vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lý Tuấn
Tất cả các bài của tác giả Lý Tuấn:
“ĐẢNG CỬ - DÂN BẦU” - Truyện ngắn - May 29, 2002
Lý Tuấn Tờ Nhân Dân, cơ quan nói láo của tập đoàn Việt gian bán nước đảng mafia cộng sản Hà-Nội số 1143, ngày 20-05-2002, “hồ hởi” loan tin về cuộc “bầu cử cuốc hội” với cái tựa đề: “98,95% số cử tri cả nước đi bỏ phiếu”.
Lý Tuấn Bài 3 (Tiếp theo) Giờ ta thử hỏi: Tại sao Hồ không dựa vào “chính quyền” xã và tổ chức “đảng” của Hồ ở xã, mà lại dựa vào cái gọi là “rễ”? Nên nhớ bọn gọi là “rễ” này gần như không tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến chống Pháp.
Lý Tuấn Lý Tuấn LTG: Do yêu cầu của tôi, ông Việt Thường (tác giả sách: Chuyện thâm cung dưới triều đại Hồ chí Minh) gửi cho tôi bức thư nêu lên một số ý kiến về đề cương “Huyền thoại Hồ Chí Minh” của Lữ Phương.
  • ĐƠN XIN VIỆC LÀM GỬI LỘN ĐỊA CHỈ - Truyện ngắn - Oct 10, 2001
  • CÁC HỘI ÁI HỮU MỚI - Truyện ngắn - Sep 05, 2001