vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Gia Liên
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Gia Liên:
Người xưa ăn Tết - Biên khảo - Jan 17, 2004
Nguyễn Gia Liên NGÀY BA MƯƠI TẾT Ngày ba mươi tháng Chạp âm lịch tục gọi là ngày ba mươi Tết. Nếu là tháng thiếu thì ngày hăm chín Tết gọi là hăm chín bắt làm ba mươi. Đây là ngày cuối cùng và cũng là ngày bận rộn nhất trong việc sửa soạn ăn Tết.
AI RA XỨ HUẾ - Truyện ngắn - Jul 31, 2003
Ngưyễn Gia Liên Nguyễn Gia Liên Hải Vân, hùng quan vạn thuở Một buổi sáng mùa hè tháng Sáu năm 1957, tôi rời thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, để lên đường tới chặng cuối cùng của chuyến du hành quan sát miền Trung nước Việt: bình nguyên Bình-Trị-Thiên, còn gọi là bình nguyên Huế.