vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 20, 2017
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Thế giới Cộng Sản đã sụp đổ từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Hiện nay chỉ còn lại có bốn nước: Tầu, Việt Nam, Bắc Tiều Tiên và Cuba. Hai nước sau không đáng kể. Đáng suy nghĩ là chế độ Cộng Sản Bắc Kinh và Cộng Sản Hà Nội.
Căn cứ nội dung và nghêï thuật để hiệu đính: Đó là nội dung và phong cách của tác phẩm mà chúng tôi đã trình bày chi tiết trong cuốn Tìm hiểu truyện Kiều. Trong đó có hai điều cần đặc biệt lưu ý: - Vì tác phẩm được viết cho người bình dân, sử dụng ngôn ngữ và phong cách bình dân nên khi gặp một câu chữ có nhiều dị bản cần phân định, ta sẽ không chỉ đi tìm lời giải trong các kho thư tịch cổ Trung Quốc mà còn tìm cả trong đời sống thực tế.
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA (1) Hai giác: Là sức biết và chỗ biết (năng giác sở giác) Cũng như Sáu Trần ở trên, Sáu Căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý Căn là sáu gốc rễ dính mắc, để rồi từ đó sinh ra thân nhánh chồi cành lá vô minh lậu hoặc, gây ra khổ đau cho cuộc sống của con người.
*** Viết bài này, chúng tôi mong uớc có dịp nói chuyện tâm
Trong lần in này chúng tôi chọn in một số tranh minh họa Truyện Kiều của các họa sĩ cho thêm phần sinh động...”. 677.- NGUYỄN DU. “Truyện Kiều”, của Nguyễn Du, bản tiếng Việt trong TKBNTĐT19LVĐ-1866, Thế Anh pakđ.
2). CĂN TRẦN THỨC ĐẠI ĐỀU ĐẠT VIÊN THÔNG Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo khắp chư Đại Bồ Tát và hàng vô lậu Đại A La Hán trong chúng rằng: - Các ông là hàng Bồ Tát và A La Hán trong pháp ta, đã chứng quả vô học, nay ta hỏi các ông: trong lúc mới phát tâm, nơi thập bát giới (18 giới: 6 căn, 6 trần, 6 thức), ở giới nào mà ngộ được viên thông, và do phương tiện gì được vào Tam Ma Địa? A.
(Tiếp theo) 4. KHĂN THẮT SÁU NÚT A Nan và đại chúng nghe lời dạy vô thượng và bài tụng tinh túy, diệu lý trong suốt của Phật, tâm được sáng tỏ, tán thán pháp chưa từng có.
Và chính vì thế mà bản Tiên Điền chúng tôi giới thiệu ở phần lịch sử Truyện Kiều có một giá trị to lớn. Bản Biệt hữu diễn nam âm nhất bản nói rằng đây chắc chắn là bản sao của bản Tiên Điền.
Nhưng dầu sao, với cách đi mà giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã đề xuất, hiện chúng ta cũng đã có được trong tay một khối lượng khá lớn cứ liệu khách quan về tình hình diễn biến của văn bản truyện Kiều khoảng 7, 8 mươi năm sau khi cụ Nguyễn Du qua đời.
QUYỂN 5 KINH VĂN 10: BIẾT PHÁP NHƯ THẬT LÀ NIẾT BÀN 1). TÔN GIẢ A NAN ĐÀ HỎI CÁCH MỞ NÚT A Nan bạch Phật rằng: - Như Lai dù đã khai thị nghĩa thứ hai, nhưng con xét những người mở thắt kết, nếu chẳng biết cái gốc của thắt kết, thì con tin chắc người ấy chẳng bao giờ mở được.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 53 - Toàn Không - Jul 22, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 121 - Đặng Cao Ruyên - Jul 22, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 120 - Đặng Cao Ruyên - Jul 15, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 52 - Toàn Không - Jul 15, 2017
 • Bảy mươi năm nhìn lại: Từ Bảo Đại đến Hồ Chí Minh: HAI BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (GS.Pham Cao Dương.) - Bài Trên Net - Jul 08, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 119 - Đặng Cao Ruyên - Jul 08, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 51 - Toàn Không - Jul 08, 2017
 • Những anh thư thời đại - Sơn Nghị - Jul 08, 2017
 • Hoa Kỳ và vấn đề NATO - Trọng Đạt - Jul 01, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 50 - Toàn Không - Jul 01, 2017

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: