vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyên Khai
Tất cả các bài của tác giả Nguyên Khai:
Xem hình ảnh các buổi hiệp thông cầu nguyện của giáo dân Công Giáo tại khu vực Toà Khâm Sứ và tại giáo xứ Thái Hà trong những ngày qua ai cũng thấy rằng giáo dân cầu nguyện hoàn toàn trong ôn hòa và rất trật tự.
Ngày 30-4-1975 là cái mốc thời gian của những biến chuyển, đổi đời của cả dân tộc Việt Nam. Sức mạnh quân sự của miền Bắc, với sự trợ lực mạnh mẽ của cả khối cộng sản quốc tế, đã đè bẹp miền Nam sau khi Hoa Kỳ đã cuốn gói ra đi.
Cựu Nghị viên thành phố St. Petersburg (Florida), ông Bill Foster, vừa gởi cho Hội Đồng Giáo Dục Quận hạt một bức thư yêu cầu ngành giáo dục dạy thêm cho học sinh những lý thuyết khác, về sinh vật học, song song với thuyết Tiến Hóa (Evolution theory).