vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 17, 2018
Kích thước font chữ:


Biên khảo
(Tiếp theo) 5). CẤP BẬC VÀ ĐỊA VỊ TU CHỨNG: A Nan liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: - Chúng con ngu độn, ham được đa văn, chưa cầu thoát ly nơi tâm phiền não, nhờ Phật từ bi dạy bảo, tu theo chánh pháp, được lợi ích lớn, thân tâm an lạc.
1. THẦN LỰC BÍ MẬT CỦA CHÚ: Chú từ hào quang trong sáng tụ trên đỉnh đầu Phật (Phật Đảnh Quang Tụ), sẵn có tất cả giải thoát (chư Phật), do Tâm Chú này, mười phương chư Phật (Như Lai) đều biết rốt ráo tất cả vũ trụ vạn vật (thành Vô Thượng Chánh Biến Tri Giác), uốn dẹp tà ma, chế phục ngoại đạo, ngồi trên hoa sen qúy (bửu liên hoa), hiện thân trong vô số cõi nước (quốc độ), giảng giải giáo hóa (chuyển đại pháp luân).
Cuộc Hòa đàm Ba Lê khai mạc dưới thời Tổng thống Johnson tháng 5-1968 cho tới khi TT Nixon lên nhậm chức năm 1969 không có gì thay đổi tại bàn Hội nghị. Tháng 8-1969 mật đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ bắt đầu, phía Hà Nội khăng khăng đòi Mỹ rút quân không điểu kiện, loại bỏ Nguyễn Văn Thiệu, thành lập chính phủ Liên hiệp, Mỹ phải cắt viện trợ Việt Nam Cộng Hòa.
Trong khi đó, tính khả truyền của Kim Vân Kiều truyện rất thấp, lí do là vì những văn bản có cùng mô thức với nó rất nhiều, như về nhân vật, cốt truyện, thể tài, tác phẩm,.
(Tiếp theo) - Mười phương Như Lai nương tâm chú này, hay ở nơi mười phương cứu vớt các khổ như: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đui, điếc, ngọng, câm và bát khổ (5), những tai nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát; các nạn: giặc, binh, vua, ngục, bão, lụt, lửa, nước cho đến đói khát nghèo nàn, ngay đó tiêu tan.
Tuy- nhiên, có lẽ để tránh dài-dòng làm ngăn-trở nhịp tiến của tác-phẩm, ông đã lược bỏ, không dịch, không đưa những bài thơ ấy vào truyện. Để giúp bạn đọc thêm một số văn-liệu về Kiều, chúng tôi lần giở lại Kim Vân Kiều truyện, tìm trong chính-bản các bài thơ ấy, chọn một vài bài đặc-sắc (vì cột báo dành cho mục này quá nhỏ) để trình làng.
(Tiếp theo) Nam mô bà già bà đế, a sô bệ da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ trụ rị da bát ra bà ra xà da, đa tha già đa da.
Người ta phải làm sao tạo được những vẻ lấp lánh của một công trình điểm tô trau chuốt tài tình, tinh tế, phức tạp đã trở nên nhất thể với tấm lụa mịn màng, mà lại dùng những màu sắc khác hẳn, với những sợi chỉ cũ không phải là những sợi chỉ ban đầu.
Tổ chức bảo vệ tự do ngôn luận và báo chí Phóng Viên Không Biên Giới, sau một thời gian vắng mặt (tuy rất ngắn!) trên chiến trường đấu tranh cho một trong những quyền quan trọng nhứt của Nhơn quyền đang vực dậy, phát triển và tiến mạnh.
Tâm não - Lê Huy Trứ - Nov 24, 2017
Trong tựa đề, Có phải Tâm là sản phẩm của Não hay Não nhận chỉ thị từ Tâm? Arjun Walia Is Consciousness A Product Of The Brain Or Is The Brain The Receiver Of Consciousness? Arjun Walia Arjun Walia diễn tả, Tâm là đường lối chúng ta cảm nhận và quan sát thế giới của chúng ta, chúng ta có thể nghĩ, chúng ta cố ý, cảm nhận, nhạy cảm hơn.
 • Hiện tượng Fatima, Cộng sản, và Hồi giáo 3 - Sơn Nghị - Nov 24, 2017
 • Tiếng Việt sau bốn mươi hai năm lưu vong ở hải ngoại - Đào Như - Nov 18, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 138 - Đặng Cao Ruyên - Nov 18, 2017
 • Cộng Sản Việt Nam bắt đầu lệ thuộc vào Cộng Sản Trung Quốc từ bao giờ? (TS..Phạm Cao Dương) - Bài Trên Net - Nov 18, 2017
 • Lý do Bắc Việt Nam tấn công Nam Việt Nam - Trần Gia Phụng - Nov 18, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 70 - Toàn Không - Nov 18, 2017
 • Tiếng Việt sau bốn mươi hai năm lưu vong ở hải ngoại - Đào Như - Nov 18, 2017
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 69 - Toàn Không - Nov 11, 2017
 • Ảnh hưởng của chất phóng xạ lên con người - Mai Thanh Truyết - Nov 11, 2017
 • Nhà Ngô thứ Nhì nằm xuống loạn lạc nổi lên (TS. Nguyễn Tiến Hưng.) - Bài Trên Net - Nov 11, 2017

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: