vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Cao Dương
Tất cả các bài của tác giả Phạm Cao Dương:
Thời đại và cuộc đời của những người Việt chúng ta thuộc hậu bán Thế Kỷ Thứ Hai Mươi, tiền bán Thế Kỷ 21 này, nếu được diễn tả bởi những thiên tài văn học tương lai hay đã có nhưng hiện chưa được khám phá, chắc chắn còn có nhiều giá trị hơn gấp bội.
Trước khi vào đề: Cách đây đúng 76 năm, hai biến cố lớn đã xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, đã đưa dân tộc Việt Nam vào một khúc quanh lịch sử vô cùng quan trọng: Biến Cố 19/8/1945, Việt Minh Cướp Chính Quyền và Biến Cố 2/9/1945, Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập.
Trong một bài tham luận nhan đề Lịch Sử, Sự Thật và Sử Học đăng trên tờ Đoàn Kết số 403, ấn hành vào tháng 6 năm 1988 tại Paris, nước Pháp, có lẽ in lại từ tờ Tổ Quốc số tháng Giêng năm 1988, Hà Văn Tấn, một sử gia có uy tín đương thời [1], đã nêu lên một số những nhận định quan trọng liên hệ đến tình trạng nghiên cứu lịch sử nước nhà ở miền Bắc hồi trước năm 1975 và ở toàn quốc từ sau năm này.
 • 75 năm nhìn lại ngày 19/8/1945: (1945 2020) - Biên khảo - Sep 26, 2020
 • Câu hỏi 75 năm sau nạn đói năm Ất Dậu: (19/8/1945 - 19/8/2020) Có thật Việt Minh đã cướp gạo cứu đói? - Biên khảo - Sep 05, 2020
 • Lẽ ra ngay từ năm 1945 dân tộc ta đã có dân chủ tự do rồi! - Biên khảo - Jul 03, 2020
 • Về chính phủ của Bảo Đại và Trần TrọngKim - Biên khảo - Feb 29, 2020
 • Ngày Xuân viết thêm về Chuyện Tháng Giêng: Chiến Thắng Đống Đa đến Giỗ Trận Đống Đa - Biên khảo - Jan 24, 2020
 • Thêm một bài họa bài thơ đề Đền Đức Thánh Trần của Hồ Chí Minh - Biên khảo - Sep 07, 2019
 • Việt Minh cướp chính quyền, 73 năm nhìn lại: Cả nước bị lừa từ cướp chính quyền đến cướp tài sản? - Biên khảo - Aug 31, 2019
 • Biến đau thương thành sức mạnh: Từ kinh nghiệm của một thế hệ đến sự hình thành của siêu quốc gia Việt Nam ở hải ngoại - Bình luận - Aug 24, 2019
 • Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày Phan Thanh Giản tuẫn tiết (1867-2017) - Biên khảo - Aug 10, 2019
 • Sự liên tục lịch sử trong nền giáo dục của miền Nam thời trước năm 1975 - Biên khảo - Aug 03, 2019
 • Từ nhiễu nhương đến thiên hạ đại loạn: Thời đại của Nguyễn Du và thời đại của chúng ta - Biên khảo - Jul 27, 2019
 • Đặc tính lãng mạn trong những năm đầu của cuộc chiến 30 năm trong lịch sử VN và thi ca VN thời chiến - Biên khảo - Jun 22, 2019