vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 26, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Cao Dương
Tất cả các bài của tác giả Phạm Cao Dương:
Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po. Một vùng như Đông-nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản.
Kính gửi Nhà Văn Thu Hương Cô Thu Hương thân mến, Cảm ơn Cô đã đọc bài tôi viết về việc người Việt dựng tượng Đức Thánh Trần ở Little Saigon, Quận Cam, California và gửi cho tôi những nhận xét đầy tình cảm và rất tích cực của Cô về bài viết này qua bài Tôi Hãnh Diện Có Quá Khứ Làm Người Tị Nạn Cộng Sản Việt Nam của Cô.
Cuộc triệt tiêu văn hóa Đại Việt của nhà Minh: chuyện nhà Minh cướp sách của ta đem về Kim Lăng Phạm Cao Dương Chuyện Nhà Minh xâm lăng nước ta và cướp sách của ta đem về Tầu xảy ra cách đây hơn sáu trăm năm bị nhiều người cho là không quan trọng.
  • Mưu độc ngàn năm: Từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đến cột đồng Mã Viện hậu thế đã có những nhận xét gì về những biến cố này? - Biên khảo - Mar 09, 2019
  • Mùa xuân lại tới, nói chuyện tháng Giêng - Linh tinh - Jan 05, 2019