vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 29, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Ngô Minh Hằng
Tất cả các bài của tác giả Ngô Minh Hằng:
HẠNH PHÚC THIÊNG LIÊNG - Truyện ngắn - Jun 08, 2000
Ngô Minh Hằng (Kính dâng Linh Hồn Mẹ, Tặng những bạn đồng tâm cảnh) Tôi không bao giờ quên được mẹ tôi, một người Mẹ Việt Nam hiền lành tận tụy. Đặc biệt, mẹ tôi có một trái tim nhân ái hiền hòa.