vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 21, 2018
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Vừa qua, trong kỳ thi Trung học phổ thông ở trong nước, điểm thi môn lịch sử thấp hơn bao gờ cả. Lý do đơn giản là vì học sinh không thích học môn lịch sử nên không thuộc lịch sử và điểm thi môn lịch sử bị thấp.
1121.- HỒNG NGA. “Kim Vân Kiều - Kỷ lục hội ngộ”, bài &ř ảnh: Hồng Nga, Báo Lao Động điện tử, trên LM http://www.laodong.com.vn/Utilities/PrintView.aspx?ID=27495 Cập nhật ngày: 18/03/2007, 2 tr.
(Prajnaparamitahridaya Sutra) Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch Việt GI ẢI NGH ĨA 2). THỨ HAI: HÁN VIỆT: Xá-lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Tự tìm kiếm tài trợ, tự hạch toán sẽ giúp chương trình có được sự nhiệt tình, quan tâm của khán giả, giúp cải lương phát triển vững chắc, cũng như sự tồn tại lâu dài hoặc ngắn của mô hình này.
Không một cuốn sách nào có thể sánh với Kiều về tính dân gian, vì cũng chưa có cuốn tiểu thuyết hiện đại nào được dùng để bói. Chẳng những thế, mọi loại hình văn nghệ đều muốn có Kiều làm nhân vật chính của mình.
Genève 1954 Việt Minh tổng khởi nghĩa cướp chính quyền 19-8-1945, Ngày 2-9 Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Việt Minh mau chóng tổng khởi nghĩa trên toàn cõi Việt Nam. Năm 1945 ngay sau khi nước Pháp được quân đội đồng minh giải thoát khỏi bàn tay Đức Quốc Xã, Tướng De Gaulle, Chủ tịch chính phủ lâm thời Pháp tuyên bố các thuộc địa cũ sẽ được chiếm lại.
(Prajnaparamitahridaya Sutra) Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch Việt GIẢI NGHĨA ĐỀ KINH: Chúng ta phân tích giải nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh, chữ nghiêng đậm là lời Phật nói, chữ đứng ngay là giải thích toàn bài Kinh, chúng ta cùng theo dõi: ĐỀ KINH: BÁT NHÃ TÂM KINH BÁT NHÃ TÂM KINH nói cho đầy đủ là MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT TÂM KINH.
Sau hiệp định Paris ngày 27-1-1973, Hoa Kỳ rút hết quân ra khỏi Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tức Nam Việt Nam (NVN). Sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ ở Á Châu sau năm 1973 là cơ hội bằng vàng cho Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH) hay Trung Cộng vùng lên thực hiện mộng bá quyền tại đây.
*** Gần đây, Bắc Hàn liên tục cho thế giới loài người biết đủ thứ tin tức và hù dọa thiên hạ về thử nghiệm vũ khí nguyên tử, bắn nhiều loại hỏa tiễn gần, xa, có thể bắn tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở
Không nhìn thấy Tàu nạn hóa là có lỗi và sẽ có tội với tổ tiên Việt. Không tìm hiểu Tàu họa hóa có lỗi và sẽ có tội với Việt tộc. Không nhìn thấu Tàu hoại hóa có lỗi và sẽ có tội với chính nhân cách công dân Việt của mình.
 • Kinh Đại Không 4 - Toàn Không - Jul 14, 2018
 • Đại nạn Trung Hoa: Trung Cộng bẫy nợ - Trần Gia Phụng - Jul 14, 2018
 • Việt Nam mắc kẹt giữa hai siêu cường trong trò chơi quyền lực mới - Phần 2: Trung Quốc đang ở đâu? - Bài Trên Net - Jul 14, 2018
 • Tốt hơn nước Tàu nên chia thành nhiều quốc gia (Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm) - Bài Trên Net - Jul 14, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 172 - Đặng Cao Ruyên - Jul 14, 2018
 • Kinh Đại Không 3 - Toàn Không - Jul 07, 2018
 • Đại nạn Trung Hoa: Giải giới hay trục lợi - Trần Gia Phụng - Jul 07, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 171 - Đặng Cao Ruyên - Jul 07, 2018
 • Tổng thống Putin làm cho Nga vĩ đại trở lại - Trọng Đạt - Jul 07, 2018
 • Việt Nam mắc kẹt giữa hai siêu cường trong trò chơi quyền lực mới - Phần 1: Nước Mỹ đang ở đâu? (Nguyễn Quang Dy) - Bài Trên Net - Jul 07, 2018

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: