vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 25, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bùi Phạm Thành
Tất cả các bài của tác giả Bùi Phạm Thành:
Xin chào quý độc giả của Đặc San Lâm Viên và quý thính giả của Radio Lâm Viên. Thưa quý vị, Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 đã kết thúc, thế nhưng lại có quá nhiều rắc rối về pháp lý, nên cho đến nay vẫn chưa có thể biết chắc rằng liên danh nào sẽ đắc cử.
Chào tái ngộ quý độc giả của Đặc San Lâm Viên. Thưa quý vị, Qua bao nhiêu sóng gió, tai hoạ, và tranh cãi, hôm nay là ngày chủ Nhật sau cùng trước ngày bầu cử. Có thể hầu hết chúng ta đều đã điền phiếu bầu, hoặc đã tham gia bầu cử sớm.
Xin chào tái ngộ quý độc giả của Đặc San Lâm Viên. Thưa quý vị, Chúng ta chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử. Có thể nói đến giờ phút này thì hầu hết chúng ta đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai; và cũng rất có thể là nhiều người trong chúng ta đã tham dự bỏ phiếu sớm.
  • Vấn đề bầu cử gian lận - Bình luận - Oct 24, 2020
  • Nhìn vào cuộc tranh luận của hai Ứng Cử Viên Phó Tổng Thống - Bình luận - Oct 17, 2020
  • Bầu cử tổng thống Made In USA - Bình luận - Oct 10, 2020
  • Căng thẳng Mỹ-Tàu, gián điệp mạng, hàng giả ... - Bình luận - Oct 03, 2020
  • Bầu cử Tổng Thống Made In USA - Bình luận - Sep 26, 2020
  • Bên tách trà: Thủ thuật và âm mưu chính trị - Bình luận - Sep 05, 2020
  • Bên tách trà: thơ xưa, chuyện nay - Linh tinh - Aug 29, 2020
  • Kiến thức và khả năng của người lãnh đạo - Bình luận - Aug 22, 2020
  • Thế giới thoát Trung, bài Cộng - đảng Dân Chủ Mỹ thiên tả - Bình luận - Aug 15, 2020