vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Sơn Long
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Sơn Long:
Người đàn bà thủy tinh - Truyện ngắn - Feb 16, 2019
Người phụ nữ đứng trước Long đang trả tiền cho người thu ngân, không thể lầm được đúng là Mai Lan, một người đàn bà mang hai dòng máu Việt- Hoa. Mai Lan con người dì thứ năm. Mẹ tôi là chị ruột của mẹ Mai Lan chúng tôi thân nhau từ nhỏ.
Thầy lang mã tử - Linh tinh - Jul 28, 2018
Trong vùng tôi cư ngụ có mấy thầy lang trị bệnh cho người Việt, hầu hết mấy thầy thuốc đó đều tốt, có lương tâm nghề nghiệp, xem bệnh nhân là người cần được cứu chữa, các thầy lang nầy xem mạch và cho toa thuốc rất cẩn thận.
Tình người cao niên - Truyện ngắn - Jul 07, 2018
Khánh vóc người trung bình, thân hình liền lạc, nước da bánh mật, điểm đặc biệt ở Khánh có mười ngón tay vuông, trông giống bàn tay người lao động nhưng theo sách tướng cho rằng người có ngón tay vuông là người khéo tay.
 • Người hãnh tiến - Truyện ngắn - Jun 02, 2018
 • Thất Lạc - Truyện ngắn - May 12, 2018
 • Người phố chợ - Truyện ngắn - Apr 28, 2018
 • Bóng - Truyện ngắn - Mar 31, 2018
 • Tùy bút: Biển - Tạp ghi - Jan 27, 2018
 • Nhị tòng - Tạp ghi - Oct 28, 2017
 • Thầy Tư Chơi - Truyện ngắn - Oct 14, 2017
 • Hoa hậu phu nhân - Tạp ghi - Sep 23, 2017
 • Ca sĩ mầm già - Tạp ghi - Sep 09, 2017
 • Cô Ba Vườn Trầu - Truyện ngắn - Apr 22, 2017
 • 50 năm thành lập Sư Đoàn 18 Bộ Binh - Linh tinh - Mar 08, 2017
 • Mãnh lực ái tình - Truyện ngắn - Dec 03, 2016