vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 24, 2018
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) Đức Phật bảo đại ý: Chúng sinh trong đời mạt pháp chưa hiểu cách tập trung tư tưởng vào một đề tài đến khi chân lý sáng tỏ (Thiền Na), chẳng biết Phật pháp mà ưa tu “Không, Vô Tướng, Vô Nguyện” (tam muội), e họ mắc phải thấy sai (tà kiến), nên khuyên họ tụng Chú “Phật Đảnh Đà La Ni” tức tụng Chú Lăng Nghiêm này.
Sau khi sách Chiến tranh 1946-1954, từ chiến tranh Việt Minh-Pháp đến chiến tranh ý thức hệ Quốc-Cộng được nhà xuất bản Tự Lực phát hành tại California vào tháng 3-2018 và quảng cáo trên Internet, có độc giả ở xa e-mail hỏi người viết tại sao lại gọi chiến tranh 1946-1954 là chiến tranh Việt Minh-Pháp? Lý do câu hỏi nầy có thể vì trước đây, người ta thường quen gọi chiến tranh 1946-1954 là “Chiến tranh Việt-Pháp”, hay là “Cuộc kháng chiến chống Pháp”.
Dựa trên dàn hợp xướng, tôi sẽ đưa vào những hình thức âm nhạc dân tộc, mong muốn tạo nên những rung cảm mãnh liệt nơi người xem: không chỉ hát, sẽ có cả ngâm thơ, chèo và ca Huế v.
Cuộc nổi dậy chỉ mới khởi đầu, chắc chắn sẽ lan rộng đến mức có thể một vài thành phố nhỏ bị lực lượng nổi dậy chiếm, sau đó là cuộc trả đũa của người dân nhắm vào lực lượng vệ binh Cộng Hòa Hồi Giáo địa phương.
(Tiếp theo) KINH VĂN 18: LỢI ÍCH LỚN LAO CỦA KINH THỦ LĂNG NGHIÊM 1). NHỮNG LỢI ÍCH: - Chư Phật trong quá khứ hằng sa kiếp đều nhờ pháp môn này mà khai ngộ, thành đạo Vô Thượng.
Xưa Nguyễn khóc - thì nay ta đã hát, Nhưng Truyện Kiều cứ để yên, không cần lau nước mắt Đời đang vui, đời sẽ viết thêm chương”. - Gccnv. : Xxms. 1567, một bài thơ Đọc Kiều khác, trong TMTYVND, Bộ 1.
Hai người chết và nhiều người khác bị thương trong một cuộc cãi vả dẫn đến bắn nhau tại “Family Motorcycle Club” ở khu Skyway, Seattle vào sáng sớm Chủ Nhật.
Phát biểu của tôi đã lâu trước đây về chiến tranh có thể tóm gọn thế này “ vùng nào đã xây dựng thì vùng đó không có chiến tranh”. Cách nói này thực ra chỉ mang tính nguyên tắc, dựa trên thực tế là: “thế giới có lãnh đạo, dù đang bị China và Nga dị nghị, nhưng vẫn có khả năng điều tiết chiến tranh, điều tiết đối kháng thế nào đó để đạt được mục tiêu được đề ra cho mỗi vùngđịa lý cụ thể vàomỗi thời điểm cụ thể”.
(Tiếp theo) 5. TÂM VỌNG CẦU: Người tu thiền định, khi dứt được Hành Ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, nếu ở nơi lục căn dung thông lẫn nhau đã được tùy thuận vô ngại, rồi nương theo viên dung này, cho là tứ đại hay biến hóa tất cả, nên từ nơi tứ đại ham cầu tánh sáng suốt của hỏa; thích tánh trong sạch của thủy; ưa tánh chu lưu của phong, quán tánh thành tựu của trần (vọng cầu).
Chiều Thứ Ba 27-3-2018, tại Hội đồng Thành phố Toronto, 100% nghị viên hiện diện (38/38) đã bỏ phiếu chấp thuận đề nghị thượng kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại Kỳ đài quảng trường Nathan Phillips ở City Hall Toronto ngày Thứ Bảy 28-4-2018 nhân dịp Tưởng niệm Quốc hận 30-04.
 • 30 Tháng Tư, 43 năm nhìn lại 2 (Lâm Văn Bé) - Bài Trên Net - Apr 28, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 161 - Đặng Cao Ruyên - Apr 28, 2018
 • Học thuyết Trump 6 - Lê Văn Xương - Apr 28, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 92 - Toàn Không - Apr 21, 2018
 • 30 Tháng Tư, 43 năm nhìn lại (Lâm Văn Bé ) - Bài Trên Net - Apr 21, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 160 - Đặng Cao Ruyên - Apr 21, 2018
 • Lịch sử lá cờ vàng - Trần Gia Phụng - Apr 21, 2018
 • Lạc vào thế giới sử qua những biến cố trong các năm Tuất - Mường Giang - Apr 21, 2018
 • Học thuyết Trump 5 - Lê Văn Xương - Apr 21, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 91 - Toàn Không - Apr 14, 2018

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: