vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bạn Đọc Viết
Tất cả các bài của tác giả Bạn Đọc Viết:
“Giải phóng Miền Nam” đời lại đổi Cũng cái đám ăn nói khó nghe Từ rừng rú hùng hổ về Mượn tiếng “giải phóng” để đi... trả thù Với Miền Nam: đánh cho tiệt nọc Đánh cho chúng hết ngóc đầu lên Đám nào có học, có tiền Đánh cho chúng khóc, chúng điên suốt đời “Tàn dư Mỹ ngụy” thời nô lệ Quét cho sạch, chớ để sống còn Cho chúng chết trong mõi mòn Đó là đổi mới; cháu con ta nhờ Cả Việt Nam đang chờ.
“Dưới lá cờ vẻ vang của đảng” Đó là câu nổ đáng... lắc đầu Cờ vẻ vang chất ngất sầu Cờ mang màu máu, là màu tóc tang Dưới lá cờ vẻ vang của đảng Đảng tha hồ đổi trắng thay đen Đúng, sai đảng đổi liên miên Nói khác với đảng: đi liền tai ương Dưới lá cờ vẻ vang của đảng Lời đảng trưởng thất đáng.
Đất nước ta luôn nhiều chuyện “lạ” Coi kỹ lại cũng khá là “quen” Lạ, quen cũng mấy cái tên Khi quen, khi lạ đảo điên dân tình Riêng tên Hồ Chí Minh quen lắm Xét kỹ lại không dám chắc đâu Vì hắn rõ là người Tàu Mà
 • Nổ thành văn hóa (Phước Long) - Thơ - Oct 16, 2021
 • Con ma nhà họ nổ (Phước Long) - Thơ - Oct 09, 2021
 • Thăng hay giáng? (Phước Long) - Thơ - Sep 18, 2021
 • Đất nước của “đỉnh cao trí tuệ” (Phước Long) - Thơ - Sep 11, 2021
 • Bài học về đồng minh từ cuộc chiến Việt Nam và Afghanistan (Trần Diệu Chân) - Bình luận - Sep 04, 2021
 • Nổ thành... văn hóa (Phước Long) - Thơ - Jul 24, 2021
 • “Thực hiện di chúc...Bác Hồ” (Phước Long) - Thơ - Jul 03, 2021
 • “Xây Dựng Đàng Hoàng Hơn” (Phước Long) - Thơ - Jun 26, 2021
 • Mùa Lá rụng (Phước Long) - Thơ - Jun 19, 2021
 • Kiếp tha hương (Phước Long) - Thơ - Jun 05, 2021
 • Vài vần viết vội (Phước Long) - Thơ - May 29, 2021
 • Hỏi rằng ai giải phóng ai (Phước Long) - Thơ - May 15, 2021