vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Việt An
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Việt An:
Nguyễn Việt An Mới chợt thấy đầu bài, nhiều độc giả cho là hàm hồ, hay đây là những chữ giật gân, quá khích. Thưa không! Đó là sự thực dù các nước trên thế giới nhất là Âu Mỹ đã bãi bỏ chính thức chế độ nô lệ.
Lại bàn về một nền quốc học - Tạp ghi - Apr 01, 2006
Theo tin tức loan báo thì Pháp sẽ mở trường đại học tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn cho sinh viên Việt Nam theo học các chương trình đại học giống như tại Pháp quốc. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Pháp và tiếng Anh.
Thời gian vừa qua cơ quan nhà nước CS Việt Nam đã ra sắc luật để cải tổ nền giáo dục từ tiểu học tới đại học, như bỏ thi bằng tiểu học và trung học, v.v... Nhưng theo người viết đó chỉ là điều chỉnh lề lối hành chánh hơn là cải tổ giáo dục.
 • Cần lập một đạo trường chung cho Đông Á - Tạp ghi - Sep 10, 2005
 • Tết Đoan Ngọ & Huyền Sử Việt - Tạp ghi - Jun 18, 2005
 • Ăn Tết chơi Xuân - Biên khảo - Feb 19, 2005
 • Chơi Xuân - Tạp ghi - Jan 22, 2005
 • Văn hóa & Việt đạo - Biên khảo - Oct 16, 2004
 • Phiếm Luận: LY KỲ CÁI TÊN - Tạp ghi - Jul 31, 2004
 • Nền giáo dục của thế kỷ 21! - Biên khảo - Jul 17, 2004
 • Việt tính - Biên khảo - Jun 11, 2004
 • Nghị Quyết 36 . . . Kiểu! - Tạp ghi - May 15, 2004
 • Phiếm Luận: Ly kỳ cái tên - Tạp ghi - Feb 28, 2004
 • Qua Anh quốc - Biên khảo - Nov 01, 2001
 • Qua Tàu - Biên khảo - Mar 08, 2001