vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 23, 2017
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA (1) Nhân địa: Nhân là người, nguyên nhân, địa là đất, vị trí, nguyên chất; nhân địa là cách hành xử, cách tu hành. (2) Qủa địa: Là kết qủa của tu hành (3) Năm lớp ô trược: Ô Trược: Ô Trọc: Ô là nhơ nhớp, trọc là nước đục, nước dơ bẩn; Ô Trược là không trong sạch.
51. Nguyễn Tài Cẩn, Tư liệu “Truyện Kiều”: Từ bản Duy Minh Thị đến bản Kiều Oánh Mậu, Nhà xuất bản Văn học và Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Hà Nội, 2004, 644 trang. 52. Nguyễn Quảng Tuân phiên âm khảo dị và chú giải, “Truyện Kiều” bản Nôm cổ nhất 1866 mới phát hiện, Nhà xuất bản Văn học và Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Thành phố Hồ Chí Minh, 2004, 553 trang (Có in kèm bản Kiều Nôm khắc ván Liễu Văn Đường, 1866).
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA (1) Nhân địa: Nhân là người, nguyên nhân, địa là đất, vị trí, nguyên chất; nhân địa là cách hành xử, cách tu hành. (2) Qủa địa: Là kết qủa của tu hành (3) Năm lớp ô trược: Ô Trược: Ô Trọc: Ô là nhơ nhớp, trọc là nước đục, nước dơ bẩn; Ô Trược là không trong sạch.
37. Tên bản Kiều: Bản Giản Chi. Ký hiệu? Năm? In. Chép tay. Đặc điểm chính: Có sau CMT 1906, 3254 câu. 38. Tên bản Kiều: Bản Thái Bình. Ký hiệu? Năm? Chép tay. Đặc điểm chính: Chép theo KOM 1902, Bản Kinh.
(Tiếp theo) Chính con do nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Nghĩa này chẳng những hàng Thanh Văn hữu học trẻ tuổi như chúng con, cả Đại Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề trong hội này, đều từ nơi ông lão Phạn Chí nghe cái thuyết nhân duyên của Phật, tâm được khai ngộ, thành quả vô lậu”.
Chắp mối các nguồn tư liệu thì thấy đúng hai ông cùng dự kì thi Đình năm Nhâm Tuất (1862), Nguyễn Hữu Lập đỗ Hoàng giáp, Phạm Hi Lượng đỗ Phó bảng... Không phải chỉ là nguời thi đỗ cùng ông Nguyễn Hữu Lập, ông còn cho biết thêm một số chi tiết liên quan đến họ Nguyễn trong chuyến đi sứ nhà Thanh vào năm 1870-1872 (Nguyễn là Chánh sứ, Phạm là Phó sứ).
(Tiếp theo) - Nếu ông chẳng duyên theo thế gian, nghiệp quả, chúng sanh, ba thứ phân biệt này xoay chuyển liên tục, ba duyên đã diệt thì ba nhân chẳng sanh, tánh điên của Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự dứt, dứt tức là Bồ Đề.
Our Foundation and its Nôm Na staff have digitized six variant versions of the poem, dating from 1866 (the earliest found so far) to 1904, the so-called Imperial Edition. Using the brilliant scholarly work of Nguyễn Tài Cẩn (Moskva), Nguyễn Quảng Tuân (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thế, Phan Anh Dũng and Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Đình Thảng (Huế), and Dr.
Với bản Kiều năm 1866 mới được tìm thấy, phó giáo sư - tiến sĩ nghiên cứu văn học Đào Thái Tôn đã có những phát hiện riêng thật thú vị... Còn bản Kiều năm 1866 vừa mới phát hiện cuối tháng 5-2004 trong tủ sách gia đình cử nhân Nguyễn Thế Cát (1855-1937) ở xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương (Nghệ An), nay đã được chuyển về Ban quản lý di tích Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
(Tiếp theo) 8). NHƯ LAI TẠNG RỜI TẤT CẢ TƯỚNG, LÀ TẤT CẢ PHÁP - Cái diệu tâm sáng tỏ này, phi tâm, phi không, phi địa, thủy, hỏa, phong; phi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; phi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp;
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 112 - Đặng Cao Ruyên - May 20, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 43 - Toàn Không - May 13, 2017
 • Đảng Dân Chủ trả thù Việt Nam Cộng Hòa: Nguyên nhân và hậu quả - Trọng Đạt - May 13, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 42 - Toàn Không - May 06, 2017
 • Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, người của thời cuộc. - Nguyễn Quang Duy - May 06, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 110 - Đặng Cao Ruyên - May 06, 2017
 • Tam bá diễn nghĩa - Trần Trung Chính - May 02, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 41 - Toàn Không - Apr 29, 2017
 • Hòa bình danh dự và sự phản bội Việt Nam - Trọng Đạt - Apr 29, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 109 - Đặng Cao Ruyên - Apr 29, 2017

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: