vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 24, 2018
Kích thước font chữ:


Biên khảo
Trong buổi trình diễn với 10 quốc gia tham dự này, có phần giới thiệu bằng Pháp ngữ công trình sáng tác phổ nhạc 77 bài hát Kim Vân Kiều của Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện. Với một tiết mục tiêu biểu trong buổi trình diễn đó, nhạc sĩ đã đem truyện Kiều và nhạc cụ Việt Nam quảng bá tới bạn bè quốc tế.
Chúng ta bước vào năm thứ 48 của Ngày Trái Đất, ngày 22 tháng Tư năm 2018. Ngày nầy được xem như là ngày nhắc nhở hơn 7,6 tỷ người trên trái đất cần nên có thêm cảm hứng, trao đổi ý kiến, khơi dậy ước mơ, và nhứt là vận động và kích thích để mọi người cần hành động để bảo vệ môi trường sống của tất cả chúng ta.
Nhưng thực ra thì vụ suy thoái kinh tế năm 2008 là sự kiện được dàn dựng để Mỹ cải tổ toàn hệ thống tài chánh cũng như guồng máy sản xuất đạt trình độ kỹ thuật rất cao, vượt xa mọi quốc gia trên thế giới này, hướng tới các khu vực kỹ thuật của tương lai là AI, 3D copie và Big Data.
(Tiếp theo) Đức Phật bảo đại ý: Chúng sinh trong đời mạt pháp chưa hiểu cách tập trung tư tưởng vào một đề tài đến khi chân lý sáng tỏ (Thiền Na), chẳng biết Phật pháp mà ưa tu “Không, Vô Tướng, Vô Nguyện” (tam muội), e họ mắc phải thấy sai (tà kiến), nên khuyên họ tụng Chú “Phật Đảnh Đà La Ni” tức tụng Chú Lăng Nghiêm này.
Sau khi sách Chiến tranh 1946-1954, từ chiến tranh Việt Minh-Pháp đến chiến tranh ý thức hệ Quốc-Cộng được nhà xuất bản Tự Lực phát hành tại California vào tháng 3-2018 và quảng cáo trên Internet, có độc giả ở xa e-mail hỏi người viết tại sao lại gọi chiến tranh 1946-1954 là chiến tranh Việt Minh-Pháp? Lý do câu hỏi nầy có thể vì trước đây, người ta thường quen gọi chiến tranh 1946-1954 là “Chiến tranh Việt-Pháp”, hay là “Cuộc kháng chiến chống Pháp”.
Dựa trên dàn hợp xướng, tôi sẽ đưa vào những hình thức âm nhạc dân tộc, mong muốn tạo nên những rung cảm mãnh liệt nơi người xem: không chỉ hát, sẽ có cả ngâm thơ, chèo và ca Huế v.
Cuộc nổi dậy chỉ mới khởi đầu, chắc chắn sẽ lan rộng đến mức có thể một vài thành phố nhỏ bị lực lượng nổi dậy chiếm, sau đó là cuộc trả đũa của người dân nhắm vào lực lượng vệ binh Cộng Hòa Hồi Giáo địa phương.
(Tiếp theo) KINH VĂN 18: LỢI ÍCH LỚN LAO CỦA KINH THỦ LĂNG NGHIÊM 1). NHỮNG LỢI ÍCH: - Chư Phật trong quá khứ hằng sa kiếp đều nhờ pháp môn này mà khai ngộ, thành đạo Vô Thượng.
Xưa Nguyễn khóc - thì nay ta đã hát, Nhưng Truyện Kiều cứ để yên, không cần lau nước mắt Đời đang vui, đời sẽ viết thêm chương”. - Gccnv. : Xxms. 1567, một bài thơ Đọc Kiều khác, trong TMTYVND, Bộ 1.
Hai người chết và nhiều người khác bị thương trong một cuộc cãi vả dẫn đến bắn nhau tại “Family Motorcycle Club” ở khu Skyway, Seattle vào sáng sớm Chủ Nhật.
 • Học thuyết Trump 7 - Lê Văn Xương - May 05, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 93 - Toàn Không - Apr 28, 2018
 • Nguồn gốc bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa - Trần Gia Phụng - Apr 28, 2018
 • 30 Tháng Tư, 43 năm nhìn lại 2 (Lâm Văn Bé) - Bài Trên Net - Apr 28, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 161 - Đặng Cao Ruyên - Apr 28, 2018
 • Học thuyết Trump 6 - Lê Văn Xương - Apr 28, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 92 - Toàn Không - Apr 21, 2018
 • 30 Tháng Tư, 43 năm nhìn lại (Lâm Văn Bé ) - Bài Trên Net - Apr 21, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 160 - Đặng Cao Ruyên - Apr 21, 2018
 • Lịch sử lá cờ vàng - Trần Gia Phụng - Apr 21, 2018

 • Tìm các số báo trong
  tháng năm: