vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyên Nguyên
Tất cả các bài của tác giả Nguyên Nguyên:
Trong lúc truy cập tìm thêm tài liệu để viết tiếp loạt bài này, chúng tôi phát hiện người Triều Tiên (Chosun) cũng mang một số hội chứng về cổ sử nước họ. Đặc biệt nhất, họ cũng có 18 đời vua Bai-dal kéo dài hơn 1500 năm, bắt đầu vào khoảng thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên [1], y hệt như thời Hồng Bàng của nước Việt, đã được thêu dệt thành truyền thuyết bắt chước theo lối người Hoa.
Những độc giả đã theo dõi loạt bài này đều có thể để ý đến một vài điểm rất kỳ lạ trên vấn đề nguồn gốc dân tộc Việt Nam, thường ghi chép rất nghiêm túc trong sử sách: (i) Thời điểm nguyên thủy tạo dựng nên xứ và dân Việt hoàn toàn mơ hồ: Theo truyền thuyết, trong khoảng thế kỷ 27-28 trước Công Nguyên (TCN), khi Đế Minh cháu 3 đời của vua Thần Nông đi tuần thú phương Nam.
Ở bài trước [1], chúng ta đã đi đến một kết luận sơ khởi rằng thật sự rất khó có một nước Văn Lang rộng cỡ vùng đất Bắc Bộ ngày nay. Nhiều chứng cớ trình bày cho thấy đất nước nguyên thủy của người Việt, ngay cả trong vòng thời gian một hai trăm năm trước khi quân nhà Hán đến xâm chiếm (111 TCN), vẫn chưa hội đủ các thành tố để có thể tiến đến được hình thái nhà nước theo như mô hình của các chư hầu thời Xuân Thu Chiến quốc bên Tàu.
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (4): Nước Văn Lang - Biên khảo - Jun 04, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (3): Nước Xích Quỷ - Biên khảo - May 28, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (2): Nước Sở: Cái nôi của dân Việt - Biên khảo - May 21, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (1): Quốc tổ mang hai giòng máu - Biên khảo - Apr 30, 2005
 • 18 đời vua Hùng Vương: Một ý niệm về liên tục - Biên khảo - Apr 16, 2005
 • Tản mạn về bệnh thời đại EMAILITIS - Tạp ghi - Dec 04, 2004
 • Từ chữ Nôm đến quốc ngữ (3): Andy Lau và Tháng 7 mưa Ngâu - Biên khảo - Jul 30, 2004
 • Thử đọc lại Kim Dung 5: Cô Gái Đồ Long - Biên khảo - Jul 16, 2004
 • Khuôn trăng đầy đặn nét người nở nang - Biên khảo - May 28, 2004
 • Thử nhận xét về Tâm Bút phê phán Petrus Ký - Truyện ngắn - Jul 11, 2002
 • Đi lên hay đi xuống Canberra - Truyện ngắn - Oct 11, 2001
 • Tìm Thú Vui Trong Tuổi Lão 2001 - Truyện ngắn - Sep 06, 2001