vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Xuân Nhuận
Tất cả các bài của tác giả Lê Xuân Nhuận:
Bụi đất và hư-vô - Linh tinh - Dec 25, 2015
Trưa ngày 25 tháng 12 năm 1974, tôi đang cùng với bạn-bè dự một bữa ăn nhân dịp Nô-En tại nhà của một thuộc-viên thì được Sĩ-Quan Trực từ Phòng Tình-Hình gọi máy đến báo-cáo một tin-tức khác thường.
Lê Mộng Bảo và tôi - Tạp ghi - Oct 13, 2007
Tôi được hân hạnh biết, quen, rồi thân với nhạc sĩ Lê Mộng Bảo từ năm tôi lên 14 tuổi (năm 1944). Thuở ấy, nhạc tiếng Việt mà bọn nhỏ chúng tôi thường nghe, và thường hát theo, hầu như chỉ có: 1/ Bản Đăng Đàn
Một ý nghĩ nhỏ về THƠ TIẾNG ANH - Truyện ngắn - Feb 21, 2002
Lê Xuân Nhuận CHÚNG ta đang sống trong một thời-đại mà các sinh-hoạt chính của mỗi người và mỗi nước đều được toàn-cầu-hóa, nói nôm-na là mở cửa để tiếp-thu từ toàn-cầu, đồng-thời dấn thân để hòa-nhập vào toàn-cầu.
  • BỤI ĐẤT VÀ HƯ-VÔ - Truyện ngắn - Dec 06, 2001