vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 25, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bạn Đọc Viết
Tất cả các bài của tác giả Bạn Đọc Viết:
“Tứ trụ” có quan hàng Thủ tướng Nổi tiếng nhờ đọc đúng... bài văn “Lờ Cờ Mờ Vờ” cứ tuôn Thấy sao đọc vậy, có còn hơn không! Rồi quan lên nhờ công “chói sáng” Chủ Tịch Nước xứng đáng biết bao Ngài phun “dân chủ tào lao” (1) “Đất nước sẽ loạn” (2) ai nào dám .
“Đỉnh cao trí tuệ” giai cấp mới Người có bằng nghe tới giựt mình Con số thấy thật linh đình Đa số nhờ “bác”, nên danh cống, nghè “Hệ tại chức” mới nghe hơi... lạ Dành cho các “quan” đã ngồi trên Bây giờ thời trang muốn lên Có tiền mà lại có quyền: dễ thôi! Tiền nhiều quá, nhờ ai giữ hộ? Tránh điều tra khi có .
Bài viết này được nhìn dưới lăng kính của một người Mỹ gốc Việt, về các bài học rút tỉa được từ hai cuộc chiến Việt Nam và A Phú Hãn mà Hoa Kỳ - cường quốc số 1 thế giới đã lãnh đạo và thua trận, rút lui, để lại những vết tích u buồn trong lịch sử và hình ảnh mất uy tín trên trường quốc tế.
 • Nổ thành... văn hóa (Phước Long) - Thơ - Jul 24, 2021
 • “Thực hiện di chúc...Bác Hồ” (Phước Long) - Thơ - Jul 03, 2021
 • “Xây Dựng Đàng Hoàng Hơn” (Phước Long) - Thơ - Jun 26, 2021
 • Mùa Lá rụng (Phước Long) - Thơ - Jun 19, 2021
 • Kiếp tha hương (Phước Long) - Thơ - Jun 05, 2021
 • Vài vần viết vội (Phước Long) - Thơ - May 29, 2021
 • Hỏi rằng ai giải phóng ai (Phước Long) - Thơ - May 15, 2021
 • Tháng Tư thắp nén hương lòng (Phước Long) - Thơ - May 01, 2021
 • Ai đã thắng ai? (Phước Long) - Thơ - Apr 24, 2021
 • Chế độ ưu việt (Phước Long) - Thơ - Apr 10, 2021
 • Bài thơ cho đảng (Phước Long) - Thơ - Mar 20, 2021
 • Mùa Thu lá rụng (Phước Long) - Thơ - Feb 06, 2021