vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Văn Nhuệ
Tất cả các bài của tác giả Phạm Văn Nhuệ:
Quy Nhơn một kỷ niệm buồn - Truyện ngắn - Jul 25, 2002
Phạm Văn Nhuệ Tới tháng 8 năm 1960, Thượng cấp đã đày ải chúng tôi gần được một năm. Lũ chúng tôi 33 mạng cùi, gồm 3 sĩ quan cấp bậc Trung úy và Chuẩn úy, 5 hạ sĩ quan và 25 binh sĩ ốm đau bệnh hoạn, được lệnh từ
Lên voi, Rồi xuống . . .đất - Truyện ngắn - Apr 04, 2002
Phạm Văn Nhuệ Sau ngày “Oan nghiệt” 30 tháng Tư, năm 1975, để rồi “Nước non ngàn dặm ra đi”, gia đình chúng tôi trôi dạt tới Hoa Kỳ, đến định cư tại Tiểu bang Pennsylvania, trong một Thành phố nhỏ xíu, nhưng có tên dài nhằng : Chambersburg.
Tâm sự người lính già - Truyện ngắn - Aug 22, 2001
Phạm Văn Nhuệ Vừa tốt nghiệp trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, tôi được chuyển ngành về Quân-Cụ, một binh sở mà tôi hoàn toàn xa lạ, nên chưa thích và không chọn. Câu chuyện quả khó tin nhưng có thực, xảy ra vào tháng 4 năm 1958, sau khi Khóa 13 chúng tôi vừa hoàn tất 2 năm huấn luyện cam go và cực nhọc tại quân trường này, một quân trường lừng danh Đông Nam Á, lớn vào bực nhất nhì thế giới, ngang ngửa với trường Võ Bị West Point, Hoa Kỳ.