vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phi Nguyễn
Tất cả các bài của tác giả Phi Nguyễn:
Mariupol, Nga muốn gì? - Bình luận - Apr 09, 2022
Từ 2/24/2022 đến nay hơn một tháng trôi qua Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu tích cực hay giải pháp chấm dứt, mặc cho vài lần họp đàm phán. Mọi người quan tâm theo dõi đưa ra nhiều nhận định bênh, chống.