vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Việt Quý
Tất cả các bài của tác giả Phạm Việt Quý:
Phạm Việt Quý Trong suốt khoảng những năm vừa qua kể từ khi đạo luật giáo dục Lên Lớp/ Ở Lại Lớp AB 1626 được ban hành vào mùa Thu 1998, các khu học chánh trên khắp tiểu bang California đã nỗ lực tối đa hầu hoạch định và kiện toàn những bước cần thiết trước là để đáp ứng đúng nhu cầu học tập của các em học sinh; sau nữa là để thực thi những điều lệ do đạo luật đưa ra để khỏi vi luật.
Phạm Việt Quý Trong quá khứ cũng như hiện tại, phần đông các vị phụ huynh thường quan niệm rằng gửi con đến vườn trẻ (Preschool) là để con được dịp làm quen với môi trường học đường, tiếp xúc với mọi người chung quanh hầu phát triển về phương diện thể chất cũng như trí năng.
Phạm Việt Quý Tại Hoa Kỳ, mỗi tiểu bang đều có các tiêu chuẩn học tập (State Standards) khác nhau do Bộ Giáo Dục của tiểu bang ấy đề ra. Tuy vậy, các khả năng căn bản từ thể chất đến tâm lý cũng như các môn học chính Toán, Đọc và Viết thường thì tương tựa như nhau ở mỗi cấp bậc.
  • 5 Bước Căn Bản Của Phương Pháp SQ3R, một trong những phương pháp giúp các em học sinh học tập hữu hiệu - Biên khảo - Sep 28, 2000
  • Nhân mùa tựu trường, nói về... Bài tập về nhà (Homework): Mối quan tâm hàng đầu của đa số các bậc phụ huynh học sinh. - Biên khảo - Sep 14, 2000
  • Nhân mùa tựu trường... Vai trò của phụ huynh trong tiến trình học tập của con cái - Biên khảo - Aug 31, 2000
  • Giáo Dục Vấn Đáp - Biên khảo - Jun 08, 2000
  • Giáo Dục Vấn Đáp - Biên khảo - Jun 01, 2000
  • Giáo Dục Vấn Đáp - Biên khảo - Mar 30, 2000
  • Learning Disabilities: Những phương thức giảng dạy môn tập đọc và những chi tiết về các dịch vụ giúp đỡ trẻ em bị khuyết tật học vấn. - Biên khảo - Jan 27, 2000
  • Learning Disabilities:Những trở ngại về phương diện học vấn - Biên khảo - Jan 06, 2000