vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 22, 2018
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Cùlasunnata sutta) GIẢI NGHĨA (tiếp theo) Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có dục lậu Nghĩa là vị ấy biết rõ không có tham dục ô nhiễm (dục lâu) về loại nghĩ đến Chỗ Trống không và Chỗ, ở đó có không nghĩ chẳng không nghĩ (Tưởng Vô Sở Hữu, và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng).
Rồi anh chợt cười to hơn, mái tóc dài nghệ sĩ xõa trên cái trán rộng và gương mặt đã qua tuổi tri thiên mệnh của anh, nói tiếp: À mà này, người ta cũng có lý do để nói thế, là vì thật tình lòng mình lúc này cứ lo lắng bồn chồn quanh việc chuẩn bị ráo riết cho buổi hợp xướng Truyện Kiều sắp tới, nên người khác nhìn vào thấy mình lúc nào cũng bần thần như ngơ như ngẩn.
Trước khi vào đề: Người Tàu dù là Tàu Quốc hay Tàu Cộng, Tàu thời Nhà Hán, Nhà Đường, Nhà Tống, Nhà Minh..., Tàu ở thời nào đi chăng nữa cũng vẫn là người Tàu, vẫn mãi mãi là tham lam, tàn bạo và hiểm độc.
(Cùlasunnata sutta) Giải Nghĩa (tiếp theo) Vị ấy tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên Vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ không có mặt ở đây; và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này".
Chiến tranh Việt Nam từ 1946 đến 1975 đều do đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD) chủ xướng. Đảng CSĐD được thành lập ngày 6-1-1930 (sau đổi thành ngày 3-2-1930) do chỉ thị của Đệ tam Quốc tế Cộng sản (ĐTQTCS).
Từ những ngày nào xa xưa lâu lắm, trong những ca khúc của ông, ông thường nhắc đến Kiều và yêu Nguyễn Du nhiều bằng hoặc nhiều hơn bất cứ ai ở nước Việt Nam. Như trong bài Tình Ca bất hủ của ông, viết năm 1953, bài hát mà nhiều người rất thuộc: Một yêu câu hát truyện Kiều Lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta.
(Cùlasunnata sutta) GIẢI NGHĨA (tiếp theo) 4- Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý địa tưởng, không tác ý Không vô biên xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Thức vô biên xứ.
Thơ phổ nhạc là nghệ thuật đem thêm âm hòa với âm thanh sẵn có trong thơ, hoặc thay đổi âm thanh của thơ chuyển thể thành những nốt nhạc để hát. . Nhạc sĩ Phạm Duy là người tiên khởi đem âm nhạc vào Kiều,.
The 2018 Presidents & Executive Politics Presidential Greatness Survey (Thăm dò về sự Vĩ đại Của Tổng Thống và Chính Trị Hành Pháp năm 2018) đã gởi thư cho các nhà chính trị, các cựu nhân viên tên tuổi hay tại chức trong ngành Hành Pháp, các cơ quan khoa học chính trị, các tổ chức khoa học chính trị hay xã hội, các chuyên viên chính trị xã hội, để thu nhận số điểm họ đánh giá về các vị tổng thống Hoa Kỳ.
Sơ lược Nam-Bắc Triều Tiên Năm 1944 Cộng Sản Nga nhân cơ hội đánh Đức quốc xã chiếm luôn nhiều nước Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Lỗ Ma Ni, Bảo Gia Lợi, Đông Đức.
 • Chiến tranh 1954-1975 trong Chiến tranh lạnh trên thế giới - Trần Gia Phụng - Jun 02, 2018
 • Nghi án 60 năm - Trần Gia Phụng - May 26, 2018
 • Nhân Mùa Đản Sinh Đức Thế Tôn, tìm về Phật Giáo Bình Thuận - Mường Giang - May 26, 2018
 • Kinh Tiểu Không 1Kinh Pali (Cùlasunnata sutta) - Toàn Không - May 26, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 165 - Đặng Cao Ruyên - May 26, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 164 - Đặng Cao Ruyên - May 19, 2018
 • Ngày Trái Đất 2018: Một thế giới không ô nhiễm chất dẻo - A World Without Plastic Pollution - Mai Thanh Truyết - May 19, 2018
 • Học thuyết Trump 9 - Lê Văn Xương - May 19, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 95 - Toàn Không - May 12, 2018
 • Chiến tranh Việt Minh-Pháp? - Trần Gia Phụng - May 12, 2018

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: