vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Đức Dũng, Dược sĩ
Tất cả các bài của tác giả Phạm Đức Dũng, Dược sĩ:
V À I N É T V Ề A N T H R A X VÀ C I P R O - Y học thường thức - Oct 18, 2001
Phạm Đức Dũng, Dược sĩ Cho đến bây giờ không ai trong chúng ta không biết đến vi trùng Anthrax, nó đã làm rung động dân Mỹ từ hơn một tuần nay, cho đến giờ phút này có 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm vi trùng Anthrax ở Florida, New York và Nevada, trong đó 1 người bị giết hại.
Y học và chiến tranh khủng bố - Y học thường thức - Oct 18, 2001
Phạm Đức Dũng, Dược sĩ Biến cố WTC ngày 11 tháng 9 năm 2001 giết chết hơn 6000 người trong giây lát là khởi đầu cho một cuộc chiến tranh mới cực kỳ nguy hiểm: chiến tranh khủng bố, chúng ta có thể tiên đoán nó tàn sát
Phạm Đức Dũng, Dược sĩ Chúng ta đang bước vào một thế kỷ mới, thế kỷ của khoa học và kỹ thuật, với những phát minh tân kỳ của khoa học, kỹ nghệ chiến tranh đã biến Hoa kỳ thành cường quốc số một mà không quốc gia nào đủ sức đối địch.