vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bạn Đọc Viết
Tất cả các bài của tác giả Bạn Đọc Viết:
Bắc Nam sum họp: vòng quốc hận Quốc hận lần hai: nạn lớn rồi Mất nước thử hỏi do ai? Một phần là cũng do người mình gây! Chính người mình tiếp tay cộng sản Đã đón rước đại nạn vào nhà Nhiều người chưa mở mắt ra Tôn thờ giặc cướp làm cha: đáng buồn! Gần nửa thế kỷ luôn lãi nhãi Giải phòng miền Nam phải công đầu Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào Mùa Xuân Đại Thắng (1): ai nào hơn ta Bên Thắng Cuộc (2) toàn là .
Ai qua miền Đông đất đỏ (1) Hát vài năm bị bỏ quên rồi Chắc là tác giả ngậm ngùi Rồng chui xuống đất đen thui nên buồn Trút đố kỵ, căm hờn thành tiếng Giữa hội nghị mạnh miệng om sòm Đóng đinh văn nghệ Miền
Chế độ ta trăm đường hơn hẳn Gấp vạn lần tư bản kia mà Ưu việt xếp hàng tới trưa Chưa mua được thước vải thưa làm màn Ưu việt là định phần thụ hưởng Theo đẳng cấp: số lượng đã phân Tôn Đản là của vua, quan Vĩa hè là của nhân dân anh hùng Ưu việt là triệt đường giai cấp Nhưng thực tế đảng sắp đặt rồi Thế, thân, ngân, đảng sáng ngời Người dân miền Bắc đã cười từ lâu Ưu việt bị nhiều câu chửi xéo Chánh sách đãi ngộ kiểu .
 • Bài thơ cho đảng (Phước Long) - Thơ - Mar 20, 2021
 • Mùa Thu lá rụng (Phước Long) - Thơ - Feb 06, 2021
 • Liên Bang Chế Hoa Kỳ (American/US Federalism) 3 (Lê Văn Bỉnh) - Biên khảo - Oct 24, 2020
 • Liên Bang Chế Hoa Kỳ (American/US Federalism) 2 (Lê Văn Bỉnh) - Biên khảo - Oct 17, 2020
 • Áo đâu ? (Nam Giao) - Thơ - Oct 10, 2020
 • Liên Bang Chế Hoa Kỳ (American/US Federalism) (Lê Văn Bỉnh) - Biên khảo - Oct 10, 2020
 • Cao mà thấp (Phước Long) - Thơ - Oct 10, 2020
 • Bỏ quên (Nguyễn Liệu) - Truyện ngắn - Oct 03, 2020
 • Những người lính già không bao giờ chết...(Hạ Bá Chung) - Bình luận - Oct 03, 2020
 • Một thuở làm thơ (Bút ký văn nghệ của Hồ Thanh Nhã ) - Linh tinh - Sep 19, 2020
 • Rồi có một ngày (Như Thắng) - Thơ - May 23, 2020
 • Hé mắt thấy hờn (Trương Quí Đô) - Thơ - May 23, 2020