vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Thùy
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Thùy:
Ngày 30 tháng Tư năm 1975 được mọi người VN tại hải ngoại gọi là ‘Ngày Quốc Hận’. nhưng đã có lần đảng Việt Tân gọi ngày đó là ngày ‘tranh đấu cho Tự do’ (thay vì gọi là ‘ngày quốc hận’) và bị hầu hết người Việt yêu nước phản đối.
Lời mở đầu: Cuộc chiến của Hoa Kỳ và Anh Quốc tại Iraq đến nay đã gần 3 năm (kể từ tháng 3/2003) và sẽ còn kéo dài. Mặc dù đã thu hoạch được một số thành tựu (lật đổ chế độ độc tài Saddam Hussein, đã thành lập