vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Phú Thứ
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Phú Thứ:
Năm Dậu nói chuyện gà - Biên khảo - Jan 27, 2017
(Đinh Dậu từ 28-01-2017 đến 15-02-2018) (Trích dẫn tác phẩm Tử-Vi & Địa-Lý Thực-Hành của Gs Hàn Lâm Nguyễn-Phú-Thứ) Sau khi năm Bính Thân chấm dứt, thì đến năm Đinh Dậu được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm thứ sáu, 27-01-2017 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 15-02-2018.
Phàm con người do trời đất (dương âm) tức cha mẹ tạo thành, nhưng có một sự kiện giống nhau, mỗi khi chúng ta ở trong bào thai của mẹ là thời kỳ sung sướng nhứt, bởi khỏi lo lắng chi cả, nhưng khi lọt lòng mẹ với tiếng khóc chào đời mới biết gia đình cha mẹ như thế nào? có người lọt gia đình quyền thế giàu có, xem như đẻ bọc điều, thiên hạ xem như giàu trong trứng nước mà ra, trái lại có người lọt gia đình nghèo khó khốn khổ.
(Bính Thân từ 08-02-2016 đến 27-01-2017) (Trích dẫn tác phẩm Tử-Vi & Địa-Lý Thực-Hành của Gs Hàn Lâm Nguyễn-Phú -Thứ) Sau năm Ất Mùi chấm đứt, thì đến năm Bính Thân được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm chủ nhựt, 7-02-2016 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 27-01-2017.
  • Năm Thân nói chuyện khỉ - Linh tinh - Feb 06, 2016
  • Phong tục tết Việt Nam (Phó Nhòm) - Linh tinh - Feb 06, 2016
  • Năm Ngọ nói chuyện ngựa - Biên khảo - Jan 30, 2014
  • Năm Ty Muốn biết Thuận Hạp & Khắc Kỵ như thế nào? - Biên khảo - Feb 16, 2008
  • Mùa xuân nhớ Tết quê hương ta (Xuân) - Linh tinh - Feb 02, 2008
  • Năm Tuất Muốn biết Thuận Hạp & Khắc Kỵ như thế nào? - Biên khảo - Jan 21, 2006