vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 23, 2020
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Tình hình trước 1954 Từ sau Thế chiến Thứ Hai, thời Tổng Thống Truman (1945-1953) tới nay đã được 75 năm. Ông thuộc đảng Dân Chủ và là Tổng Thống thứ 33 của Hoa Kỳ. Thời Truman mặc dù Thế chiến đã chấm dứt nhưng Hoa Kỳ chưa yên, vẫn phải giải quyết cuộc chiến Trung Hoa rồi sau đó sang Chiến tranh Cao Ly (1950-1953).
Toàn Không Khi Đức Phật du hoá tại phiá bắc thôn Thâu Lô Tra, thuộc nước Câu Lâu Sấu, bấy giờ các người trong thôn nghe tin: Sa môn Cù Đàm, con Vua dòng họ Thích, lià bỏ tông tộc, xuất gia học đạo, đang trú ngụ trong vườn Nhiếp hoà; vị Sa môn ấy có tiếng tăm lớn đồn khắp mọi nơi là bậc đắc đạo, là thầy của Trời và Người, thuyết pháp vi diệu chưa từng có, nên họ rủ nhau cùng đến gặp Ngài để lễ bái cúng dường.
Phải chăng là vì trong trường hợp để biểu ý cái dây đàn bị dùng (chùng), thì người viết chữ Nôm xưa đã ý nhị thêm bộ chấm thủy @cho nó ra cái vẻ mềm-như-nước, không căng? Nếu quả như thế, không hiểu đây là sự tinh tế của chữ Nôm, tinh tế của người cho khắc bản 1871, hay tinh tế của chính tác giả Truyện Kiều? Là tôi cứ nghĩ vẩn vơ như vậy chứ chưa dám đoan chắc bề nào Nhưng cũng mừng rằng: kì cục hàng năm trời, tôi đã nhận thêm được một phương ngữ Truyện Kiều.
Hôm sau Ni kiền Trường nghe tin: Cư sĩ Ưu Ba Ly đã nhận sự giáo hoá của Sa môn Cù Đàm rồi. Cư sĩ đã ra lệnh không cho các Ni kiền vào cửa, mà chỉ cho các đệ tử của Sa môn Cù Đàm vào mà thôi, ông liền đến nói với Ni kiền Thân Tử: - Thưa Tôn sư, đây là điều mà con đã nói trước rằng không nên để Cư sĩ Ưu Ba Ly đến chỗ Sa môn Cù Đàm, vì sợ Cư sĩ bị biến hoá thành đệ tử của Sa môn.
Nói Chuyện Với Học-Giả Trần Văn Tích, của Đào Huy Đán, trong TCLV, số 115, 3-1994, tr. 41-47.- Trích đđvv. nàng Kiều: Đào Huy Đán : Thưa anh, xin anh cho biết qua tiểu sử. Trần Văn Tích : Tôi sinh năm Nhâm Thân 1932.
Toàn Không (Tiếp theo) Khi đó Đức Phật bảo: - Cư sĩ, Ta muốn cùng ông bàn luận về việc này, nếu như an trú (căn cứ) trong sự thật, thì bằng sự thật mà đáp. - Được, tôi an trú trong sự thật, Cù Đàm cũng an trú trong sự thật, bằng sự thật mà đáp; Cù Đàm hãy cùng tôi mà bàn luận việc này.
Theo tổ chức hành chánh triều Nguyễn, Ninh Thuận, tên chánh thức, không được coi là một tỉnh vì diện tích nhỏ, dân ít. Tỉnh lớn, hoặc hai ba tỉnh gom lại, đứng đầu cơ quan hành chánh là Tổng Đốc (hàm thượng thư), tỉnh nhỏ là Tuần Vũ.
Văn thi hào Anh Rudyard Kipling (1865-1936) sinh ở Ấn Độ. Năm 1907, ông được giải thưởng Nobel về văn chương. Ông nổi tiếng về sự thấu triệt văn hoá Anh và Ấn Độ cũng như những câu chuyện về nước thuộc địa lớn này của Anh.
Ngày thứ ba 3-11-2020 tới đây, nước Mỹ sẽ tổ chức cuộc bầu cử chọn Tổng Thống giữa ông Donald Trump, đương kim tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa và cựu Phó Tổng Thống Joe Biden thời TT Obama thuộc đảng Dân Chủ.
Khi kế hoạch được gửi lên Cục Xuất bản thì nhiều người không dám duyệt cuốn sách của cụ Đào Duy Anh. Vì vậy phải triệu tập Hội đồng khoa học để bàn bạc, ai cũng nhận xét đây là một đề tài tốt, bản thảo có giá trị, nhưng không ai dám quyết.
 • Lẽ ra ngay từ năm 1945 dân tộc ta đã có dân chủ tự do rồi! - Phạm Cao Dương - Jul 03, 2020
 • Cuộc luận bàn ly ky - Toàn Không - Jul 03, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (275) - Đặng Cao Ruyên - Jul 03, 2020
 • Cõi Trời Đao Lợi 3 - Toàn Không - Jun 27, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (274) - Đặng Cao Ruyên - Jun 27, 2020
 • Những huyền thoại sai lầm về lịch sử chiến tranh Việt Nam từ 1945 đến 1975 - Trần Trung Chính - Jun 17, 2020
 • Cõi Trời Đao Lợi - Toàn Không - Jun 13, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (272) - Đặng Cao Ruyên - Jun 13, 2020
 • Tôn Giả Mục Kiền Liên học thiền - Toàn Không - Jun 06, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (271) - Đặng Cao Ruyên - Jun 06, 2020

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: