vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 19, 2019
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Chuyện trầu cau là một cổ tích thời thượng cổ, rất quen thuộc với người Việt, được kể đi kể lại nhiều lần, có nhiều dị bản khác nhau, nên tốt nhứt là ôn lại chuyện trầu cau qua lời thuật đầu tiên trong sách Lĩnh Nam chích quái xuất hiện vào thế kỷ 15.
Điện Biên Phủ năm 1954 Miền Nam Việt Nam và toàn cõi Đông Dương bị thất thủ vào tay Cộng Sản Bắc Việt cuối tháng 4-1975, nhiều người đổ lỗi cho Nixon, Kissinger, cho ông Nguyễn Văn Thiệu sai lầm làm mất miền Nam, hoặc tại Dương Văn Minh đầu hàng giặc.
(Tiếp theo) 3). THUYẾT DUYÊN KHỞI: Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: - Thế Tôn! Phật thuyết duyên khởi tức là thuyết nhân duyên sanh, chẳng thuyết đạo do tự tâm vọng tưởng phân biệt mà sanh.
(Tiếp theo) 3). THUYẾT DUYÊN KHỞI: Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: - Thế Tôn! Phật thuyết duyên khởi tức là thuyết nhân duyên sanh, chẳng thuyết đạo do tự tâm vọng tưởng phân biệt mà sanh.
1412.- TRƯƠNG THÌN. Kiều ca - Bên bờ khát vọng - Thơ Nguyễn Du - Nhạc và lời mới Trương Thìn, bản thảo của Trương Thìn, 2005, 46 tr. : MỤC LỤC. 1. Khai từ.- 2. Ngọc ngà.- 3. Người đâu gặp gỡ làm chi.
. Những nhận định Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 44 năm rồi mà tài liệu viết về chiến tranh nầy vẫn còn phong phú. Không kể các tài liệu còn nằm im trong các kho lưu trữ chưa được khai thác, chỉ kể đến tài liệu các thể loại đang lưu hành trong các thư viện, con số thật khổng lồ.
Và đôi điều còn đọng lại Sự thành công của Kim Vân Kiều đã cho thấy sân khấu cải lương vẫn có thể phát triển nếu được đầu tư công phu và kỹ lưỡng. Trong bối cảnh các hoạt động văn hóa giải trí quá nhiều và đa dạng như hiện nay, sự nỗ lực làm mới cải lương của những người thực hiện Kim Vân Kiều đã mở ra hướng đi mới để đầu tư cho không chỉ cải lương mà còn ở nhiều môn nghệ thuật dân tộc khác: Đó là cần đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả.
Đức Phật giảng rằng: Niết Bàn là cảnh giới của Thánh Trí Tự Giác, lìa đoạn thường, lìa vọng tưởng tánh phi tánh; thế nào là phi thường? Là vọng tưởng của tự tướng cộng tướng đoạn dứt nên phi thường; thế nào là phi đoạn? Nói tất cả bậc Thánh quá khứ, vị lai, hiện tại đều được tự giác nên phi đoạn.
Đầu tháng 4 năm 1975, QK1 và QK2 đã lọt vào tay cộng sản (CS). Hai phòng tuyến chính của VNCH phía Đông Bắc Sài Gòn bấy giờ là Phan Rang và Xuân Lộc thuộc Long Khánh. Từ 25-3-1975 Bộ chính trị CSBV quyết định đốt giai đoạn cuộc tổng tấn công, tập trung các lực lượng binh khí kỹ thuật đánh chiếm Sài Gòn trước mùa mưa.
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm). Đinh ninh hai miệng một lời song song (câu 450) thuộc đoạn thơ tả cảnh Kim Trọng-Thuý Kiều thệ ước thuỷ chung có sách chép hai mặt thay vì hai miệng (Tiên thề cùng thảo một chương ; Tóc mây một món dao vàng chia hai ; Vầng trăng vằng vặc giữa trời ; Đinh ninh hai miệng một lời song song).
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (35) - Toàn Không - Apr 27, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 6 (NGUYỄN NGỌC HUY) - Bài Trên Net - Apr 27, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 34 - Toàn Không - Apr 20, 2019
 • Bán đứng đồng minh: Cần trả lại sự thật cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (Bùi Anh Trinh) - Bài Trên Net - Apr 20, 2019
 • Vũ khí nguyên tử Bắc Hàn có thực sự quan trọng? - Trọng Đạt - Apr 20, 2019
 • Lịch sử hình thành NATO (Phạm Phú Khải) - Bài Trên Net - Apr 20, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (212) - Đặng Cao Ruyên - Apr 20, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 5 (NGUYỄN NGỌC HUY) - Bài Trên Net - Apr 20, 2019
 • Mưu độc ngàn năm: Nguy cơ mất nước trong thời đại mới là chuyện có thực? - Phạm Cao Dương - Apr 13, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (211) - Đặng Cao Ruyên - Apr 13, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: