vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Huỳnh Kim Anh
Tất cả các bài của tác giả Huỳnh Kim Anh:
Chỉ còn là nỗi nhớ - Thơ - Oct 24, 2020
Chỉ còn là nỗi nhớ Ngậm ngùi nơi xứ xa Quê nhà chìm mưa lũ Tình quê hương đậm đà Thu trút buồn trên lá Qua mấy mùa phù vân Thương về phương trời cũ Ngập lòng nỗi buâng khuâng Em hiền như lá cỏ Giữa lối mòn thời gian Dõi lòng về cố quốc Tiếng thơ cũng bẽ bàng Gió nương theo cánh gió Tình trôi nổi đường mây Mịt mờ phương trời cũ Vọng tiếng hờn đâu đây Quê nhà trong mưa lũ Nước dâng tràn ngỏ xưa Chút tình về quê cũ Lối xưa.
Tiếng vỏng ngày xưa - Thơ - Mar 28, 2020
Lối về quê Mẹ nắng lê thê Nắng quá say quên gọi gió về Không nón che đầu hai tàu chuối Dòng nước lững lờ dưới chân đê Tôi về thăm lại mái nhà xưa Vườn không rậm rạp, dáng cau thưa Hàng dừa bóng ngã râm