vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 24, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Hữu Khóa
Tất cả các bài của tác giả Lê Hữu Khóa:
Một xã hội bị âm binh hóa 2 - Linh tinh - Aug 18, 2018
Giải luận hệ lụy qua tổng kết định chất Khi hoàn thành xong phân loại hóa các âm binh trong không gian của hệ tà (tà quyền, tà đạo, tà lực) và qua thời gian tính của một chế độ độc (độc tài, độc quyền, độc đảng), chúng ta có bản tổng kết định chất ngay trên bản chất của các loại âm binh này: Âm binh tham quan, sống nhờ bạo quyền trong lén lút.
Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 1) - Bình luận - Aug 11, 2018
Âm binh, ngữ văn có trong văn hóa nhân gian như một lực lượng trong bóng tối, gần âm phủ hơn gần nhân sinh, được điều khiển bởi tà quyền trong ma đạo, chúng hoành hành trong cõi âm, không có luân lý cũng chẳng đạo lý.
Một xã hội bị Tàu nạn hóa 3 - Bình luận - Aug 04, 2018
Phân tích tà dạng của phương trình Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoại Một phương trình luôn là quan hệ giữa ẩn số và hằng số, trong đó các hàm số chuyển biến theo ít nhất ba hệ: hệ tự (tự tin, tự trọng, tự chủ) của nạn nhân
  • Một xã hội bị Tàu nạn hóa 2 - Bình luận - Jul 28, 2018
  • Một xã hội bị Tàu nạn hóa (Phần 1) - Biên khảo - Jul 21, 2018