầu với nạn NOISE POLUTION tức bị Ô NHIỄM TIẾNG ĐỘNG. Buổi sáng ra chúng ta đã phải nghe tiếng ồn ào của xe cộ, của tiếng máy bay gầm thét, tiếng còi hụ, tiếng rú của xe cảnh sát, xe cứu thương, tiếng nhạc xập xình trên đường phố.
 • Duyên Anh, anh là ai? (Huỳnh Phan Anh) - Bài Trên Net - Nov 29, 2019
 • Tổ chức tình báo của Việt Cộng tại miền Nam trường hợp một số các trùm điệp viên Cụm A. 22 - Bài Trên Net - Nov 29, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung - Bài Trên Net - Nov 23, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (65) - Toàn Không - Nov 23, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (243) - Đặng Cao Ruyên - Nov 23, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 64 - Toàn Không - Nov 16, 2019
 • Chuyện thế-kỷ XXI: Địa-cầu tam quốc!!! (Phạm-Đình-Lân, F.A.B.I.) - Bài Trên Net - Nov 16, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (242) - Đặng Cao Ruyên - Nov 16, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 35 (Nguyễn Ngọc Huy) - Bài Trên Net - Nov 16, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 63 - Toàn Không - Nov 09, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: