vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bạn Đọc Viết
Tất cả các bài của tác giả Bạn Đọc Viết:
Đảng ta đó sống bằng khẩu hiệu Vừa sinh ra không thiếu loại nào Đầy những câu nghe tưởng cao Toàn là bịp, mị thuộc vào đại gia Đảng là con mà nhà họ... hứa Hứa cuội không thuốc chữa từ đầu Gần một thế kỷ
Đảng ta còn triệu câu để nổ Thuốc nổ đặt nhiều chỗ tặng dân Khẩu hiệu là nổ xa, gần Con ma nhà họ...nổ; dân kinh hoàng Đang ta nổ thuộc hàng siêu đẳng Diễn dàn Đại hội đảng là nơi Để cho đảng trưởng tuôn lời Những câu khẩu hiệu của người.
“Tứ trụ” có quan hàng Thủ tướng Nổi tiếng nhờ đọc đúng... bài văn “Lờ Cờ Mờ Vờ” cứ tuôn Thấy sao đọc vậy, có còn hơn không! Rồi quan lên nhờ công “chói sáng” Chủ Tịch Nước xứng đáng biết bao Ngài phun “dân chủ tào lao” (1) “Đất nước sẽ loạn” (2) ai nào dám .
 • Đất nước của “đỉnh cao trí tuệ” (Phước Long) - Thơ - Sep 11, 2021
 • Bài học về đồng minh từ cuộc chiến Việt Nam và Afghanistan (Trần Diệu Chân) - Bình luận - Sep 04, 2021
 • Nổ thành... văn hóa (Phước Long) - Thơ - Jul 24, 2021
 • “Thực hiện di chúc...Bác Hồ” (Phước Long) - Thơ - Jul 03, 2021
 • “Xây Dựng Đàng Hoàng Hơn” (Phước Long) - Thơ - Jun 26, 2021
 • Mùa Lá rụng (Phước Long) - Thơ - Jun 19, 2021
 • Kiếp tha hương (Phước Long) - Thơ - Jun 05, 2021
 • Vài vần viết vội (Phước Long) - Thơ - May 29, 2021
 • Hỏi rằng ai giải phóng ai (Phước Long) - Thơ - May 15, 2021
 • Tháng Tư thắp nén hương lòng (Phước Long) - Thơ - May 01, 2021
 • Ai đã thắng ai? (Phước Long) - Thơ - Apr 24, 2021
 • Chế độ ưu việt (Phước Long) - Thơ - Apr 10, 2021