vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Văn Đức, Bác Sĩ
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Văn Đức, Bác Sĩ:
THAI SAI CHỖ (Ectopic pregnancy) - Y học thường thức - Mar 21, 2002
Nguyễn Văn Đức, Bác Sĩ Có thể lời tuyên bố của ông Bob Dole, cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, đánh dấu khởi điểm một thời đại mới, thời đại của các thuốc uống cường dương. Mới dùng có vài viên Viagra, ông Dole đã khoe ầm lên với báo chí: “Thực tuyệt, thực tuyệt”.
CHÓ NGOẠM MÈO CẮN - Y học thường thức - Feb 28, 2002
Nguyễn Văn Đức, Bác Sĩ Mỗi năm, ở Mỹ, khoảng 1-2 triệu người bị chó ngoạm, mèo cắn (con số không chính xác, nhiều trường hợp xảy ra không được báo cáo). Hàng năm, hơn 10.000 người phải vào nhà thương, vì các chú cẩu, cô miu cắn, và không may, 10-20 người từ trần do chó táp.
ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG CĂNG THẲNG - Y học thường thức - Feb 07, 2002
Nguyễn Văn Đức, Bác Sĩ “- Ôi, nhức đầu quá. Việc sở nhiều như núi, vợ con nói không biết nghe. Đi làm về, nhà cửa thì bề bộn, cơm chưa có. Lại cái thằng Tèo, chỉ giỏi đi chơi, giờ này vẫn chưa thấy về.
 • HO KINH NIÊN - Y học thường thức - Dec 27, 2001
 • BỆNH CƯỜNG TUYẾN GIÁP TRẠNG (Hyperthyroidism - Y học thường thức - Dec 06, 2001
 • KHÔNG QUÊN NGỪA CÚM - Y học thường thức - Oct 25, 2001
 • CHỮA VÀ NGỪA BỆNH XỐP XƯƠNG - Y học thường thức - Oct 04, 2001
 • CÁC THUỐC CHỐNG ĐAU - Y học thường thức - Sep 20, 2001
 • BỆNH VIÊM XOANG (Sinusitis) - Y học thường thức - Sep 06, 2001
 • ONG CHÍCH, KIẾN ĐỐT - Y học thường thức - Aug 16, 2001
 • CHÓNG MẶT (Dizziness) - Y học thường thức - Aug 09, 2001
 • KHÍ NÓNG MÙA HÈ - Y học thường thức - Jul 26, 2001
 • UNG THƯ GAN (Liver cancer) - Y học thường thức - Jul 19, 2001
 • VIÊM GAN DO SIÊU VI TRÙNG (Viral hepatitis) - Y học thường thức - Jul 13, 2001
 • ĐAU VAI - Y học thường thức - Jun 21, 2001