vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 19, 2019
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Giở chồng báo cũ: Chuyện Bảy Mươi Tư Năm Trước (17/6/1945 17/6/2019): Lần Đầu Tiên Lễ Tưởng Niệm Các Liệt Sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng Được Công Khai Tổ Chức ở Kinh Đô Huế trong Một Nước Việt Nam Độc Lập có Thủ Tướng Trần Trọng Kim và Các Bộ Trưởng tới dự.
Nỗi đau thuở trước vẫn gần bên ta. Hồng nhan tài sắc mặn mà, Cuộc đời bạc mệnh xót xa đoạn trường... Nỗi Kiều càng nghĩ càng thương, Nỗi chàng Kim Trọng tơ vương tủi sầu.
(Tiếp theo) B. BA THỨ TU ĐÀ HOÀN QUẢ SAI BIỆT: Ba hạng này còn ba ràng buộc cản trở (tam kết) là: ích kỷ, coi trọng mình, chấp cái ta là thật (Thân kiến), là không tin Giáo lý, ngờ vực Thiện tri thức (nghi kiến), và thực hành sai (giới thủ kiến), đó là thắt buộc, dần dần tu tập trừ bỏ tiến lên thì đắc quả A La Hán.
Ngoài ra. các lãnh tụ của Triêu Dương Thần Giáo đã tỏ ra không tin cậy nơi những người cộng sự của mình và dùng mọi cách để kềm chế họ. Các cao thủ võ lâm gia nhập giáo phái này đã bị Giáo Chủ bắt uống Tam Thi Não Thần Đơn.
Nhà Trần đánh thắng quân Nguyên xâm lược lần thứ 3, năm 1287-1288 Năm 1287, Hốt Tất Liệt muốn phục thù Đại Việt sau 2 lần đốc thúc cuộc xâm lăng bị thảm bại, Thái tử Thoát Hoan bị mất mặt vì bại trận! Vua Nguyên
1453.- VÕ MINH CHÂU. Một làng nghèo mê diễn Kiều nhất nước, Tháng 11/2005, của Võ Minh Châu, trên LM http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/PrintView.aspx?ArticleID=30745&ChannelI.
(Tiếp theo) MỤC 9: TƯỚNG PHÂN BIỆT VỌNG TƯỞNG TỰ TÁNH: 1). TỨ QỦA TỨ HƯỚNG Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: - Thế Tôn! Cúi xin vì đại chúng thuyết Tứ quả, Tứ hướng của thừa Thanh Văn về tướng thông nhau và sai biệt.
Đôi lời trước khi viết: Đã 25 năm kể từ ngày tôi tham dự trận hải chiến Hoàng Sa, tôi chưa từng trình bầy hay viết mô tả lại về trận đánh này, ngay cả có nhiều lần tôi đã thất hứa với các bậc tiên sinh yêu cầu tôi thuật lại chi tiết của cuộc đụng độ.
Mặt khác, nếu kẻ địch có một công lực quá đặc biệt và có thể gây hại cho thân thể người thâu hút nó thì người sử dụng công phu Hấp Tinh Đại Pháp phải lâm nguy. Việc này đã xảy ra cho Nhậm Ngã Hành sau khi ông thâu hút công lực của Tả Lãnh Thiền.
Toàn Không (Tiếp theo) Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: 1. Ký luận có bốn thứ (2): Nhất hướng, phản cật vấn. Phân biệt và chỉ luận, Để đối trị ngoại đạo.
 • Công cuộc kháng Nguyên và nỗi lòng Công Chúa An Tư - Nguyễn Ái Lữ - Jun 01, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (218) - Đặng Cao Ruyên - Jun 01, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 11 - Bài Trên Net - Jun 01, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 39 - Toàn Không - May 25, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (217) - Đặng Cao Ruyên - May 25, 2019
 • Triết lý vô vi của ngụy quân tử - Phạm Văn - May 25, 2019
 • Miền Nam và ca dao (Hòa Đa) - Bài Trên Net - May 25, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (216) - Đặng Cao Ruyên - May 18, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 38 - Toàn Không - May 18, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 9 - Bài Trên Net - May 18, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: