vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Quang Trình
Tất cả các bài của tác giả Phạm Quang Trình:
Thân phận tứ quý (kỳ chót) - Linh tinh - Jan 30, 2014
Thực chất như đã nói trên, bọn Tứ Quý và nhất là mấy anh chóp bu của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam hay cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời CHMNVN toàn là những tên ngây thơ đến độ ngu si đần độn.
Thân phận Tứ Quý Kỳ 3 - Linh tinh - Jan 25, 2014
Thời gian sau, nhóm nhà báo thân Cộng như Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức thời VNCH được Hà Nội cho phép tái bản thờ Tin Sáng vài năm rồi cũng bị đóng cửa vĩnh viễn luôn. Để xoay sở kiếm sống.
Thân phận tứ quý 2 - Linh tinh - Jan 18, 2014
Xin nói thêm, vào lúc mới bầu xong Quốc Hội Lập Pháp 1967, lúc đó Liên danh Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ đã được hai ông thỏa thuận sắp xếp lại do áp lực của Quân Đội và Hoa Kỳ.
  • Thân phận Tứ Quý Kỳ 1 - Linh tinh - Jan 11, 2014
  • Trước nguy cơ xâm lược và chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng, Khối Người Việt Quốc Gia phải làm gì để cứu nước? - Linh tinh - Nov 16, 2013
  • Cuộc Chiến Thắng Bị Bỏ Lỡ - Truyện ngắn - Sep 04, 2002
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh!!! - Truyện ngắn - Aug 28, 2002