vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 26, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Văn
Tất cả các bài của tác giả Phạm Văn:
Triết lý vô vi của ngụy quân tử - Biên khảo - May 25, 2019
Theo tác giả Trung Quốc Trần Chí Lương trong cuốn sách với tựa đề Đối thoại với tiên triết văn hóa phương Đông thế kỷ XXI (Bản tiếng Việt, Nxb Văn học Hà Nội 2010), ở Chương III.
Điều tôi trăn trở thường xuyên lâu nay là làm thế nào có một tiếng nói có thể góp phần làm sáng tỏ thực sự các vấn đề về các cuộc chiến tranh, về cái gọi là cách mạng và nền độc lập ở Việt Nam thời hiện đại vốn được rất nhiều người quan tâm dưới những cách nhìn, cách hiểu với những hình thức khác nhau, thậm chí đối lập nhau quyết liệt.
Giáng Sinh và Năm Mới 2019 - Linh tinh - Dec 29, 2018
Giáng sinh đã đến và Năm mới cũng đã rất gần. Thật khó có thể cảm xúc, nghĩ, nói về Giáng sinh mà không cảm xúc, không nghĩ, không nói về Năm mới và ngược lại. Có thể nói, đây là điều hết sức tuyệt vời của văn hóa phương Tây nói chung.
  • Trí thức nhân dân (Phần 2) - Bình luận - Sep 15, 2018
  • Tri thức nhân dân (Phần 1) - Linh tinh - Sep 08, 2018
  • Trò khỉ - đu dây và tự do - Bình luận - Aug 18, 2018