vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyên Nguyên
Tất cả các bài của tác giả Nguyên Nguyên:
Mãi cho đến năm 2009, người Việt chúng ta vẫn chưa có thể đưa ra một đánh giá đúng đắn, hay ít ra một bằng chứng khách quan cho biết về tầm quan trọng đóng góp của con người Petrus Trương Vĩnh Ký, rất khó có thể chối cãi là một người cha của quốc ngữ và tiếng Việt hiện đại nói chung.
Phần 4: Biên giới xứ Việt cổ Nguyên Nguyên Nếu có một điểm đặc-trưng nào, hết sức đặc-trưng nhưng cũng rất phổ-quát, dùng để miêu-tả nguyên lý nhị nguyên áp dụng cho xã-hội loài người, cũng như tất cả mọi sinh vật trên quả địa cầu, đó phải là phân-biệt Họ và Ta.
Phần 3: Người Việt thuở ban đầu Cách đây vài năm, chúng tôi đọc được đâu đó, bài viết của một vị thuộc nhóm chuyên gia phụ trách về vụ khai quật thành Đại La. Đại khái, tác giả đã thành thật và thận trọng, cho biết kiến thức hiện thời của giới hữu trách về sử, khảo cổ, cũng như dân tộc học, áp dụng vào di chỉ Đại La, thật ra chưa được đầy đủ để có thể lý giải toàn bộ vấn đề với mức chính xác cao.
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): Phần 2: Xem lại tiền đề: Hoa Việt & Việt Hoa - Biên khảo - May 27, 2006
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): - Biên khảo - May 20, 2006
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (17): Bà Âu ông Lạc và người Hakka - Biên khảo - Dec 24, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (16): Hiên Viên, Xuy Vưu và Thần Nông - Biên khảo - Dec 03, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (15): - Biên khảo - Nov 19, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (14): - Biên khảo - Nov 12, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (13): Nôm-na từ thuở Tây Thi - Biên khảo - Oct 22, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (12):Lạc Việt từ xứ Mân - Biên khảo - Oct 15, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (11): Tản mạn về Tiền đề - Biên khảo - Sep 17, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (10):Tây Thi, gái nước Việt - Biên khảo - Aug 20, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (9): Tiếng Việt và tiếng Hẹ (Hakka) - Biên khảo - Aug 13, 2005
 • Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (8): Thịt Cầy, dân Triều Tiên và người Hẹ (Hakka) - Biên khảo - Aug 06, 2005