vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Sang
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Sang:
Nguyễn Sang Ngày nay, nhiều khách Trung Hoa khi tham quan hoàng thành và cung đình nhà Nguyễn ở Huế thường hay nói các vua chúa nhà Nguyễn đã bắt chước kiểu Cố cung của Trung Quốc mà xây dựng hoàng cung và cung điện của mình, nhưng quy mô bé nhỏ hơn nhiều.
Nguyễn Sang Gần đây nhân đọc một bài du ký viết về đất nước Trung Hoa của một học giả nọ, nảy sinh ra một số cảm nghĩ lặt vặt về một số vấn đề có liên quan tới Khổng Tử, xin viết ra dưới đây để bạn đọc tham khảo.