vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 18, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Văn
Tất cả các bài của tác giả Phạm Văn:
Xưa nay người ta đã nói nhiều về chữ mất dạy. Nhưng nếu chỉ là câu chuyện xưa nay thì chữ này thường là của những người lớn, những bậc ông bà, cha chú sử dụng để nói về những đứa con, những đứa trẻ hư.
Một dân tộc bất hạnh! - Bình luận - Aug 31, 2019
Hạnh phúc có thể được hiểu một cách giản đơn nhất là sự thỏa mãn những nhu cầu của con người và sự thỏa mãn ấy được biểu hiện ở những trạng thái cảm xúc, tinh thần và cả thể chất của con người là sự thích khoái, vui sướng, hài lòng và thanh thản.
1. Cơ duyên và tác phẩm Ngựa chứng trong sân trường Trong một cuộc tao ngộ, nhưng có lẽ không hoàn toàn tình cờ, tôi đã gặp anh một con người rất đáng kính (xin không nói tên anh ở đây) và được biết tác phẩm Ngựa chứng trong sân trường.
  • Triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay - Linh tinh - Aug 17, 2019
  • Nhân dân - Cội nguồn cảm xúc và suy tư mới - Bình luận - Jul 13, 2019
  • Sự dối trá mang tên cộng sản - Bình luận - Jun 29, 2019
  • Triết lý vô vi của ngụy quân tử - Biên khảo - May 25, 2019
  • Vì một nền độc lập thực sự của Việt Nam - Linh tinh - Feb 23, 2019
  • Giáng Sinh và Năm Mới 2019 - Linh tinh - Dec 29, 2018
  • Trí thức nhân dân (Phần 2) - Bình luận - Sep 15, 2018
  • Tri thức nhân dân (Phần 1) - Linh tinh - Sep 08, 2018
  • Trò khỉ - đu dây và tự do - Bình luận - Aug 18, 2018