vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 21, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hứa Hoành
Tất cả các bài của tác giả Hứa Hoành:
CS tàn sát các tín đồ PGHH - Truyện ngắn - Sep 26, 2001
Hứa Hoành Mới đây, bà Nguyễn Huỳnh Mai đã viết một bài báo, tố cáo tội ác của Việt Minh Cộng Sản trong thời kháng chiến chống Pháp. Bài báo ghi lại lời thuật của một nạn nhân còn sống sót là cụ Phan Thanh Nhãn nay đã 84 tuổi, tín đồ PGHH, hiện đang sống tại Garden Grove.
Hứa Hoành - Ngày 24/8/45, ông Hồ tự phong chủ tịch Chính Phủ Lâm Thời từ trong rừng Thái Nguyên, rồi kéo ra Hà Nội, tổ chức mừng lễ độc lập 2/9/45, mà thật sự, miền Bắc nước ta đang sống trong chế độ quân quản của các tướng Lư Hán, Tiêu Văn.
Hứa Hoành “Nhằm tranh thủ quần chúng, ông (Hồ Chí Minh) liền dựng cờ chống Pháp và tranh thủ độc lập dân tộc; trong khi đó ông lại bán rẻ và bài trừ các đảng phái chống Pháp và tranh thủ độc lập dân tộc chân chính khác.
  • SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI “QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO” VÀ “ĐOÀN QUÂN GIẢI PHÓNG TỪ CHIẾN KHU VỀ” - Truyện ngắn - Aug 15, 2001
  • BÁC HỒ ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC.... PHÁP - Truyện ngắn - Jul 13, 2001
  • Tướng De Lattre trên chiến trường Đông Dương - Truyện ngắn - Jun 14, 2001
  • TIẾT-LỘ BÍ-MẬT: AI GIẾT ĐỨC THẦY, TỨC GIÁO-CHỦ PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HUỲNH-PHÚ-SỔ? - Truyện ngắn - Sep 07, 2000
  • BẬT-MÍ CHUYỆN THÂM-CUNG BÍ-SỬ TRIỀU-ĐÌNH ĐỎ HÀ-NỘI - Truyện ngắn - Aug 31, 2000