vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Tín
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Tín:
Vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nga, Sergei Shoigu, cho biết Nga sẽ tổ chức các cuộc hành quân tập trận lớn nhất trong gần 40 năm qua. Vostok-2018 là tên chung cho các cuộc hành quân tập trận này.
Tôi nghĩ, trong một thời kỳ lịch sử, họ ghê gớm hơn người Nga. Và tôi nghĩ trong 20 năm nữa, người kế nghiệp của ông, nếu khôn ngoan như ông, thì ông ta sẽ đi đến chỗ nghiêng về người Nga chống lại người Trung Hoa.
Chuyện Thiệt... Tình! - Linh tinh - Jul 28, 2018
Bữa nọ gặp lại một ông nội bạn học chung hồi nhỏ. Nói là học chung, chớ ông thần này là bực thày của tụi tui. Thày ở đây là thày chạy đó. Tên cúng cơm của ông thần nước mặn này là Thạch.