vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 17, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lão Phan
Tất cả các bài của tác giả Lão Phan:
Đố Vui các Bạn 32 - Linh tinh - Jan 12, 2019
*** Phần câu hỏi: Câu số 1: 11/- Hai cô thư ký đang làm việc, bỗng có điện thoại reo. Cô Thúy bắt máy nghe. Xong, cô quay sang nói với bạn: Không rõ có việc chi mà xếp gọi tao sang có chuyện gấp.
(Cordially offered to myfamily members, friends & compatriots actually settling overseas) * The time goes too quickly. Twelve months that have just been existing recently Already become something of the Past, Leaving behind for this globe lots of memories.
Đố vui 31 - Linh tinh - Dec 14, 2018
Phần câu hỏi: Câu số 1: Sau ngày 30 4 1975, miền Nam phe ta coi nhưsập tiệm trước bàn cờ của thế giới. Cán lớn, cán nhỏ nón cối, dép râu, bộ đội cộng sản Bắc Việt vào Sài Gòn, mang toàn nồi đất với mấy thứ đồ cổ thời đại nguyên thủy (primitive age) vào để tặng bà con, nhân dân vì nghe nói: Miền Nam khổ cực lắm, bị đế quốc bóc lột.