vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Thiện Minh
Tất cả các bài của tác giả Lê Thiện Minh:
Lê Thiện Minh SAN JOSE (LTM)- Cơ quan kiểm soát thực phẩm Anh Quốc vừa đưa ra một bản thông cáo báo chí gây chấn động toàn thế giới, đặc biệt là trong các cộng đồng Á Châu liên quan đến một khám phá mới của các khoa học gia về một loại hoá chất dễ gây ra bệnh ung thư và hoá chất nầy thường có trong các loại nước tương và dầu hào mà người Á Châu thường dùng hàng ngày.