vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 23, 2019
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) 2). CHẤP TRƯỚC SẮC KHÔNG: - Đại Huệ! Lại còn có ngoại đạo chấp trước việc sắc không sinh khởi kiến chấp, chẳng biết thực tế của hư không, nói lìa sắc lìa hư không, sinh khởi kiến chấp ngằn mé (1) của vọng tưởng.
Ngày nay, nói đến hiểm họa mất nước, ai cũng nghĩ là mất nước vào tay Trung Cộng. Nguồn gốc hiểm họa mất nước có thể từ hai giai đoạn: 1. Giai đoạn Hồ Chí Minh cầu viện Vào cuối thế chiến thứ hai, Nhật tổ chức đảo chánh và lật đổ Pháp ở Đông Dương ngày 9-3-1945, trao trả độc lập lại cho Việt Nam.
Lời nói đầu.- Trích đg. : “Cũng như câu đố Việt Nam, đố Kiều ra đời, tồn tại và phát triển mãi với thời gian là do nhu cầu giải trí trong lao động, sinh hoạt, kết hợp với lòng yêu mến của nhân dân ta đối với kiệt tác bất hủ của Nguyễn Du.
(Tiếp theo) 4). BA TƯỚNG CỦA THÁNH TRÍ: - Lại nữa Đại Huệ! Đại Bồ Tát kiến lập trí huệ, nơi ba tướng của Thánh trí nên siêng tu học. Thế nào là ba tướng của Thánh trí? Ấy là: 1.
Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào đầu thập niên 90, Hoa Kỳ được coi như không còn đối thủ, trở thành siêu cường độc nhất trên thế giới. Nay có nhiều quan điểm khác nhau về nhận định này, có người cho là Mỹ không còn là siêu cường độc nhất vì nhiều cường quốc khác đang đi lên cạnh tranh với Mỹ kể cả sự trở lại giành địa vị của nước Nga, một siêu cường cũ.
Thi pháp kể chuyện trong Truyện Kiều làm cho người kể và các nhân vật của tác phẩm hết sức gần gũi với người đọc nên những lời khấn vái trên cho thấy người bói Kiều xem các nhân vật chính diện của tác phẩm (Từ Hải, Giác Duyên, Thuý Kiều.
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA: (1) Thụ dụng: Thụ dụng có các nghĩa sau: 1. Nhận biết các cảnh trần qua các căn (giác quan) trải qua (s: pratyu-pabhoga, upabhoga); 2. Tiếp nhận và sử dụng, cách dùng; 3.
Trương Vĩnh Ký, người tạo nền móng cho giáo dục và cải cách ngôn ngữ Việt Nam vào thế kỷ 19, là nhà bác học nhiều năm qua vẫn chưa được hậu sinh hiểu một cách tận tường. Bài viết này muốn nhắc lại nỗ lực giáo dục và cải cách ngôn ngữ tiếng Việt của ông nhân kỷ niệm 181 năm ngày sinh của ông, vào ngày 6/12/1837 tại ấp Cái Mơn, tỉnh Vĩnh Long.
1269.- PHẠM DUY – DUY CƯỜNG – ĐỖ THÔNG MINH – SATOSHI HAYASAKI – HIYOSHI AKIHIKO – ĐẶNG TIẾN – NGUYỄN NGỌC SƠN. “Viết Về Minh Hoạ Kiều (2)”, của 6 tác giả viết, phỏng vấn về Minh Hoạ Kiều (tiếp theo), trên LM http://phamduy2000.
(Tiếp theo) Ngài bảo: “- Đại Huệ! Bờ bến cứu cánh của Tạng thức vi tế như thế, ngoài Chư Phật và Trụ Địa (11) Bồ Tát ra, các Thanh Văn, Duyên Giác, ngoại đạo tu hành sở đắc, dù có sức trí huệ của Tam muội, tất cả chẳng thể đo lường liễu tri được”.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (193) - Đặng Cao Ruyên - Dec 08, 2018
 • John F. Kennedy và cuộc chính biến 1 tháng 11 năm 1963 2 (Đỗ Kim Thêm) - Bài Trên Net - Dec 08, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 14 - Toàn Không - Dec 01, 2018
 • John F. Kennedy và cuộc chính biến 1 tháng 11 năm 1963 (Đỗ Kim Thêm) - Bài Trên Net - Dec 01, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (192) - Đặng Cao Ruyên - Dec 01, 2018
 • Tổng Thống Ngô Đình Diệm và con đường dang dở (Phần kết) - Bảo Giang - Nov 23, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (13) - Toàn Không - Nov 23, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (191) - Đặng Cao Ruyên - Nov 23, 2018
 • Nhìn Lại Karl Marx (1818-1883) nhân dịp 200 năm sinh (1818-2018) - Đỗ Thông Minh - Nov 23, 2018
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 12 - Toàn Không - Nov 17, 2018

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: