vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Thượng Vũ
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Thượng Vũ:
Charles Dunst Là Bề Tôi Của TNS Chuck Summer, Tử Thù Của Trump-Làm Cho Báo Atlantic. https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/12/donald-trump-deport-vietnam-war-refugees/577993/ Muốn hiểu tại sao dư luận bên Mỹ lại xôn xao về việc trục xuất này thì ta phải hiểu rõ về người phóng viên báo The Atlantic, ông Charles Dunst, tác giả của bài báo khởi đầu dư luân chính trị này.
Câu chuyện hai vị tổng thống - Linh tinh - Dec 18, 2018
Nguyễn Thượng Vũ Hôm nay xin phép chia xẻ với các anh chị câu chuyện của hai vị Tổng Thống, một vị già 94 tuổi, vừa qua đời, và một vị trẻ 41 tuổi, đang còn sống. Hai vị đó là Tổng Thống H.