vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hứa Hoành
Tất cả các bài của tác giả Hứa Hoành:
Cụ Trần Văn Hương (b.1904 d.1982) Tôi xin phép từ chối. Tôi không nhận cái quyền công dân nầy. Dầu gì tôi cũng đã là người lãnh đạo miền Nam, trong khi binh sĩ, nhân viên các cấp, chỉ vì thừa lịnh của chúng tôi, mà giờ đây vẫn còn bị giam cầm trong các trại cải tạo, chưa được trả quyền công dân.
Chiều 17/12/1946, bác Hồ và đồng đảng rút vào hang sâu trong núi Phượng Hoàng ở Sơn Tây. Nửa đêm 19/12/1946, từ chỗ ẩn náu an toàn, bác Hồ hùng hổ tuyên bố Toàn quốc kháng chiến, báo hại tụi du kích, Tự vệ thành.
Hứa Hoành KÉO RỐC SANG PHÁP LÀM GÌ? Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến nay, còn nhiều bí ẩn chưa được giải tỏa. Người bàng quan, các thế hệ sau, sẽ không thấy được những âm mưu thầm kín của ông Hồ đã tiêu diệt người quốc gia, nếu như chúng ta không phát hiện được những bí mật lịch sử đó.
 • THĂM TRƯỜNG VÕ BỊ HOÀNG PHỐ VÀ KỶ NIỆM ĐƯỜNG BÁC SĨ TÔN DẬT TIÊN QUẢNG CHÂU - Truyện ngắn - Aug 29, 2002
 • HỒ CHÍ MINH SAO Y BẢN CHÁNH CÁCH MẠNG VÔ SẢN CỦA TRUNG CỘNG - Truyện ngắn - Aug 07, 2002
 • MUA CẨM THẠCH Ở QUẢNG CHÂU - Truyện ngắn - Jul 17, 2002
 • Mười lăm ngày ở Quảng Đông - Truyện ngắn - Jul 10, 2002
 • VUA HỀ CHARLOT THĂM VIỆT NAM NĂM 1937 - Truyện ngắn - Jun 26, 2002
 • NỮ NGHỆ SĨ KIM CƯƠNG LÀ CHÁU NỘI VUA THÀNH THÁI?? - Truyện ngắn - Jun 12, 2002
 • NỘI TÌNH NƯỚC NHỰT TRƯỚC KHI ĐẦU HÀNG ĐỒNG MINH - Truyện ngắn - Jun 05, 2002
 • PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO VÀ THANH NIÊN - Truyện ngắn - May 29, 2002
 • “Mặt trận dân chủ Đông Dương”, một tổ chức phản quốc của đảng Cộng Sản - Truyện ngắn - May 22, 2002
 • Chánh sách ru ngủ dân bản xứ của toàn quyền Decoux - Truyện ngắn - May 15, 2002
 • ĐÔNG DƯƠNG ĐỔI CHỦ, HAY VN ĐỘC LẬP DƯỚI SỰ BẢO TRỢ CỦA NHỰT (9/3 đến 19/8/1945) - Truyện ngắn - May 08, 2002
 • NHỰT ĐẢO CHÁNH PHÁP, VÀ NHỮNG ĐỔI THAY, XÁO TRỘN Ở VN - Truyện ngắn - May 01, 2002