vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hạ Ngôn
Tất cả các bài của tác giả Hạ Ngôn:
Giáng Sinh của lão Panov - Linh tinh - Dec 24, 2021
Chiều xuống. Ánh nắng thoi thóp của ngày Vọng Giáng sinh trên một ngôi làng nhỏ bé nước Nga đang nhạt dần. Trời vừa nhá nhem tối nhưng các cửa hàng đã bắt đầu nhấp nháy ánh đèn và nhà cửa lấp lánh ngọn đèn dầu leo lét.
Biết đủ là đủ - Linh tinh - Jun 12, 2021
Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc Nguyễn Công Trứ (1778-1858) Một trong triết lý sống thực dụng là thuyết trung dung. Dịch nôm na là "vừa phải", đứng giữa, không ngả về một thái cực nào.
Biết đủ là đủ - Linh tinh - Jun 12, 2021
Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc Nguyễn Công Trứ (1778-1858) Một trong triết lý sống thực dụng là thuyết trung dung. Dịch nôm na là "vừa phải", đứng giữa, không ngả về một thái cực nào.
  • Chủ nghĩa cộng sản có đạo đức không? - Linh tinh - Jun 05, 2021
  • Về Đức Giáo Hoàng Phanxico - Linh tinh - Apr 18, 2020