vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Người Đồng Nai
Tất cả các bài của tác giả Người Đồng Nai:
BÀ CHỦ TỊCH HUYỆN - Truyện ngắn - Oct 10, 2003
Người Đồng Nai Bà chủ tịch huyện tôi người trung bình hơi lớn con, nước da ngăm ngăm đen, ngót nghét chừng hơn năm mươi tuổi. Trình độ học vấn bằng cấp cao lắm, tú tài, cử nhân nhưng thật ra thì mới xong bậc tiểu học, học bổ túc sau những ngày xuống núi đầu năm 75.