vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 24, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Văn
Tất cả các bài của tác giả Phạm Văn:
1. Cơ duyên và tác phẩm Ngựa chứng trong sân trường Trong một cuộc tao ngộ, nhưng có lẽ không hoàn toàn tình cờ, tôi đã gặp anh một con người rất đáng kính (xin không nói tên anh ở đây) và được biết tác phẩm Ngựa chứng trong sân trường.
Phần 1. Thảm trạng vô minh của triết lý giáo dục Việt Nam Trong nhiều năm gần đây người ta đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận về triết lý giáo dục với hy vọng có thể chấn hưng, phát triển giáo dục Việt Nam.
Vào những ngày này chúng ta - những con người Việt Nam yêu nước-thương nòi đều trân trọng kỷ niệm dưới hình thức nào đó tròn một năm sự kiện lớn lao chưa từng có trong những ngày tháng 6 năm 2018 diễn ra dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản.
  • Sự dối trá mang tên cộng sản - Bình luận - Jun 29, 2019
  • Triết lý vô vi của ngụy quân tử - Biên khảo - May 25, 2019
  • Vì một nền độc lập thực sự của Việt Nam - Linh tinh - Feb 23, 2019
  • Giáng Sinh và Năm Mới 2019 - Linh tinh - Dec 29, 2018
  • Trí thức nhân dân (Phần 2) - Bình luận - Sep 15, 2018
  • Tri thức nhân dân (Phần 1) - Linh tinh - Sep 08, 2018
  • Trò khỉ - đu dây và tự do - Bình luận - Aug 18, 2018