vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Nhật Nam
Tất cả các bài của tác giả Phan Nhật Nam:
Phần II Dẫn Nhập: Nếu “Chúng ta- Người/Đảng cộng sản Hà Nội” không phải sai từ “sau Đại Hội Tua” như lời của Nguyên Ngọc với im lặng của Phó Chủ Tịch Nước Thị Bình – Không biết nhận hay không nhận (?) – Mà Phần #I bài viết đã trình bày rõ.
Phần I. Dẫn Nhập: Trong tháng 9, năm 2022 nầy, Diễn Đàn Tiếng Dân trong nước kể lại câu chuyện: Có lần, Bà Nguyễn Thị Bình, cựu phó chủ tịch nước, bộ trưởng giáo dục (sau 1975); cựu bộ trưởng ngoại giao Chính phủ lâm,
Ngày 9 Tháng 11, 1989, nhân dân Đức hai miền đã phá sập Bức tường Bá Linh – Sự kiện lịch sử dẫn tới thống nhất nước Đức sau đó 11 tháng, và một loạt cách mạng lật đổ chế độ CS độc tài tại các nước Đông Âu, Liên Xô. Đề cập đến sự sụp đổ chế độ Cộng sản Đông Âu, thế giới phải nhớ tới vị lãnh đạo cuối cùng của Đảng CS Liên Xô Gorbachev, vừa mới qua đời ngày 30 Tháng 8, 2022.
 • Nguyễn Hữu Luyện 3 - Linh tinh - Sep 17, 2022
 • Nguyễn Hữu Luyện 2 - Linh tinh - Sep 10, 2022
 • Nguyễn Hữu Luyện 1 - Linh tinh - Sep 03, 2022
 • Mặt sau tấm huy chương cấp muộn, gắn trễ! - Linh tinh - Jul 23, 2022
 • Hòa Bình, kết quả của dối gạt, bất minh! - Linh tinh - Jun 04, 2022
 • Ngoại giao giảo trá - Linh tinh - May 28, 2022
 • Giải Nobel Hòa Bình Không Công Bình – Bài Bảy - Linh tinh - May 05, 2022
 • Bình luận hàng tuần - Bình luận - May 04, 2022
 • Giải Nobel Hòa Bình Không Công Bình – Bài Sáu - Linh tinh - Apr 30, 2022
 • Tổng Công Kích –Tổng Nổi Dậy - Nghị Quyết 36 - Linh tinh - Apr 30, 2022
 • Giấc mơ xanh của Tổng Thống Biden đối diện với thực tế - Bình luận - Apr 26, 2022
 • Người lính lẫm liệt giữa tháng 4 hung hãn - Tạp ghi - Apr 26, 2022