vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Võ Văn Việt
Tất cả các bài của tác giả Võ Văn Việt:
Ác có nòi, Nói láo quen thói! - Linh tinh - May 17, 2022
Dẫn Nhập: Lão Võ Văn Xoàng sau 4 kỳ Phiếm Luận gây sự lung tung, mà đâu chỉ gây chuyện với mấy anh xoàng xĩnh như giả, nhưng lại đi chọc toàn ổ kiến lửa cỡ mấy ông nội cố vấn, đại sứ Mỹ năm đảo chánh 1963 ở Sàigòn.
Hoa Kỳ.. dị! Bài Hai - Tạp ghi - Apr 26, 2022
a Soạn: Lão Võ Văn Xoàng sau 4 kỳ Phiếm Luận thấy êm êm về vụ khai danh tính. Đến kỳ nầy thứ 5 nầy thì lão nhận được cảnh cáo từ Ban Cố Vấn, Ban Giám Đốc, Ban Biên Tập như sau.
Bài viết số đầu tiên mới chạy trên Báo Việt Nam, khen đâu chưa thấy, nhưng đã có thắc mắc (có vẻ không bằng lòng) từ cô có tên Không thích chiến tranh - Ai mà thích chiến tranh đâu cô? trên DC hỏi Út Lu (Bạn rất thân mà con của VVX gọi bằng Bố, là gã nhà quê chuyên nghề bán lu, chén ở Bình Nhân, Lái Thiêu, Bình Dương sau 1975), cũng là bạn của Ký Mục Gia/Ký Giả Hạng Bét Bùi Bảo Trúc kỳ trước 1975 cho đến ngày ở Mỹ.
  • Hoa Kỳ.. dị! Một - Tạp ghi - Apr 26, 2022
  • Nói khơi khơi.. - Tạp ghi - Apr 26, 2022
  • Quét lá đa - Tạp ghi - Apr 26, 2022