vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 16, 2019
Kích thước font chữ:


Biên khảo
. Nhơn kiến mục tiền, Thiên kiến cửu viễn Người chỉ thấy ngày nay, nhưng Thiên Chúa thấy ngày mai Lhomme ne voit que le présent, mais Dieu voit le futur Men see only the present, but Heaven sees the future.
Phần sáng tác trong Bút Hoa tái bản năm 1953 mà tôi có trong tay nằm trong phần hai gồm có Kiều tập thơ cổ và Thơ cổ tập Kiều. Kiều tập thơ cổ lại chia ra các phần nhỏ: 1.
2. TÁNH TỰ TÁNH KHÔNG: Là bản thể tâm của chính mình vốn Không sinh, là bản thể của pháp có vật hoặc không vật, tự thể tướng chân thật; là bản thể của tất cả các pháp vốn Không sinh, tức là bản thể (tự tánh) của tất cả pháp đều Không, nên nói Tánh Tự Tánh Không.
Việt Nam và Cao Miên là hai lân bang luôn thù nghịch nhau. Từ 10 thế kỷ qua, ngay khi Cao Miên còn suy yếu phải thần phục Việt Nam, Cao Miên vẫn tìm cách gây hấn với Việt Nam.
Kịch bản của Văn Lê phóng tác dựa trên ý thơ, kể câu chuyện thời tao loạn đất Thăng Long, và mối tình không ra mờ không ra tỏ của Tố Như với cô đào tên Cầm. Nhớ lại khi phim mới ra rạp, nhà phê bình điện ảnh Đoàn Minh Tuấn nhận xét vẻ hài hước: Có hai phim trong bộ phim này: Phần đầu Long Thành, phần sau là Cầm giả ca - ám chỉ sự rời rạc, chắp nối.
M PHÁP CỦA TỰ TÁNH: Tướng, danh, phân biệt, chánh trí và như như (Xin xem chi tiết nơi Giải thích 4, Đoạn 2, Mục 3, Quyển 1). Đoạn 2, Mục 5, Quyển 1 về Hai Tướng Vô Ngã này, Bồ Tát Đại Huệ thỉnh xin Phật thuyết pháp kiến lập và phủ định, để hàng Bồ Tát lìa kiến lập và phủ định của cái thấy sai hai bên (ác kiến nhị biên), chóng được giác ngộ cùng tột (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác).
Trong chuyến công du các quốc gia Á Châu để chuẩn bị hậu thuẫn dư luận trước khi đánh Việt Nam, Đặng Tiểu Bình tuyên bố Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học.
NXBTN, 2005. 1334.- THANH MINH TRẦN NGỌC. Cảm nhận về truyenkieu.net, của Thanh Minh và Trần Ngọc, trên LM http://www.truyenkieu.net/forum/viewtopic.php?t=108 Gửi: 6 17, 2006, 3 tr.
Toàn Không (Tiếp theo) 2. VỀ PHÁP VÔ NGÃ: Đức Phật giảng tiếp: - Thế nào là PHÁP VÔ NGÃ TRÍ? Biết ấm, giới, nhập là vọng tưởng, tướng tự tánh, lìa ngã, ngã sở, những ấm, giới, nhập tích tụ, do dây trói của nghiệp ái lần lượt duyên nhau sanh khởi, thật tướng vốn chẳng lay động, các pháp cũng thế.
Phạm Văn Đồng, thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) tức Bắc Việt Nam (BVN), ký công hàm ngày 14-9-1958, thừa nhận tuyên bố về lãnh hải ngày 4-9-1958 của Trung Cộng, tức thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (203) - Đặng Cao Ruyên - Feb 16, 2019
 • Trước trận Hoàng Sa - Trần Gia Phụng - Feb 09, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (202) - Đặng Cao Ruyên - Feb 09, 2019
 • Kiến văn giác tri - Lê Huy Trứ - Feb 09, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (24) - Toàn Không - Feb 09, 2019
 • Con hùm xám Nguyễn Chí Thanh - Trọng Đạt - Feb 02, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (201) - Đặng Cao Ruyên - Feb 02, 2019
 • Câu chuyện đầu năm: Từ các Giáo Sĩ của Kinh Thánh đến truyền thống Lễ Ba Vua và Bánh Vua - Phan Văn Song - Feb 02, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (23) - Toàn Không - Feb 02, 2019
 • Mùa Xuân độc lập (Kỷ Hợi - 939) - Trần Gia Phụng - Feb 02, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: