vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Đình Thừa
Tất cả các bài của tác giả Phạm Đình Thừa:
Hôm nay Ngày Quân Lực, Lủi thủi một mình đi, Qua phố chiều nắng rực, Lòng buốt lạnh sầu bi.
Người dịch: Phanthiết Phạm đình Thừa Lời người dịch: Một người bạn Mỹ chuyển cho tôi điện thư của một cụ già đang đau khổ vì Affordable Care Act – ACA (xin tạm dịch là Đạo luật Bảo hiểm khả hữu).
Cách nay hơn 4 tháng, vào ngày 15 tháng 12 (Dương Lịch) năm rồi (2013), Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (THVN/DC) trong Chương trình Phỏng vấn và Tìm hiểu đã đưa lên mạng lưới toàn cầu một đề tài “đặc biệt tế nhị”: VC Khủng Bố "người Tị Nạn CS" tại phi trường Tân Sơn Nhất.
 • MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH LÂM VIÊN - Truyện ngắn - Mar 14, 2009
 • Đi về đâu tuổi trẻ việt nam với nền học thuật xã hội chủ nghĩa? - Tạp ghi - Aug 18, 2007
 • Niềm thương cảm với ác nhân - Linh tinh - Jan 27, 2007
 • Đóm lửa quê hương - Linh tinh - Jan 20, 2007
 • Sinh Viên Sĩ Quan Tư Đầu Bò - Tạp ghi - May 20, 2006
 • Vĩnh biệt Trần Thiện Thanh - Thơ - May 21, 2005
 • Về một vị Thầy vừa khuất bóng: Thầy Trần Ngọc Huyến, Cựu chỉ huy trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam - Linh tinh - Nov 25, 2004
 • “Phi Vụ Hoàn Tất” - Tạp ghi - May 01, 2004
 • Quanh chuyện ông Kỳ - Bình luận - Mar 06, 2004
 • THƯ GỬI THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN KERRY và BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO VIỆT NAM CỦA MỘT CỰU CHIẾN BINH HOA KỲ - Truyện ngắn - Sep 05, 2002
 • LÁ CỜ TRỪ MA - Truyện ngắn - Apr 04, 2002
 • Jane Fonda, “Great Woman” của Thế kỷ - Đùa hay Thật?! - Truyện ngắn - Jul 19, 2001