vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 31, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Đạo
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Đạo:
Chu kỳ thù hận Việt-Trung-Miên - Biên khảo - Jun 22, 2019
Khi nhắc đến quan hệ giữa Việt Nam và Trung Cộng, giới lãnh đạo CSVN thường nhấn mạnh đến 16 chữ vàng Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai do Giang Trạch Dân thay mặt lãnh đạo
Việt Nam là Việt Nam nào? - Linh tinh - Mar 02, 2019
Có ít nhất hai hay ba nước Việt Nam đang tồn tại trong nhận thức hay quan điểm tùy thuộc bạn là ai. Thứ nhất, một Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, gọi đúng là Cộng Sản Việt Nam.
Trong chuyến công du các quốc gia Á Châu để chuẩn bị hậu thuẫn dư luận trước khi đánh Việt Nam, Đặng Tiểu Bình tuyên bố Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học.
  • Ba thách thức của dân tộc Việt - Linh tinh - Nov 10, 2018
  • Từ Tô Định đến Nguyễn Phú Trọng, năm 43 trong lịch sử - Bình luận - Nov 03, 2018
  • Đừng tưới nước lên gốc cây rã mục - Linh tinh - Oct 20, 2018
  • Hiểm hoạ Trung Cộng cho bài học Congo - Linh tinh - Jul 21, 2018