vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 18, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Cao Dương
Tất cả các bài của tác giả Phạm Cao Dương:
Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt Mã Viện Cột đồng chìm chín suối, Bia đá rọi ngàn thu. Đặng Văn Bá (1877 - 1942) Cột đồng Đông Hán tìm đâu thấy Chỉ thấy Tây Hồ bóng nước gương.
Nói chuyện tháng Giêng là đề tài tôi viết để gửi đăng trên một số các báo xuân ở hải ngoại cách đây nhiều năm. Tháng Giêng ở đây không phải là Tháng Giêng Cỏ Non của Nhà Văn Mai Thảo hay với cỏ non của Thi Hào Nguyễn Du với Cỏ non xanh dợn chân trời mà chỉ đơn giản là tháng Giêng như là một từ ngữ dùng trong tiếng Việt như là tháng đầu của mười hai tháng trong một năm.