vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 14, 2019
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) Đức Phật giảng đại ý: Tất cả ngoại đạo vì chấp Có và Không, tự sinh vọng tưởng, từ vọng tưởng HÌNH XỨ chuyển biến cho đến SỰ chuyển biến, tất cả tính của chín thứ chuyển biến như thế, chẳng phải như vọng tưởng, cũng chẳng phải khác với vọng tưởng.
Trong số những người pháp sang Việt Nam trong khoảng 1929-1932, phải kể đến phóng viên Andrée Viollis của một tờ báo cấp tiến, thiên tả, tờ Petit Parisien. “Indochine S.O.S” – Một cảnh cáo cho chủ nghĩa cộng sản Việt Nam? Vào thời đó, chuyện đi lại giữa Pháp-Việt Nam không phải dễ, lại là những năm đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1939).
1542.- AN CHI. * 957. (KTNN 481, ngày 20-12-2003), trong CĐCT, T 6, tr. 76-79. NXBT, 2005.- Trích đđvc. : “ĐỘC GIẢ: Câu 497 của Truyện Kiều là: Hoa hương càng tỏ thức hồng Xin hỏi: Hoa ở đây có phải là hoa thật (miền Nam gọi là “bông” và hương ở đây có phải là mùi thơm hay không? An Chi: Những lời giảng trên đây tuy có những chỗ “tiểu dị” nhưng đều “đại đồng” ở chỗ cho rằng hai tiếng hoa hương ở đây dùng để tả người.
Mọi người, ngay cả đến người Dương Khang thờ làm cha là Hoàn Nhan Liệt đều bỏ chạy để lánh xa ông vì sợ ông truyền chất độc vào người và bị chết thảm, chỉ có Mục Niệm Từ vẫn còn yêu ông nên tự tử chết theo ông.
Toàn Không (Tiếp theo) 2. TỈ LƯỢNG (s: anumâ#apramâ#a): là khả năng nhận thức lí tính, gián tiếp thông qua Tỉ lượng chính là cái biết bằng so sánh. Do sự kiện đã được biết, được thấy mà suy ra những gì chưa trực tiếp biết đến, thấy đến.
1538.- AN CHI. * 928. (KTNN 467, ngày 1-8-20030), trong CĐCT, T 5, tr. 386-389. NXBT, 2005.- Trích: “ĐỘC GIẢ: Trên KTNN số 444, sau khi nhắc lại cách tác giả Vũ Đức Phúc đọc câu Kiều thứ 327 thành: “Năm tròn nhờ Cuội cung mây”.
Sử thần Ngô Sĩ Liên viết: Trưng thị phẫn Hán thú chi ngược, phấn tí nhất hô nhi ngã Việt quốc thống cơ hồ phục hợp, kì anh hùng khí khái khởi độc ư sinh thời kiến quốc xưng vương một hậu năng hãn tai ngự hoạn.
Đến lúc nhà vua Mông Cổ Mông Kha (tức là Nguyên Hiển Tông) bị tử trận khi công phá Tương Dương và thất bại, Quách Tĩnh và Hoàng Dung mới tạm thời rời bỏ thành này. Nhờ công ơn giữ thành giúp dân chúng nên Quách Tĩnh đã được tôn làm đại hiệp và được gọi là Bắc Hiệp để thay thể Bắc Cái đã chết trong số năm vị bá chủ võ lâm.
Toàn Không (Tiếp theo) GIẢI NGHĨA: (1) Thắng nghĩa tiến: Thắng nghĩa tiến là tiến tới cảnh giới vi diệu. Thắng nghĩa có các nghĩa như sau: 1 Nghĩa cao tột, nghĩa vi diệu nhất, thực tại tối thượng, nghĩa chân thật (s: pâramârthika, paramârtha); 2.
Vậy ta không nên để mấy tiếng “ăn mặc nâu sồng” kia huyễn hoặc mà dị ứng với sự làm đẹp của Kiều trong trường hợp này. Mà cũng không nên áy náy vì không thấy Nguyễn Du trực tiếp kể rằng nàng có “làm đẹp”.
 • Vua Trưng dựng nước xưng Vương 5 - Bạn Đọc Viết - Sep 21, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 27 - Bài Trên Net - Sep 21, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 55 - Toàn Không - Sep 14, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (233) - Đặng Cao Ruyên - Sep 14, 2019
 • Tài đóng kịch của Hồ Chí Minh dưới mắt học giả Tây phương (Cao-Đắc Tuấn) - Bài Trên Net - Sep 14, 2019
 • Vua Trưng dựng nước xưng Vương 4 (Nguyễn Công Bình) - Bạn Đọc Viết - Sep 14, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 26 (Nguyễn Ngọc Huy) - Bài Trên Net - Sep 14, 2019
 • 19-8-1945, ngày Việt Minh cướp chính quyền - Bảo Giang - Sep 07, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (232) - Đặng Cao Ruyên - Sep 07, 2019
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (54) - Toàn Không - Sep 07, 2019

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: